Molen Rumptsche korenmolen / Le Linge rit, Rumpt

Rumpt, Gelderland
v

korte karakteristiek

naam
Rumptsche korenmolen / Le Linge rit
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03507 s
oude dbnr.
V194
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 03507 s Rumptsche korenmolen / Le Linge rit (Rumpt)
Foto: J. van der Molen, 27 april 2004

locatie

plaats
Rumpt
plaatsaanduiding
Molendijk 13a
gemeente
West Betuwe, Gelderland
streek
Betuwe
kadastrale aanduiding 1811-1832
Gellicum A (1) 463 Dirk van Mook, molenaar
geo positie
X: 139328, Y: 433902
N: 51.89342, O: 5.15953

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
versieringen

Gevelsteen:

anno 1822 D.V.M.

(= Dirk van Mook)

Onderzoek naar de gevelsteen door Paul van Mook leverde niets op.
Of de steen dus bestaan heeft, is onzeker.
(aldus Paul van Mook, 3 juli 2016)

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
1821 verbrand/ 1822 herbouwd voor 1888 verbrand
eigendomshistorie

Molenaar tot 1718 was Aert Dirckse, die zijn leven verloor bij een gruwelijk ongeval in de molen.

geschiedenis

Opregte Haarlemsche Courant, 10-07-1819

Op Woensdag den 14 Julij 1819, des nademiddags ten drie uren, zal ter inzetting en op den 28 Julij ter gemelder tijd, ten Huize en Herberge van B. G. Versteegh te Rumpt, onder het Regtsgebied van Tiel, finaal verkocht worden: Een Steenen WIND-KOREN-MOLEN, met daarbij gehoorende Woonhuis, Achterhuis, Berg, Moestuin en Boomgaard, Wei- en Bouwlanden, staande en gelegen onder de Gemeente van Rumpt, te aanvaarden met primo November 1819, en zijnde die Molen altijd van een goed Gemaal voorzien .geweest. Nadei informatie- te bekomen bij de Notaris van KESSEL te Rumpt.'

 

In 1821 verbrandde de molen deels, en werd hersteld/herbouwd. 

In het notarieel archief van Rumpt vond ik een acte d.d. 1821 met het volledige bestek van de herbouw van de korenmolen na de brand in 1821.
Het bestek bestaat uit 30 handgeschreven bladen - folioformaat.

Noord-Brabander, 19-08-1830

VERKOOPING.

'De Notaris J C. VAN KESSEL, te Rumpt, kanton  Geldermalson, zal, op de na te meldene dagen en plaatsen aan de meestbiedenden presenteren te Verkoopen:

Den kapitalen STEENENWIND-, KOREN- en PELMOLEN, staande en gelegen te Rumpt, in. den  Tielerwaard, in den jare 1822 bijna geheel nieuw opgebouwd en verbeterd met DRIE PAAR STEENEN en al deszelfs vaste en losse Gereedschappen, gaande en staande Werken, tot dezelfden Molen eenigzins behoorende als; het het WOONHUIS, ACHTERHUIS, SCHUUR, BERG, MOESTUIN en BOOMGAARD, tegenover den Molen staande en gelegen.

Welke Affaire nog met succes door den Eigenaar, D. VAN MOOK, wordt gecontinueerd. 

Te aanvaarden met den 1 November 1830. De inzetting zal geschieden op Donderdag, den 9 September 1830, aan het Veer, te Rumpt. en die voor de Verhoogine en Slag, op Vrijdag den 17 September 1830, ten Woonhuize van, Claas Jansens Jz. te Rumpt, voormeld, beide des namiddags ten vier ure. Nadere inlichting te bekomen ten Kantore van den Notaris VAK KESSEL, voornoemd. 

Informatie van Paul van Mook, 3 juli 2016. 
(Dirk van Mook (1779- 1830)is zijn betovergrootvader)
Later ging de molen door vererving over aan Willem Story in Rhenoy, die al over een machinale maalderij beschikte. Willem was gehuwd met Theresia van Mook, de kleindochter van Dirk van Mook.

Willem van Mook (1852 - 1944), getrouwd met Cornelia Maria de Bruin woonde bij de molen van november 1881 tot 1888. De molen was toen niet meer in gebruik als korenmolen, maar als opslagplaats van hooi en boerengereedschap.

nog waarneembaar

De molenromp werd verbouwd tot woonhuis.

aanvullingen

toelichting naam

De juiste naam van de molenromp is Le Linge rit, oftewel: De Linge lacht. 
S.Boumans, 2 mei 2010.

trivia

Op de topografische kaart van 1892 staat vermeld dat de molen inmiddels al was vervallen.