Molen De Greupmolen, Westmaas

Westmaas, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Greupmolen
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03608
oude dbnr.
V1962
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 03608 De Greupmolen (Westmaas)
Foto onbekend, 31 oktober 1938

locatie

plaats
Westmaas
plaatsaanduiding
T-splitsing Molendijk/Stougjesdijk - Smitsweg, tussen Westmaas en Klaaswaal
gemeente
Hoeksche Waard, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Greup
streek
Hoekse Waard
kadastrale aanduiding 1811-1832
Westmaas A (2) 188 Pieter Mast Jz., molenaar
geo positie
X: 89451, Y: 421910
N: 51.78200, O: 4.43728

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
inrichting

De inrichting van deze molen bestond o.a uit : een mengketel, een jacobsladder, en 2 koppels maalstenen. 
Oud-molenaar Andeweg van de Simonia te Piershil bracht eens een bezoek aan deze molen. Het betreden van de trap naar de steenzolder was nogal een probleem. De maalvloer stond zo vol met meel en tarwe dat hij kruipend over de zakken de trap kon bereiken!! 
Jesse in 't Veld, 30 september 2011. 

versieringen

Een steen aan de molen bevatte het volgende gedicht:


ARY DIRCK NEELTJE EN YAN YANSE
VRIJ IN'T GEMEEN HEBBEN GELEYT
AEN DESEN MOLEN DEN EERSTEN
STEEN OP DEN 30 MAERT A 1707
BENIJT DESEN MOLEN NIET OMDAT
HIJ VEEL MAELT WANT HIJ IS BIJ YAN
YANSE bOGERT BETAELT.voorts kwamen de initialen MAVDM op voor.
Omdat dezelfde letters ook voorkomen op de stichtingssteen van de korenmolen van Nieuw-Beijerland, gebouwd in 1703, ligt het vermoeden voor de hand dat ze afkomstig zijn van de molenmaker, die beide molens gebouwd heeft. Deze zou dan M.A. van der Molen genaamd kunnen zijn.

Op de baard stond: "Greupmolen"

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Pot ✉︎ 2097 binnen 1908 1908 binnen 1945
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1945 onttakeld 1986 restant gesloopt
eigendomshistorie

De Greupmolen was eerst van de familie Mast, later kwam de molen in het bezit van de familie Rosmolen. Daarna in 1905 kwam de molen in het bezit van Bastiaan Blijdorp. Samen met zijn oudste zoon P.J. Blijdorp maakte hij er een goed lopend bedrijf van.

geschiedenis

Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde, 21-09-1887 
20 september. Gisterenavond waren eenige jongens aan het spelen bij den Westmaaschen korenmolen, dicht onder deze gemeente. De molen was in beweging. Eerst gooide men met de petten naar de wieken, daarna wilden een paar jongens zich aan de draaiende wieken vastklampen. Alsof dit nog niet heldhaftig genoeg was, begon men het spelletje om onder het draaien tussehen ’ de wieken door te loopen. Deze aardigheid kostte een der jongens leergeld. Te laat zijn aanloop nemende, werd hij door een der wieken gepakt, opgenomen en in een sloot geworpen. Het bloed stroomde hem uit neus en ooren. Hoewel in het eerst wat versuft, blijkt de onvoorzichtige jongen tot heden geen’ nadeelige gevolgen van zijn vermetelheid te ondervinden, daar hij dezen dag weer aardappelen gelezen heeft. 

Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde, 06-02-1895 
Heden had een koopman van Oud-Beierland het ongeluk, doordat sijn hit van den Klaaswaalschen korenmolen schrok, met kar en al van den dijk te geraken. Niet meer scha dan dat de eieren stuk raakten, maar dat was al genoeg.

Op 15-07-1907 berichtte Rotterdamsch Nieuwsblad het volgende: Het ruim één-jarig kind van den molenaar B. Bleidorp, van den Klaaswaalschen molen geraakte in een onbewaakt oogenblik te water, achter de ouderlijke woning en werd levenloos opgehaald. Dit ongeval is voor de ouders vooral heel droevig daar het hun eenig kind was.

Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde, 23-10-1912 

Terstond gevraagd: Een Molenaarsknecht, bij B.Blijdorp, Greupmolen, Westmaas.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde, 01-01-1946

Door den storm van j.1. Vrijdag is de kap van den Greupmolen gewaaid. De hangende wieken leverden een ernstig gevaar op voor het verkeer

De molen was naar Zeeuws voorbeeld van een witte pleisterlaag voorzien en stond tussen Westmaas en Klaaswaal in de buurtschap Greup. 

De Tweede Wereldoorlog kwam de molen goed door, maar helaas kon een zware storm de molen op 28 december niet aan en verloor het wiekenkruis.

De Molenaar, 1980/36:
"Het was 28 december 1945 en er stond een zware noord-wester storm. De wieken stonden zuid-oost. Door de enorme kracht van de storm kreeg de ketting, waarmee de wieken vast stonden, erg veel te verduren en toen de ketting het begaf, was de molen eigenlijk al verloren" aldus P.J. Blijdorp. De wieken zijn toen langzaam maar zeker naar voren geschoven en als het ware uit de molen gevallen. De wieken klapten naar voren en de as schoot door het molendak.

In 1945 werd de molen door eigenaar Pieter Jacob Blijdorp ontdaan van kap en wieken, rond 1986 verdween de overgebleven stenen romp.

Nadat de molen door de storm was verwoest, werd het bedrijf ca. 500 m oostelijker voortgezet.

Deze molen heeft een tijdlang bekend gestaan als de Hofka-molen, de firmanaam prijkte op de witte molenromp, verder was de romp versierd of ontsierd beter gezegd met autobanden die om de romp heen hingen.
Tom Blaak.

Als één van de eerste molenaars op de Greupmolen wordt genoemd Claas Leendertse Dekker, die getrouwd was met Marija Vermaas.
Zij kregen een dochter Maartje Dekker, geboren Stougjesdijk op 4 februari 1755.
Zij werd gedoopt te Westmaas op 5 februari 1755 en verhuisde na haar huwelijk met Arij Goudswaard in 1778 naar Barendrecht, alwaar zij in 1835 is overleden.
Bron: Streekarchief Hoeksche Waard, Heinenoord.
Bob Assink, 9 december 2008.

Op de molenromp werd circa 1953-1955 een uitkijkpost van het Korps Luchtwacht Dienst (KLD) ingericht, met postnummer 5K1 (postnaam Klaaswaal). Het doel was het waarnemen van laagvliegende vliegtuigen - het was toen de tijd van de Koude Oorlog. De heer L. Kruithof was rond 1956 postcommandant van deze luchtwachtpost. In 1964 werd het KLD hier opgeheven en verviel de functie als luchtwachtpost.
Eigenaar van de molen in 1953 was N.V. Hofka (directeur L. v.h. Hof).
Sandra van Lochem, 9 juni 2012.

De Greupmolen was voorzien van een ééncilinder dieselmotor in een gebouwtje naast de molen. Die dreef via een tunnel een koppel stenen in de molen aan. Toen de molen in 1945 verongelukte zijn ze noodgedwongen op zoek gegaan naar een nieuwe huisvesting voor het maalbedrijf. Een broer van molenaar Pieter Blijdorp zou een boerderij gaan betrekken iets verderop, maar die werd 'geconfisqueerd' voor het maalbedrijf. Z'n broer is toen naar een andere boerderij gegaan aan de Stougjesdijk. Zodoende is de maalderij in die boerenschuur terecht gekomen.
Jesse in 't Veld, 21 oktober 2019.

De molen werd in 1986 gesloopt omdat de gemeente Westmaas, waaronder de molen viel, geen subsidie wilde verstrekken om het object op te knappen. De draagbalken waren volledig doorgerot en naar binnen gevallen o.a. door vuurtjes die waren gestookt door kwajongens in de molen. Er werd gevreesd door de staat waarin de molen zich bevond, dat bij zwaar weer de molen het zou begeven wat een gevaar op zou leveren voor omwonenden en het verkeer op de Stougjesdijk. E.e.a. heeft doen besluiten de molen te slopen. De laatste eigenaar was overigens niet de heer Blijdorp.
Onbekende, 10 sept. 2010.

nog waarneembaar

Thans is er nog de maalderij waarop staat: Greupmolen anno 1707 als aandenken aan de molen.