Molen Polder Nootdorp, Nieuwe Nootdorpse molen, Delft

Delft, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Polder Nootdorp, Nieuwe Nootdorpse molen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Polder Nootdorp, Nieuwe Nootdorpse molen via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
03525 a
oude dbnr.
V155
Meest recente aanpassing
| Geschiedenis
media-bestand
Molen 03525 a Polder Nootdorp, Nieuwe Nootdorpse molen (Delft)

Foto W. Kunz

locatie

plaats
Delft
plaatsaanduiding
Middelweg 3 v/h aan het Verlaat 43 tussen de grote plassen van de Delftse Hout en de Hertenkamp.
gemeente
Delft, Zuid-Holland
streek
Delfland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Vrijenban A (2) 517 Het ambacht van Nootdorp, Hoogeveen en Nieuweveen
geo positie
X: 85483, Y: 448952
N: 52.02455, O: 4.37432

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1892 deels afgebroken 1989 restant verbrand
geschiedenis

Poldermolen van de polder Nootdorp, peilmolen
Hij sloeg uit op de Schieboezem via een lange voorboezem, die aan de NW-kant van de Nootdorpse vaart liep.

De polder van Nootdorp werd omstreeks 1650 bemalen door 2 molens aan de vaart die nabij Delft de polder met de Schie verbond. De vaart staat daarom nog steeds bekend als de Tweemolentjesvaart.
De molens hadden een vlucht van 27 en 28 m. Ze stonden aan weerszijden van deze vaart bij het verlaat, pal ten westen van de A13 (Den Haag-Rotterdam). De plaats van de noordelijke molen is nog duidelijk te herkennen, er staat nu een woonhuis op de vm fundering.
Halverwege de 17e eeuw werd er een derde molen "de Nieuwe Nootdorpse Molen", 750m meer oostelijk, aan de vaart gebouwd.

Delftsche courant, 2 juni 1876
Het BESTUUR van den POLDER NOOTDORP is voornemens, onder nadere goedkeuring, op Zaterdag 17 Juni 1876, des middags 12 uur, in de Gouden Star ," te Nootdorp, aan te besteden:

Perceel l. Het leveren van een ijzeren Bovenas, Wateras en Scheprad, en
Perceel 2. Het inbrengen in den Molen der in perceel 1 omschreven zaken, met het vernieuwen van het Windpeluw, lange en korte Spruit, Penbalk, Tafelementen, het doen van onderscheidene Metselwerken , maken van Zomerhuis enz. enz., alle ten dienste van den Watermolen des Polders.
De bestekken waarnaar zal worden aanbesteed liggen van heden af ter lezing, in de * Gouden Star " te Nootdorp. Aanwijzing in loco zal worden gedaan op Maandag 12 Juni a. s., voormiddags tien uur, door den Heer P. A. KOREVAAR, Civiel-Ingenieur te Vrijenban, bij wien tevens inzage der teekening van perceel 1 en verdere inlichtingen te bekomen zijn.

Delftsche courant, 6 augustus 1876
Aanbesteding.
Het BESTUUR van den Polder NOOTDORP is voornemens, op 10 Augustus 1876 , des middags te 12 uur, ten Kantore van den Secretaris-Penningmeester te Delft, aan te besteden:
Het vernieuwen van het Windpeluw, lange en korte Spruit, Staart, Tafelementen enz., aan den Watermolen des Polders, benevens het inbrengen van een ijzeren Bovenas, Wateras en Scheprad, en eenige meerdere zaken. Het Bestek waarnaar zal worden aanbesteed, ligt ter lezing in de Gouden Star te Nootdorp. Aanwijzing en inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Ingenieur, P. A. KOREVAAR, te Vrijenban.

De molen werd in 1892 buiten gebruik gesteld en daarna afgebroken tot ca 1m boven de onderste bintlaag.

Hij deed nog tot 1935 dienst als woning en werd daarna ingericht als theehuis.

Informatiebron: De Molenaar, 20 december 1989, art. van J.S. Bakker
*Na deels afgebroken te zijn stond deze molenromp in de volksmond bekend onder de naam 'Het Zinken Dak', welke in 1936 tot theeschenkerij werd omgebouwd.
De verbouwing bestond onder meer door het vervangen van het zinken dak door een rieten dak.
De suggestie van de directeur Openbare Werken te Delft Ir. J. de Booy om de naam tevens te wijzigen in 'Theeschenkerij Het Rieten Dak' werd overgenomen.

In de nacht van 10 december 1989 brandde 'Het Rieten Dak' geheel uit (zie onderstaande foto).

Na de brand zijn de onderdelen naar molen d'Heesterboom te Leiden afgevoerd. Waarschijnlijk was er niets bruikbaars meer bij.

Omstreeks de winter van 1993 werd begonnen met de bouw van de nieuwe en moderne theeschenkerij op de oude plaats waar eens 'De Nieuwe Nootdorpse molen' stond.
tekst: T.G. v.d. Sloot.

nog waarneembaar

foto's

foto's