Molen Voorpolder, Dirkshorn

Dirkshorn, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Voorpolder
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
04916 k
oude dbnr.
V7433
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 04916 k Voorpolder (Dirkshorn)
Detail prentbriefkaart (Allemolens.nl)

locatie

plaats
Dirkshorn
plaatsaanduiding
Ten noorden van Dirkshorn
gemeente
Schagen, Noord-Holland
streek
Geestmerambacht
geo positie
X: 113797, Y: 529638
N: 52.75251, O: 4.77694

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
De Voorpolder werd bemalen door de twee molens van de Ringpolder, waarmee hij via een grondduiker in Dirkshorn verbonden was. De Voorpolder bestond uit twee eilandjes waarvan het kleinste op het grootste afwaterde.

In de Voorpolder werd vanwege betere waterpeilbeheersing een achtkant molentje geplaatst als onderbemaling, op het kadastrale perceel B162 genaamd Het Molenstuck. Dit molentje maalde uit richting de duiker naar de Ringpolder, zie ook zie ook Ringpolder, oostelijke molen, Tenbruggencatenummer 02557.

Op pag. 44 van het N.H.Molenboek 1981 staat het molentje in de Voorpolder afgebeeld. Dit staat ook in WFON 1984, maar er worden geen verdere gegevens vermeld.

De polder werd gereglementeerd per 27 mei 1924. Bij die gelegenheid meldden de ingelanden dat zij "geruimen tijd geleden voor gezamenlijke rekening een windmotor-installatie hadden gesticht, die het water op de naar genoemden duiker voerende sloot bracht." In 1936 wordt vermeld dat de Voorpolder werd bemalen door een windmotor-installatie en een draaistroom-elektromotor met centrifugaalpomp, opbrengst 2 m3 per minuut.

Bronnen:
- De zeeweringen en waterschappen van Noordholland, Mr. G. de Vries Azn., 1864.
- De zeeweringen en waterschappen van Noordholland, tweede uitgaaf, Jhr. Mr. J.W.M. Schorer, 1894.
- De zeeweringen en waterschappen van Noordholland, derde uitgaaf, D. Kooiman, 1936.
- Informatie van Marianne Teunis, 7 sept. 2013.
H. van der Kaay & MHO

aanvullingen

trivia
Op de kadasterkaart 1811-1832 komt de molen nog niet voor, wel op de veldminuut van 1858.
In bovengenoemde drie boeken wordt geen molen genoemd, wel in 1936 de windmotor.