Molen Polder 1/ De Hoppe, Koudum

Koudum, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Polder 1/ De Hoppe
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Polder 1/ De Hoppe via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
03718 e
oude dbnr.
V11498
Meest recente aanpassing
| Conversie

locatie

plaats
Koudum
plaatsaanduiding
De Hoppe, 3,2 km NO der kerk a/d Fluessen
gemeente
Súdwest-Fryslân, Fryslân
streek
Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
geo positie
X: 161825, Y: 549086
N: 52.92880, O: 5.48870

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand tijdens afbraak
voorganger
geschiedenis
Bemaalde de polder 1 (85 ha) op de Fluessen.
Bron: archief Ten Bruggencate.
-----

Na het droogleggen van De Hoppe werd deze grondzeiler gebouwd ter vervanging van de twee spinnenkoppen Tenbruggencatenummer 06475 d en Tenbruggencatenummer 10312.

In 1926 gaf Brand Hylkes van der Goot (rentmeester van de drie "Van der Feltz-pleatsen" Bouma, Terluin en Jan Kampen) opdracht voor het bouwen van de nog bestaande Herkules Metallicus windmotor. Waarschijnlijk was de windmotor eind 1926 klaar en werd de molen toen afgebroken.

Bron: "De Heidenskipster molen fan eartiids", Willem D. Hengst, 2001.
-----

De Leeuwarder Courant van 31 augustus van 1926 meldde dat er twee dagen eerder een brand plaatsvond:
"Koudum 30 augustus. (…) De aannemer S. Woudstra alhier had den grooten watermolen bij Fr. Smink, in het naburige Heidenschap, die door een windmotor zal worden vervangen, op afbraak gekocht. Met het afbreken was hedenochtend een begin gemaakt. Het riet was reeds grootendeels verwijderd. Dat wat waardeloos was, zou onmiddellijk worden verbrand. Dit vond echter te dicht bij den molen plaats en had ten gevolge, dat de molen gistermiddag ongeveer 4 uur in vlammen opging."

Het Nieuwsblad van Friesland van 19 november van dat jaar gaf nog nadere bijzonderheden:
"In augustus zou den molen van Bakker op Heidenschap (H.O.N.) ten deele worden afgebroken en op het onderstel zou een windmotor worden geplaatst.
Jelle van Dijk, Thomas G. en diens vader waren daarmee bezig. Ze hadden den molenromp van het riet ontdaan en ze dachten zich op de gemakkelijkste wijze van het onbruikbare riet te kunnen ontdoen door het op te branden, zooals de gewoonte is.
De jongste knecht Thomas kreeg last het afval rond den molen op te ruimen en te verbranden. Thomas bracht het in een bijna droge sloot op ongeveer 7 m. afstand en stak den brand er in. Thans gebeurde echter wat niemand voorzien had: hoewel de wind afwaarts woei, liep het vuur van den brandenden hoop afval naar den molen, met het gevolg, dat deze in vlammen opging, met de mogelijkheid, dat de nabijgelegen woning en boerderij ook door het vuur worden aangetast."
Daardoor was de knecht gedagvaard voor opzettelijke (!) brandstichting, maar hij werd door de Officier van Justitie vrijgesproken.

Dick Bunskoeke, 23 nov. 2021.