Molen De Hoop / vh. Den Draak, Hoofdplaat

Hoofdplaat, Zeeland
v

korte karakteristiek

naam
De Hoop / vh. Den Draak
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03327 a
oude dbnr.
V264
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 03327 a De Hoop / vh. Den Draak (Hoofdplaat)

Foto W. Jans, opn 23 juli 2006

locatie

plaats
Hoofdplaat
plaatsaanduiding
Koningin Julianastraat 31 A, 4513 AX Hoofdplaat
gemeente
Sluis, Zeeland
streek
Zeeuws-Vlaanderen (west)
geo positie
X: 34697, Y: 376680
N: 51.36649, O: 3.65960

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
kap
houten as met ijzeren kop
inrichting

luiwerk

werkende met 2 koppel maalsteenen, zijnde zestienders en pelwerk

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
rollenkruiwerk, kettingkruier
vlucht
24 el
wiekverbeteringen

het gevlucht bestond uit een ijzeren roede en een houten borstroede

afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
gedeeltelijk afgebroken
geschiedenis

De stenen molen van Hoofdplaat.

Van deze molen in complete staat zijn tot nu toe geen afbeeldingen bekend, jammer want het moet een interessante molen zijn geweest die waarschijnlijk door dezelfde aannemer is gebouwd als IJzendijke.

13-12-1850 In een akte van notaris Brevet van 13 december 1850 wordt zijn ontstaan onthuld, Franciscus Wijffels, landbouwer van beroep verkoopt dan een stuk grond aan zijn zoon Leonardus Franciscus Wijffels 
Waarop gedurende dit jaar met voor kennis en toestemming van de verkoper door koper voor desselfs rekening eenen nieuwen steenen korenwindmolen is gesticht.
Het stuk grond was ruim genoeg, 4 bunder 8 roeden en 80 ellen groot.
Opvallend detail is dat Leonardus Wijffels in de akte nog als landmansknecht wordt aangeduid. Kennelijk was de molen toen nog niet in bedrijf genomen. Toen hij in januari 1851 trouwde met Maria Pieternella Weijnen was hij wel korenmolenaar.

03-03-1871 De volgende akte is een boedelinventaris van 3 maart 1871 voor notaris Loeff. Leonardus Wijffels is inmiddels overleden en Maria Weijnen is hertrouwd met Theodorus Plasschaert, zoon van de molenaar van Westdorpe. 
Inmiddels is er op het molenterrein een woonhuis, achterhuis en schuur bijgekomen. De molen wordt in de akte op 6000 gulden getaxeerd.
Er stonden wel enkele hypotheken op hun bezittingen, één van 2200 en één van 3000 gulden.

26-01-1877 In een latere akte van 26 januari 1877 voor dezelfde notaris werd nog eens 4000 gulden geleend, onderpand was toen een korenmolen, huis, bakkeet, schuur en ruim 4 hectare grond, hoofdzakelijk bouwland. 
Naast molenaar was er dus ook een boerenbedrijf.
In de akte van taxatie wordt de molen Den Draak genoemd, een opvallende naam die we later niet meer tegenkomen. Hoe hij hieraan is gekomen is niet te achterhalen maar misschien was het wel een draak van een molen om mee te malen?

17-08-1895 In de krantenbank zijn ook nog wat dingen te vinden, zo wordt er 17 augustus 1895 in de molen ingebroken en 100 kilo tarwemeel meegenomen. Een week later slaat de bliksem in één der wieken met 500 gulden schade tot gevolg. Plasschaert zal daar allemaal niet vrolijk van geworden zijn. 
Een van de dochters van Leonardus Wijffels, Maria Louisa, was inmiddels getrouwd met Silvinus Aerden, molenaar op De Arend in Wouw. Haar halfzus Emma Plasschaert trouwde in 1895 met Petrus Johannes Tas, een herbergier die ruim 20 jaar ouder was, hij wordt dan molenaar op Den Draak en blijft dat ook na het overlijden van Theodorus Plasschaert in 1899.

