Molen De Hoop, Vlaardingen

Vlaardingen, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Hoop
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
pelmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Hoop via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
03505 m
oude dbnr.
V569
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 03505 m De Hoop (Vlaardingen)
Foto: n.n.,

locatie

plaats
Vlaardingen
plaatsaanduiding
Westhavenkade 71
gemeente
Vlaardingen, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Vlaardinger Ambacht
streek
Delfland
geo positie
X: 83497, Y: 435093
N: 51.89975, O: 4.34828
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gedeeltelijk gesloopt
verplaatst naar
geschiedenis
1848:
Bouwjaar 1848.
1852:
Nieuwe Rotterdamsche courant, 31 augustus 1852
Bij acte den 10den Julij 1852, voor den Notaris Mr. J. 11. KNOTTENBELT en Getuigen, te Vlaardingen verleden, behoorlijk geregistreerd, is tusschen de Heeren CORSTIAAN VAN DUSSELDORP, Genees-en Heelmeester, wonende te Werkendam, ADRIANUS MARINUS VAN DUSSELDORP, Koopman en Pelmolenaar, wonende te Vlaardingen, en CORSTIAAN GERRIT VAN DUSSELDORP, Koopman en Pelmolenaar, wonende mede aldaar, aangegaan eene VENNOOTSCHAP tot de uitoefening van het bedrijf van Pelmolenaar en tot den Handel in Gepelde en Ongepelde Rijst , Gerst en Gort, en zulks voor den tijd van drie jaren, welke zullen ingaan den 1sten September 1852, en verder onder bepaling, dat de Firma derzelve zal zijn C. van Dusseldorp en Zonen, dat alle inkoopen en verkoopen en alle verdere handelingen de Vennootschap betreffende, moeten geschieden alleen door de Heeren ADRIANUS MARINUS VAN DUSSELDORP en CORSTIAAN GERRIT VAN DUSSELDORP, aan wie ook uitsluitend de teekening der Pirma toekomt, echter alleen voor Zaken de Vennootschap betreffende en mitsdien niet tot het opnemen van Gelden, Stellen van Borgtogten of aangaan van Verbindtenissen niet onmiddelijk tot deze Vennootschap betrekking hebbende; en dat het Kantoor zal gehouden worden te Vlaardingen, aan den Molen de Hoop. Geschiedende hiervan aankondiging ter voldoening aan Art. 28 van het Wetboek van Koophandel.


In 1874 verkochten de Gebr. v. Dusseldorp de molen aan Fa. de Bruijn.
Bron: archief Ten Bruggencate.
1904:
Op 30 juni 1904 werd de molen verkocht aan Pieter van Dusseldorp. Hij deelde op 7 september van dat jaar aan burgemeester en wethouders van Vlaardingen mee dat hij de bovenbouw had laten verwijderen en vervangen door een verdieping die als opslagplaats ging dienen.
1905:
In 1905 werd de molen overgebracht naar Swartbroek (Limburg). De naam De Hoop bleef in Swartbroek gehandhaafd. Een beetje ongebruikelijk voor die streek, daar de meeste molens in Limburg werden vernoemd naar een rooms-katholieke heilige.
Rob Pols.

Deze molen was in 1788 in Delfshaven gebouwd.
De magnesitfabriek Roosenboom & Co. te Vlaardingen bood haar voormalige pelmolen "De Hoop" voor de sloop te koop aan. Weekers kocht de onderdelen van deze stellingmolen en bouwde er in 1905 zijn (belt-)graanmolen in Swartbroek van.
Bron: DHM Molenbestand.

nog waarneembaar

aanvullingen

trivia
NB Er is dus wat verwarring over de vroege geschiedenis van deze molen.
In Delfshaven is ons geen 1848/1849 verdwenen molen bekend.
Red.