Zuidpolder van Delfgauw, Oude Laanmolen

Delft, Zuid-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 03937 n Zuidpolder van Delfgauw, Oude Laanmolen (Delft)
Foto: Wim Kaiser

korte karakteristiek

naam
Zuidpolder van Delfgauw, Oude Laanmolen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate Nr
03937 n

locatie

plaats
Delft
plaats aanduiding
in de TU-wijk nabij de studentensporthal
gemeente
Delft, Zuid-Holland
streek
Delfland
geo positie
X: 85.689, Y: 445.895
N: 51.99711, O: 4.37794

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting
Scheprad

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

De molen sloeg uit op een lange voorboezem, die er nu nog ligt, maar nu op polderpeil, omdat het huidige gemaal aan de Rotterdamse weg staat (de molen stond dus ongeveer 500 meter de polder in.

De molen heette vroeger ook wel Grote molen. Jacob van Deventer tekent rond 1560 deze molen al als bovenkruier. Het was een schepradmolen die uitsloeg op een ca. 700 m lange voorboezem, tevens seinmolen.

De Oude Laansche molen verbrandde op 7 februari 1858 totaal door blikseminslag.
Bron: Brandwaarborg mij / Q2/ archief Erik Stoop.

In juni 1914 werd toestemming voor sloop verleend, in onderstuk werd de machinekamer ingericht.

Zie ook Zuidpolder van Delfgauw, Overslagmolen, dbnr. 2934.

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 maart 1858:
"VERKOOP voor AFBRAAK
Het bestuur van den Zuidpolder van Delfgaauw. zal op Woensdag den 2den Augustus 1865, des voormiddags ten 10 ure, in de Herberg "de Prins", bij mej. de Wed. P. Berkhout te Delft, in het openbaar verkoopen, om te worden afgebroken:
Een op den Polder staanden achtkanten scheprad-watermolen, genaamd 'de Nieuwe of Peilmolen', van 25,5 el vlugt, met greenen roeden, 0,37 bij 0,42 el en een nog nagenoeg nieuw scheprad, staande in de Gemeente Vrijenban, aan de Delftsche Schie, en kunnende zeer gemakkelijk te water worden vervoerd.
Nadere informatien zijn te bekomen bi den Voorzitter en den Secretaris des Polders.
Het Polderbestuur voornoemd:
De Secretaris, J. van Woerden
De Voorzitter, P. Az. Tetteroo"

Delftsche Courant, 23 maart 1858:
"Openbare Aanbesteding.
Het Polderbestuur van den Zuidpolder van Delfgaauw is voornemens op Zaterdag 10 April eerstkomende enz. aan te besteden:
Het vernieuwen van den Afgebranden Molen van dien Polder.
De secr. J. van Woerden."
Bron: archief Ten Bruggencate.

Delftsche Courant, 25 januari 1904:
"Watermolenaar. Tegen 1 April aanstaande wordt gevraagd: een MOLENAAR, op den Ouden Laanschen Molen. De sollicitatie is opengesteld tot 15 Februari a s. Aanmelding in persoon bij den Voorzitter van den Zuidpolder van Delfgauw, den Heer A. KLAPWIJK Hz. te Vrijenban."

aanvullingen

trivia
De foto die nu in de database wordt getoond, is gemaakt door Wim Kaiser, de oudste zoon van de machinist W. Kaiser die destijds tot de afbraak in het huisje naast de molen woonde.
In het gemeentearchief van Delft is een foto van de Oudelaan molen van ca. 1910. Waarschijnlijk afkomstig van een lid van het Hoogheemraadschap Delfland.
A.J.J. Struijk
advertentie afbeelding