20-05-1911 Verdere notariële akten waren niet meer beschikbaar, die zijn in de tweede wereldoorlog verbrand. Gelukkig bestaat er nog een zwaar beschadigd repertorium van notaris Adama Zijlstra met daarin de vermelding dat de molen op 20 mei 1911 voor 6900 gulden door de erven Wijffels/Plasschaert aan Ferdinand Diericx is verkocht. 
Die kwam oorspronkelijk van Walcheren en heeft tot 1921 met de molen gemalen waarna hij is onttakeld en tot de kapzolder afgebroken..

18-06-1921 Breskensche courant
Verkooping
AFBRAAK
steenen Windkorenmolen
te Hoofdplaat.

De Firma J. Th. HENDRIKSE te IJzendijke zal ten verzoeke van den heer Ferdinand DIERICKX, molenaar te Hoofdplaat
Op Zaterdag 25 Juni a.s.
drie uren namiddag, in het openbaar doen veilen en verkoopen:
DE AFBRAAK van een steenen windkorenmolen bestaande in:
ijzeren roede, 2 houten roeden, eikenhouten pestel, zware eikenhouten balken, palen en planken, een stel pelwerk als: pelsteen, pelmolen, enz. askop met zwaren asbalk, 2 grauwe steenen, 3 schijfloopen, 2 staakijzers, 2 peerijzers, rijnen, vier molenzeilen, wielen in soort, ijzerwerk, kammen, kaprollen, kruiketting van 30m, koperen en stalen aspotten, vang, balans met schalen, brandhout, Martinschoffel, zaaimachine en wat meer zal worden gepresenteerd.

In bovenstaande advertentie worden veel details over de molen genoemd. Zo was er een houten as met ijzeren kop, het gevlucht bestond uit een ijzeren roede en een houten borstroede, er waren twee koppel stenen en een pelsteen en de kap draaide op een rollenkruiwerk. De molen zal toen nog steeds een kettingkruier zijn geweest en de kruiketting van 30 meter die in de advertentie wordt genoemd moet daarvoor hebben gediend.
Na de onttakeling zou de romp nog een tijdje als maalderij zijn gebruikt, op een kadasterkaart is te zien dat er een gebouwtje tegen de romp is gezet waarin de motor heeft gestaan.

In 1932 ging Diericx failliet, hij wordt dan alleen nog als landbouwer aangeduid.
In de kadastrale leggers beginnende in 1940 (alles voor die tijd is verbrand) is de molenromp eigendom van Theodorus Hendrikus Wieleman, aannemer van beroep.

In 1956 veranderde de bestemming.
De romp staat er nu nog steeds maar er zou niets meer inzitten.

bronnen:
Zeeuws Archief : notariële archieven west Zeeuws Vlaanderen,
www.Krantenbank Zeeland.nl
www.Zeeuwengezocht.nl

Informatie van A J Wisse, 28 maart 2016

Hoofdplaat
Register lett. G. fo 1297
Theodorus Plasschaert, korenmolenaar te Hoofdplaat, een woonhuis enz.
Een windkorenmolen alleen staande genaamd, den “Draak “
In Steen , wijd van onder 7,900 el wijd van boven 5 el. Muurwerk
hoog 11 el, lengte der vlugt 24 el, drie zolders, werkende met 2 koppel maalsteenen, zijnde zestienders en pelwerk, Muurwerk van onder zwaar 0,600 el van boven 0,45 el.
In herbouw voor f 8000 := en innerl. w. op f 2666:=
Hoofdplaat den 16 July 1869

Register lett. G fo 1763
Gegevens molen identiek op de vlucht na , die staat nu als 25 m
Omschreven,
Hoofdplaat 31 December 1875

Bron : Zeeuws archief.
- Toegang 22 Brandwaarborg maatschappijen
Middelburg/Zierikzee 1824-1969
- inv.no 303- taxatieregisters
J de Witte, 28 maart 2016


Het is een dubbelganger geweest van de later verhoogde, nog bestaande, molen in IJzendijke.
Na de onttakeling waren er twee koppel stenen op een maalstoel op de begane grond. In een aangebouwd motorkot stond een ruwoliemotor.
Ingezonden door Frans Weemaes.
----
De inrichting is inmiddels verwijderd en de vloerbalken zijn vervangen.
Informatie van Maarten Osstyn, 12 december 2014

nog waarneembaar

foto's

foto's