Molen Polder De Bombay, De Bombay, Doezum

Doezum, Groningen
v

korte karakteristiek

naam
Polder De Bombay, De Bombay
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
04450 b
oude dbnr.
V378
Meest recente aanpassing
| Adres
media-bestand
Molen 04450 b Polder De Bombay, De Bombay (Doezum)
Foto:n.n.

locatie

plaats
Doezum
plaatsaanduiding
Bombay 8A, 9863 TD, Doezem, ten N van het dorp
gemeente
Westerkwartier, Groningen
streek
Westerkwartier
geo positie
X: 212530, Y: 581485
N: 53.21689, O: 6.24845

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting

(voorheen?) Gietijzeren scheprad

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
Zelfzwichting op beide roeden
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
onttakeld
geschiedenis

De oprichting van het Waterschap Doezum en Opënde ter grootte van 3600 ha werd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd in een resolutie van 20 juli 1861, en door Z.M. de Koning op 14 augustus 1861 (no. 37). Op 12 sept. 1861 werd het reglement vastgesteld. In 1862 werd het nog niet bemalen.
In dit waterschap lagen vier kleine polder, onder no. 9, 10, 17 en 18 onder het Munnekezijlvest vermeld.
Bron: "Beschrijving van de molenpolders in het Westerkwartier ...", K. van Rijn, 1862, Munneke Zijlvest, blz. 64-67.
-----

De polder Bombay (496 ha) werd in 1878 opgericht.

Het achtkant enz, is afkomstig uit de Zuidplaspolder bij Moordrecht (Z-H). Mogelijk daar gebouwd in 1840.

Na een roedebreuk is er in 1931 een Kromhout ruwoliemotor (nr 6579 ER-3) van 40 pk geplaatst, later in 1958 vervangen door een elektromotor van 45 pk. Pas in 1998 is de molenromp, die toen nog voorzien was van een scheprad en een elektrische bemalingsinstallatie, verbouwd tot woonhuis.

Hierdoor is de molenromp wel zo grondig aangepast tot woonhuis, dat de historische waarde van deze molenromp vrijwel geheel is vernietigd. Het was ook het enige overgebleven schepradmolenrestant van Groningen.
-----

De onttakeling dateert van de jaren 1932 en 1966.

Mooi in nagenoeg open landschap en op het snijpunt van de Doezumertocht en het Kolonelsdiep gelegen watermolenrestant met voor- en achterwaterloop, bestaande uit rood-bakstenen voet met enkele raam- en deuropeningen, een gedeelte van het met riet beklede achtkant en een provisorische kap. Inwendig van belang een voor het noorden des lands uniek gietijzeren scheprad met zeer grote diameter, met op het lager (het slecht leesbare) opschrift: DRIJFWERKEN ZEIST.

nog waarneembaar

Stenen veldmuren, deels ingekorte bovenbouw, voorzien van een pannen puntdak. Woonhuis in molenromp.

aanvullingen

trivia

Advertentie Nieuwsblad van het Noorden, van 14 dec. 1931:
"De BOMBAY-POLDER onder Doezem
vraagt een geldleening groot pl.m. f 9000.-,
particulier of bank
Aanbiedingen met condities liefst spoedig ingewacht bij den
Secr.-Boekhouder,
W. Sweeringa, Doezem.

Nieuwsblad van het Noorden, van 20 jan. 1939:
"Overlast bij Grootegast
Tengevolge van den hoogen watrerstand van het Friesche boezemwater is het voor de watermolens minder gemakkelijk het overtollige water uit de polders over de dijken te brengen. Daartegenover dreigt van andere zijde het gevaar voor het overloopen van de dijken. Vooral door de geregelde Zuidelijke en Westelijke windrichtigen wordt het water uit de Friesche meren opgezweept en blijft het hier hoog. Het gevolg was, dat reeds een groot gedeelte dijk van het waterschap 'Bombay' te Doezem moest worden opgehoogd, waarover het water den polder binnenstroomde. Dit waterschap beschikt echter over een sterken ruwolie-motor, welke zorgt het water zooveel mogelijk te verwijderen."

Ingezonden door Han Mannaert, 18 feb. 2014.