Molen Ienzer Mole / Edensermolen, Iens (Edens)

Iens (Edens), Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
Ienzer Mole / Edensermolen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
herbouwd
1997
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming
Bemalen van de polder Breeuwsma, thans op vrijwillige basis
adres
Hegenserleane 5A-MLN
8733 EM Iens
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03739
oude dbnr.
B64
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 03739 Ienzer Mole / Edensermolen (Iens (Edens))
Edo Werkman (25-11-2018)

locatie

plaats
Iens (Edens)
plaatsaanduiding
gemeente
Súdwest-Fryslân, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Wommels, sectie C, nr. 300
geo positie
X: 169325, Y: 570639
N: 53.12233, O: 5.60119
biotoopwaarde
5 (goed)
landschappelijke waarde
Zeer groot; alleen tussen N en O wordt de belevingswaarde behoorlijk verstoord door een boerderij.

contact en bezoek

bezoek/postadres
Hegenserleane 5A-MLN
8733 EM Iens
molenaar
P. Breeuwsma
telefoon
0517-342134
website
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden
op afspraak
toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van Ienzer Mole / Edensermolen via fietsnetwerk.nl
social media

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met horizontale gepotdekselde delen
kap
Gedekt met verticaal potdekselwerk
inrichting

Houten vijzel, Ø 0,75 m.

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk met 16 neuten; kruihaspel
vlucht
09,90 / 10,00 m.
vang
Vlaamse vang; 3 vaste stukken. Vangbalk met duim; vangstok.
overbrenging

Bovenwiel 32 kammen
Bovenbonkelaar 16 kammen, steek 9,3 cm.
Onderwiel 26 kammen
Vijzelwiel 25 kammen, steek 9,0 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,96

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands met a-symmetrisch getimmerde achterzomen
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Hiemstra ✉︎ g.n. binnen 1998 1998 binnen aanw. 09,90
Hiemstra ✉︎ g.n. buiten 1998 1998 buiten aanw. 10,00
wiekverbeteringen

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Hiemstra ✉︎ g.n. 1996 1997 aanw. 02,05
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
waarschijnlijk
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming
Bemalen van de polder Breeuwsma, thans op vrijwillige basis
molenmaker
Hiemstra, Tzummarum (1997/98)
omwentelingen
geschiedenis

Deze molen in vermoedelijk in oorsprong in 1847 gebouwd, ter bemaling van de polder Breeuwsma.
Om het achtkant tegen eventueel omvallen te beschermen, zijn in de molen enige zware keien aangebracht. Deze zijn met kettingen aan enkele achtkantstijlen vastgezet. De keien zelf zitten grotendeels ingegraven. Ook in de kap zijn ijzeren haken aangebracht, die moeten verhinderen dat de kap eventueel weg zou kunnen waaien. Het gaat nou eenmaal om een zeer kleine molen met onderdelen met een laag eigen gewicht.

Sinds 1977 is de molen eigendom van de Stichting De Fryske Mole. Op dat moment verkeerde deze, toen vermoedelijk al ca. 20 jaar buiten bedrijf, in zeer slechte staat.

Een grote restauratie moest toen nog bijna 20 jaar wachten: die kwam pas in 1996/97. Gezien de ernst van het verval kwam dit min of meer neer op herbouw. Sindsdien is deze molen weer regelmatig in bedrijf.

Het bovenwiel is anders dan gebruikelijk geconstrueerd, niet onlogisch gezien het geringe formaat van de molen: er zijn geen kruisarmen, vier plooistukken met een velling zijn hier voldoende.

Het Wetterskip Fryslân heeft deze molen in 2006 (met nog diverse andere molens in die provincie) bestemd tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.


foto's

foto's