Molen De Lelie, Koudekerke

Koudekerke, Zeeland
b

korte karakteristiek

naam
De Lelie
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen, pelmolen
bouwjaar
herbouwd
1982
bedrijfsvaardigheid
In herstel (zie 'Geschiedenis')
bestemming

Het malen en pellen van granen, thans op vrijwillige basis.

adres
Middelburgsestraat 110
4371 EV Koudekerke
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03555
oude dbnr.
B886
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 03555 De Lelie (Koudekerke)
Jasper Corbijn (27-5-2020)

locatie

plaats
Koudekerke
gemeente
Veere, Zeeland
streek
Walcheren
kadastrale aanduiding
Gemeente Valkenisse, sectie K, nr. 1622
geo positie
X: 28240, Y: 389673
N: 51.48182, O: 3.56225
biotoopwaarde
5 (goed)
landschappelijke waarde
Zeer groot, dominerende functie voor Koudekerke en omgeving.

contact en bezoek

bezoek/postadres
Middelburgsestraat 110
4371 EV Koudekerke
molenaar
Henk Corbijn / Jasper Corbijn
telefoon
0118-611010
e-mail

social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
ja
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

Molen en winkel: vrijdag 13.00 - 17.30 uur en zaterdag 9:00 - 17:00 uur.
Niet op zondag. 

toegangsprijzen
winkelinformatie

Winkel met bakmixen, meel- en streekproducten.

meelverkoop
ja
museuminformatie
gericht op scholen
ja
informatie voor scholen

Na afspraak via telefoon of e-mail.

bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Lelie via fietsnetwerk.nl

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
Ronde stenen molen
kap
Gedekt met dakleer
inrichting

Drie koppel 16der kunststenen; pelsteen; buil; mengketel; kammenluiwerk; 'los' luiwerk met gaffelwiel; afschietwerk; elevator; graanschoner met stortkoker vanaf de 1e zolder; elektromotor 40 pk (buiten gebruik).

versieringen

Aardige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met de opschriften ‘1872’ ‘1981’ en daaronder ‘De Lelie’

Gevelsteen, boven de inrit met het opschrift

Gebouwd door
K. Brasser
De Eerste Steen Gelegd
L:P: Brasser kz
1872

Boven de beide stellingdeuren twee kleine steentjes met de teksten:

D. BAKKER

P.Brasser
uod 80 jaar
1872

N.B. er staat werkelijk 'uod' (en geen 'oud') op één van de steentjes!

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Engels; 27 ijzeren rollen. Kruirad.
vlucht
23,30 / 23,40 m.
vang
Vlaamse vang; 6 scharnierende stukken. Vangbalk met haak; vangstok. Pal.
overbrenging

Bovenwiel 68 kammen
Bovenschijfloop 33 staven
Spoorwiel 79 kammen
Steenschijflopen (I) 26 staven
Steenschijflopen (II) 28 staven
Pelschijfloop 14 staven
Overbrengingsverhoudingen resp. 1 : 6,26; 1 : 5,81 en 1 : 11,62

hoogte
van de stelling: 7,10 m.
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Beijk ✉︎ 119 binnen 2024 2024 binnen aanw. 23,30
Beijk ✉︎ 120 buiten 2024 2024 buiten aanw. 23,40
media-bestand
Roede 400, Derckx
Derckx
✉︎ 400 buiten 1981 1981 buiten 2024 23,40
media-bestand
Roede 401, Derckx
Derckx
✉︎ 401 binnen 1981 1981 binnen 2024 23,30
Pot ✉︎ ? binnen ? binnen 1940 23,50
Pot ✉︎ ? buiten ? buiten 1940 23,50
wiekverbeteringen

Van 1933 tot de zware stormschade van 14 november 1940 had deze molen op beide roeden het systeem Dekker.
Bij de rehabilitatie van 1981 is de molen weer Oud-Hollands opgehekt. 

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
media-bestand
As g.n., Rijn Schelde Verolme
Rijn Schelde Verolme
✉︎ g.n. 1981 1981 aanw. 05,75
Boddaert & Co. ✉︎ ? 1872 1872? 1940
Boddaert & Co. ✉︎ g.n. ? n.v.t.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
wederopbouw
Geheel gerehabiliteerd na ruim 40 jaar onttakeld te zijn geweest.
bedrijfsvaardigheid
In herstel (zie 'Geschiedenis')
bestemming

Het malen en pellen van granen, thans op vrijwillige basis.

molenmaker
A. en C. de Troye, Middelburg (1872) Fa. Straver, Almkerk (1982)
omwentelingen
geschiedenis

De voorganger van de huidige molen, een ronde stenen grondzeiler op een 200 m. oostelijker gelegen hoge belt, brandde in 1870 af. Vanwege de bepaling dat molens niet te dicht bij de openbare weg mochten worden gebouwd, verrees dus op een andere plaats een grote stenen stellingmolen met vijf zolders en een zeer uitgebreid gaandewerk.
Vroeger was de begane grond deels paardenstal; verder lag er over vrijwel de gehele oppervlakte een tussenzolder circa 1,15 m. onder de vloer van de eerste van de vijf zolders voor opslag van hooi en stro.

