Molen De Prins van Oranje, Den Haag

Den Haag, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Prins van Oranje
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
zaagmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Prins van Oranje via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
03603 d
oude dbnr.
V1851
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 03603 d De Prins van Oranje (Den Haag)
Foto: n.n., coll. Akko Dekkers
Korenmolen de Haan op de achtergrond

locatie

plaats
Den Haag
plaatsaanduiding
Ongeveer op de hoek van de Crispijnstraat en Elandstraat.
gemeente
Den Haag, Zuid-Holland
streek
Haaglanden
geo positie
X: 80084, Y: 455013
N: 52.07832, O: 4.29434

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting

twee kleine zaagramen en één groot zaagraam

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gesloopt
geschiedenis

De molen werd in 1857 gebouwd door de firma A. van Gogh Jzn. en Zn. aan de Crispijnstraat, hoek Elandstraat.
Vanwege de uitbreiding van de stadsbebouwing werd de molen in 1910 gesloopt.

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 7 januari 1865
Heden morgen is van den houtzaagmolen de Prins van Oranje, aan den Noordwest-Buitensingel alhier, terwijl de molen malende was. een roede afgeslagen en over de kop heen tot op een afstand van ongeveer 60 voeten nedergevallen in het daarnevens gelegen land. Gelukkig heeft geen der werklieden eenig letsel bekomen en is de schade gering.

Opregte Haarlemsche Courant, 1 juni 1876
Maandag-namiddag kwam te Amsterdam een zes- of zevenjarig meisje, dat door hare moeder was uitgezonden om vuur te halen, op den weg naar huis, in aanraking met de gloeijende kolen en in weinig tijds stond het arme wicht in brand. Groot misbaar werd gemaakt, maar J. C. van Ooy, , werkzaam aan de stoomzagerij in de Elandstraat , deed beter. Hij opent zijne jan, pakt het brandende kind, drukt het tegen zijn ligchaam, sluit de jas over het kind heen en smoort zoo de vlam. Zoo spoedig ging dit in zijn werk, dat het kind met verlies van eenig hoofdhaar, eenige kleine brandwonden en den schrik is vrijgekomen.

Nieuwe Gorinchemsche Courant, 26 oktober 1878
Bij een hevig onweder van Dinsdag avond is een roede van den houtzaagmolen ‘De Prins van Oranje” te ’s Hage, toebehoorende aan den heer H.H. van Gogh, aan de de N.W. Buitensingel, door den bliksem getroffen en stuk geslagen, terwijl nog ander houtwerk aan den molen beschadigd werd. Gelukkig ontstond echter door het ongeval geen brand.
Informatie van J. de Vries, 30 maart 2010