Molen Haanmolen / De Rode Haan, Den Haag

Den Haag, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Haanmolen / De Rode Haan
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Haanmolen / De Rode Haan via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
03603 c
oude dbnr.
V1948
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 03603 c Haanmolen / De Rode Haan (Den Haag)
Opname circa 1890
Collectie Gemeentearchief Den Haag ©

locatie

plaats
Den Haag
plaatsaanduiding
hoek Noordwal en Westsingel
gemeente
Den Haag, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
's-Gravenhage
streek
Haaglanden
kadastrale aanduiding 1811-1832
's-Gravenhage C (1) 3 Franciscus Petrus van der Scheer, molenaar
geo positie
X: 80176, Y: 454776
N: 52.07620, O: 4.29574

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
versieringen

De gevelsteen die in de romp van deze molen was aangebracht bevindt zich nu in een muur in de tuin van het Gemeentemuseum Den Haag aan de Stadhouderslaan 41.
Op deze steen staat vermeld dat de molen werd gebouwd door Ary van Onselen, die destijds de koning van de Haagse molenaars werd genoemd.

DE HAAN MOOLEN
Gesticht Door Ary Van Onselen
en Jacobus Van Meurs
zijnde De Eerste Steen Gelegd Door
Corneles van Onselen
Den 10e April 1770

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
28,30 m
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
herbouwd
verdwenen
1894 onttakeld 1910 restant gesloopt
geschiedenis

De standerdmolen werd in 1770 vervangen door deze stenen molen.
De eerste steen werd op 10 april 1770 gelegd.

's Gravenhaagsche courant, 9 februari 1816
UIT DE HAND TE KOOP de HELFT in de STEENE KOORNMOLEN, genaamd DE ROODE HAAN, en in het ERF van dien, met de daarby behoorende HUIZINGE en STALLINGE Gaande en' gelegen aan de Zuidwest Binnen-Cingel, wyk A, n°. 48, alsmede een TIENDE PART in de MOLENAARS ROSMOLEN, staande en gelegen aan de Zuidzyde van het Laage Westeinde, wyk A, n° 218, beiden ja 's Hage.
En zyn nadere informatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris J. J. VERWOERT, in 's Hage.

Arnhemsche courant, 1 juli 1876
Gisteren morgen ontlastte zich een hevig onweer boven den Haag, dat ten 8 ure eindigde met een vreeselijken donderslag. De kap van den korenmolen de Haan aan den Noordwestbinnensingel is door den bliksem getroffen, waardoor dat bovengedeelte begon te smeulen. Tegen 10 uur sloeg de vlam uit, en spoedig was de brandweer aanwezig; de spuiten behoefden echter geen dienst te doen, daar de brand door water uit den molen werd gebluscht.

De molen werd in 1910 gesloopt voor stadsuitbreiding.
Leo van der Drift, 15 oktober 2005.

De Haanmolen de noordelijkste molen, was één van de vier Westermolens, te weten:
De Haanmolen, De Valkmolen, De Zuidmolen en de Heertjensmolen.

aanvullingen

toelichting naam

De singel die sinds 1956 de naam 'Bij de Westermolens' heeft, heette voordien de Noord West Buitensingel. Deze singel maakte deel uit van de grachtengordel. Deze molens werden aan de rand van de stad geplaatst voor de hoge "windvang" De huidige naam "bij de Westermolens" was overigens al in 1789 in gebruik.

trivia

De beide opnamen resp. de 2e en de 3e afbeelding dateren van ca. 1890 en november 1894. Fotograaf onbekend. Collectie Gemeentearchief Den Haag.
NB Voor gebruik van deze afbeeldingen moet toestemming gevraagd worden aan het
Haags Gemeentearchief.