In 1933 werd deze molen door molenmaker Klaas de Troije uit Middelburg voorzien van het systeem Dekker. Dit voldeed zeer goed en men maalde dan ook veelvuldig op windkracht.
Helaas sloeg de zeer zware storm van 14 november 1940, die zoveel molens in Nederland en België verwoestte of zwaar beschadigde, ook hier toe: de as brak, als gevolg viel het wiekenkruis naar beneden en dat nam in zijn val een groot deel van de stelling mee. Vermoedelijk zijn daarna de restanten van de kap weggewaaid; een foto uit november 1940 laat zien, dat van de kap eigenlijk alleen nog bovenwiel, vang, voeghouten, windpeluw en korte spruit aanwezig zijn. 
De Troije maakte de molen snel weer maalvaardig, zij het op motorkracht, aan herstel van de windmolen viel met deze schade, zeker in oorlogstijd, niet te denken. Op de steenzolder maakte een koppel stenen plaats voor een 40 PK elektromotor; deze kon het spoorwiel aandrijven en daarmee al het andere werk. Van buiten resteerde de stenen romp met twee kleine balkons bij de stellingdeuren. 

Vele jaren is vervolgens op motorkracht gemalen. In de schuur stond een trieur met 3 Pk elektromotor. Van de maal- naar de steenzolder werd in 1962 een elevator met kleine transportschroef en 2 Pk elektromotor geplaatst. Ondertussen bleef de pelsteen, aangebracht onder de vloer van de steenzolder, bewaard.
In 1967 werden de trieur en de buil op de eerste zolder verwijderd; de in een aparte schuur uit 1893 opgestelde 40 Pk ruwoliemotor voor aandrijving van twee koppel stenen werd tijdens de inundatie van Walcheren (1944) verwoest.
In 1953 richtte eigenaar G.J. de Regt Gzn. de firma G.J. de Regt en Zn op. Na de ontbinding hiervan kreeg C. de Regt in 1956 de molen toebedeeld.

Al zeer lang waren er plannen om deze fraai gelegen en van binnen geheel maalvaardig gebleven molen in ere te herstellen. In 1980 kocht de toenmalige gemeente Valkenisse de molen van J.W. de Regt, inmiddels de vierde generatie uit deze familie. 

In 1981 werd alles werkelijkheid: de stenen romp werd voorzien van een nieuwe kap, bovenas, roeden en stelling en zelf opnieuw gewit, net als dat vóór 1933 het geval was geweest. In 1982 werd een prachtige molen opgeleverd. Sindsdien wordt er regelmatig gedraaid en ook gemalen.

In 1998/99 werden diverse balken gerepareerd en de molen opnieuw gepleisterd. In de zomer van 2005 zijn keerklossen en roedwiggen, die slecht waren, vernieuwd. Ook werd het gaandewerk (sporing van de wielen e.d.) nagekeken. In 2006 was de molen, als gevolg van problemen met het staartwerk, enige tijd niet draaivaardig. Dit was in de zomer van 2007 verholpen. Eind 2009 stond de molen in de steigers, vanwege omvangrijk herstel aan het stucwerk. Ook werden voorkeuvelens en kapbedekking vernieuwd. In november 2016 stond de molen opnieuw geheel in de steigers om geheel te worden geschilderd: de romp kreeg nu een lichtgrijze kleur en ook de witte boogjes boven de ramen en deuren heeft men, zoals dat vroeger ook was, teruggebracht. 

In 2017 probeerden de molenaars het pelwerk weer uit, onder meer voor haver en emmertarwe (een oude graansoort) en dit bleek een succes: tegenwoordig wordt dus niet alleen gemalen maar ook geregeld gepeld voor boeren en molenaars in de omgeving.

In het voorjaar van 2023 werd vastgesteld dat beide, ruime 40 jaar oude, roeden niet best meer zijn (zo waren enkele stuiklassen 'door') en zette men de molen stil. De molen bleef echter open voor bezoek en verkoop van meelproducten. Malen op windkracht deed men zolang in Aagtekerke.

Op 9 juli 2024 gingen beide oude roeden eruit en de nieuwe erin. Binnen afzienbare tijd zal "De Lelie" weer als vanouds draaien en malen. 

aanvullingen

wetenswaardigheden

Opmerkelijk is dat hier, naast het op windkracht gedreven kammenluiwerk, een apart handluiwerk met gaffelwiel aanwezig is.

literatuur

J. Roose, Molens en Molenaars van Koudekerke (Koudekerke 1983)

foto's

foto's