Molen van Weggeman (1e), Wierden

Wierden, Overijssel
v

korte karakteristiek

naam
Molen van Weggeman (1e)
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Molen van Weggeman (1e) via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
04263 e
oude dbnr.
V706
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 04263 e Molen van Weggeman (1e) (Wierden)
(Fotoarchief NSR)

locatie

plaats
Wierden
plaatsaanduiding
ten N van het station
gemeente
Wierden, Overijssel
streek
Twente
kadastrale aanduiding 1811-1832
Wierden A (1) 282 De Gemeente van Wierden
geo positie
X: 236812, Y: 486730
N: 52.36236, O: 6.58831

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
romp
open voet
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
ingestort
geschiedenis
Johannes Bernardus Varwijk, geb. in 1772 was gehuwd met Henrica van der Telligte, geb.1780. Zij kregen een zoon, Gerardus Henricus Varwijk, geb. op 12 juni 1812 te Almelo. Zijn ouders hadden toen 4 korenmolens in pacht.

Deze molen was in eigendom van de gemeente Wierden.

Gerardus Henricus Varwijk, inmiddels ook molenaar, leerde zijn vrouw Janna Kippers uit Wierden kennen. In 1830 kwam de molen te huur te staan en dus pachtte G.H. Varwijk de molen, telkens voor vijf jaar á ƒ 425 per jaar. Dit duurde tot circa 1850.

Molenaar Gerardus Henricus Varwijk en zijn vrouw Janna Kippers uit Wierden kregen twee zonen. De ene was Julius Bernardus Varwijk, geboren in 1849 die later vanuit Dedemsvaart in 1880 op de molen in Zwartsluis molenaar werd.

In 1849 verhuisden molenaar G.H. Varwijk en zijn vrouw Janna naar Dedemsvaart, waar hij molenaar werd op molen De Hoop. De moeder van G.H. Varwijk, Henrica Varwijk van der Telligte en zwager Hermannus hadden deze molen tot dan toe beheerd. In Dedemsvaart werd Gerardus Henricus geboren in 1851.

In 1872 verkocht de gemeente de molen aan G.J. Weggeman. Op 5 december 1903 woei de molen om door het breken van de standerd. Molenaar Albert Grevink(38 jaar) kwam daarbij om het leven. De molen werd vervangen door een achtkante stellingmolen. Van deze molen is nog steeds de molenromp aanwezig.

G.H.Varwijk, 5 december 2004 (kleinzoon van G.H. Varwijk, molenaar te Wierden/Dedemsvaart).
-----

Volgens informatie bij Tenbruggencatenummer 02713 zou deze molen in 1834 zijn verbrand.

aanvullingen

trivia
Tekst bij een krantenartikel (datum onbekend):
De oude molen van Wierden, door prentbriefkaarten welbekend, is niet meer.
Vermoedelijk door den storm hadden de steenen porren erg geleden en Maandagmiddag 14 December begaven zij zich. Zacht draaiende ging de molen tegen den grond. Ongelukkig valt bij het ongeluk nog een menschenleven te betreuren. De 38-jarige knecht Grewink werd onder het puin begraven en later levenloos van onder de balken weggehaald.

Vincent Mepschen, 27 nov. 2010.

-----

Op 10-12-1903 berichtte de Leeuwarder Courant het Volgende:

Eergistermiddag is de oude windkorenmolen te Wierden bij Almelo ineengestort. De molenaarsknecht, Albert Grevink, 38 jaren, ongehuwd, zwager van de eigenaar van de molen G.J. Weggeman, verloor hierbij het leven. Levenloos werd hij onder de balken weggehaald. Zijn aangezicht was nagenoeg onherkenbaar. Zacht draaiende is de molen omgevallen. De eigenaar was met zijn zoon juist gaan koffie drinken, terwijl enkele minuten geleden nog andere personen op den molen waren geweest. Men vermoedt dat de stenen poeren onlangs met den storm erg hebben geleden en thans uit elkander zijn gevallen.

Het slachtoffer, Albert Grevink werd geboren te Markelo op 26-05-1865. Hij overleed op 07-12-1903 (Overlijdens en geboorte akte – Open archief / Historisch Centrum Overijssel)

Op 19-01-1904 berichte het Rotterdamsch Nieuwsblad het volgende:

H.M. de Koningin zond ƒ 5O aan de commissie, die zich te Wierden gevormd heeft, om gelden bijeen, te brengen, ten einde den molenaar Weggeman aldaar in staat te stellen, zijn molen weder te doen opbouwen. Zooals wij onlangs meldden, stortte diens molen ineen, waarbij de knecht van W. omkwam.

Ingezonden door Caroline Schaeffer, 27-05-2021