Molen Polder 21 (2e), Meule van Trienen Peters, Zuidveen

Zuidveen, Overijssel
v

korte karakteristiek

naam
Polder 21 (2e), Meule van Trienen Peters
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Polder 21 (2e), Meule van Trienen Peters via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
03707
oude dbnr.
V707
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 03707 Polder 21 (2e), Meule van Trienen Peters (Zuidveen)
Foto: coll. H. v.d. Poll

locatie

plaats
Zuidveen
plaatsaanduiding
0,2 km Z hoofdweg en 0,6 km O Gasthuisweg
gemeente
Steenwijkerland, Overijssel
geo positie
X: 204940, Y: 531824
N: 52.77142, O: 6.12721

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting

Vijzel, 1,10 m opv. h.

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
9,60 m, houten as en roeden
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1955 buiten bedrijf 1959 verplaatst
verplaatst naar
geschiedenis

De molen werd in 1870 gebouwd door de gebroeders Toekstra uit de Wetering.
Bron: "Molens in en rond Steenwijk", G.M. Laar, artikel in Historische Mededelingen, 1985-1.

Waar turf werd gewonnen was veel water en al was men daar in de veenderij afhankelijk van, toch moest dit water op gezette tijden worden bestreden. De windmolens draaiden veelvuldig in het begin van de twintigste eeuw in de Noord West hoek van Overijssel. Al werd in de veenderij voor een groot deel de zogenoemde "tjasker" gebruikt, een molen die veel kleiner van bouw was, maar ook minder water kon verzetten. Ook stonden er op diverse plaatsen grote windmolens. Immers de windkracht werd als krachtbron gebruikt en niet alleen het water werd ermee bestreden, ook gebruikte men de molen voor diverse andere doeleinden, waarvan het malen van graan de voornaamste was.

Waar molens stonden woonden natuurlijk ook molenbouwers. Ze zijn nu bijna geheel uitgestorven, want na de hollandsche molen, die van hout vervaardigd was, kwam later de windmotor, een molentje geheel van ijzer gemaakt, dat niet zo onderhevig was aan de weersgesteldheid. In de loop van de jaren zijn al deze molens uit het landschap verdwenen.

Bij Oldemarkt kende men lange tijd nog een molen, die tijdens de ruilverkaveling is afgebroken; Aan de Roomsloot, onder Blokzijl stond ook lang een watermolen tot juni 1955 beheerste de Meule van Trienen Peters het landschap achter Zuidveen. Deze molen is toen plotseling verdwenen. Op zekere dag kwam er een meneer met een foto toestel, die alleen maar vroeg. "Is dit de molen van Hofman?" De heer Hofman, die destijds in Epe woonde, was namelijk de eigenaar van dit historisch monument. Het bleek later, dat een hoofdingenieur van de IJsselcentrale de molen had gekocht en nog geen week na zijn bezoek werd de hele molen afgebroken. Volgens plannen zou het bouwwerk weer in Wapenveld verrijzen.

De Meule van Trienen Peters, door de Zuidvenigers aldus genoemd, was van het typische oud Hollandsche soort. En hoewel de zo bekende molenbouwers - de gebroeders Toekstra van de Wetering dit bouwwerk al in 1870 achter Zuidveen neerzetten, was het nog volkomen intact. De laatste jaren was deze molen echter niet meer in werking, omdat men van wateroverlast toen niet meer zoveel hinder had.

De Noord West hoek van Overijssel was wel afhankelijk van molens, gezien het vele water en in het begin van de twintigste eeuw kende men hier dan ook verschillende molenmakers, die het vak verstonden en degelijk werk leverden. Wij willen ze niet allen gaan noemen, maar de bekendste zijn zeker de zoëven genoemde gebroeders Toekstra, die een zeer bloeiend bedrijf hadden. Een generatie lang hebben zij de molens in deze streek onderhouden, maar in diezelfde tijd ook een zeventigtal nieuwe gebouwd.

Bron: Het zaagblad, nr. 2 1989 17-23, overgenomen uit "de Tijd vertelt" door H. Bruinenberg, Steenwijk 1959.
jnjv 


De Meule van Trienen Peters is inderdaad overgebracht naar Wapenveld, en wel in 1959. De molen staat er nog steeds aan het Apeldoornse Kanaal, maar wordt helaas wel door vele bomen omringd. Het oorspronkelijke vertikale beschot van het achtkant heeft plaats gemaakt voor horizontale gepotdekselde delen, hetgeen de molen een meer gedrongen uiterlijk geeft. De houten vijzel is na verplaatsing niet meer aangebracht, maar de molen werd destijds omgebouwd voor het opwekken van elektrische stroom. Er zijn houten roeden met een lengte van tien meter, de houten as heeft een gietijzeren insteekkop. De energievoorziening heeft inmiddels plaats gemaakt voor een koppel vertikale maalstenen.

De molen heet thans: De Wielewaal. Eigenaren in Wapenveld waren achtereenvolgens: R. Baggerman (1959 - 1967), D.G. Oud (1967 - 1976), E.H. Wagenvoort (1976- heden)

Bron: Het zaagblad, nr. 2 1989 23.
jnjv

De molen werd in 1959 vanuit Zuidveen verplaatst naar Wapenveld (prov. Gld) t.b.v. elektriciteitsopwekking, deze functie is inmiddels gestaakt. De molen staat er nog als De Wielewaal.

aanvullingen

toelichting naam

De molen werd genoemd naar zijn vrouw Trijntje Schipper

trivia

De locatie is gebaseerd op de beschrijving, op de waterstaatskaart van 1883 komt de molen op deze plek niet voor.

Bemaalde de polder 21 (6 ha). 
In 1943 in goede staat. 
Eigenaar: Wed. Andries Keizer, Blesdijke. 
Huurder: S. van Lubeck, Zuidveen. 
1955 gesloopt, verkeerde in slechte staat. 
1959 herbouwd te Wapenveld (gem. Heerd) voor ir. R Baggerman. 
Bron: archief Ten Bruggencate.