Molen De Noordstar / Molen Bouma, Niekerk

Niekerk, Groningen
v

korte karakteristiek

naam
De Noordstar / Molen Bouma
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
pelmolen, korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
04452 d
oude dbnr.
V377
Meest recente aanpassing
| Adres
media-bestand
Molen 04452 d De Noordstar / Molen Bouma (Niekerk)
Foto: n.n.,op de stelling molenaars B.H. Goeman en L.F. Datema,
collectie Martin E. van Doornik

locatie

plaats
Niekerk
plaatsaanduiding
Havenstraat 37, 9822 AE Niekerk
gemeente
Westerkwartier, Groningen
streek
Westerkwartier
geo positie
X: 219570, Y: 583095
N: 53.23055, O: 6.35415

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting

n.v.t.

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
Oudhollands opgehekt
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
1875 deels afgebroken 1910 verbrand
geschiedenis

De laatste molen werd gebouwd in 1847 voor de familie Datema. Sinds 1865 ook korenmolen.

In 1874 werd de molen onttakeld, waarna in 1875 de achtkante bovenbouw is gebruikt voor molen De Jonge Held te Groningen.

In 1910 is de molenromp verbrand ( onder A. Datema) waarna de stenen achtkante onderbouw is blijven staan. De maalderij werd in het stenen onderstuk voortgezet met stoom als drijfkracht, later een ruwoliemotor, sinds 1918 elektrisch. M.J.J. Bouma was de laatste molenaar.

In 1976 is de romp wederom verbrand.
In 1988 is de romp hersteld en verbouwd als woning.

nog waarneembaar

Stenen onderbouw tot stellinghoogte, woonhuis.

aanvullingen

trivia

Standplaats 500 m ten noorden van de kerk aan het einde van het Diep.

De molen, waarvan het achtkant enz. naar De Jonge Hendrik in Den Andel is overgebracht, s de andere molen van Niekerk en stond ca. 100 meter ten noorden van de kerk.
Die is gebouwd in 1846 (als antwoord op de concurrent De Noordstar in 1846!) ter vervanging van de standerdmolen uit 1610. De z.g. 'sarrieshut' was in 1931 nog aanwezig. Molenaarswoning afgebroken in 1977.

Eigenaars:
in 1853 G. Rozema, wed. Gerrit Petrus Reitsema, L.J. Wolters oa. 1865, Klaas Bakker, wed. Klaas Willem Bakker tot 1885, E. Idema Ezn oa. 1890, H. Datema, W. Moes, sinds 1930 H. Valk.
-----

De Molenaar 4-10-1911 pag. 437:
Niekerk (Middernacht) 29 september.
Terwijl wij dit schrijven staat in lichte laaie de wind- en stoomkorenmolen van den heer A.F. Datema alhier. De brandspuit van Zuidhorn is aangerukt om de belendende gebouwen te sparen. De brand geeft in het holle van den nacht een treurigen aanblik. De brand is vermoedelijk ontstaan door warmlooping.
De molen was verzekerd voor slechts ƒ 4000 bij de onderlinge brandverzekering-maatschappiij in de provincie Groningen. De ketel en de machines zoomede het machinegebouw waren geheel niet verzekerd, zoodat de schade voor den eigenaar enorm is.
In den molen was aanwezig 300 HL koren, voor het meerendeel behoorende aan landbouwers en bakkers, dat mede een prooi der vlammen werd en niet was verzekerd, zoomede eenig lijfstoebehooren en een nieuw rijwiel, dat, hoewel nog wel uit de vlammen gehaald, geheel waardeloos is.
Was de wind iets noordelijker geweest dan was de ramp niet te overzien gewest, daar onmiddellijk bij den molen staan twee burgerhuizen en een boerderij, alles met riet bedekt.

Erik Stoop, 7 nov. 2011