Molen Polder 43/ Polder Buitenwiel, Rinsumageest/ Rinsumageast (De Geast)

Rinsumageest/ Rinsumageast (De Geast), Fryslân
verdwenen molen

foto gezocht

korte karakteristiek

naam
Polder 43/ Polder Buitenwiel
modeltype
muonts, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03252 e
oude dbnr.
V7970
Meest recente aanpassing
|

locatie

plaats
Rinsumageest/ Rinsumageast (De Geast)
plaats aanduiding
aan de Oude Juckemavaart zz./ 0,6 km NNO [moet zijn 0,7 km NNW] der kerk
gemeente
Dantumadiel, Fryslân
kadastrale aanduiding
Burdaard C (1) 77 M.C.F.J. de Rotte
geo positie
X: 191.759, Y: 590.710
N: 53.30161, O: 5.93858

constructie

modeltype
muonts, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting
Vijzel

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

Op de kaart van Dantumadeel in de Atlas van Eekhoff (1847) komt aan de oude Juckemavaart z.z reeds een molen voor. Het is niet bekend wanneer deze werd gebouwd.

Blijkens de Leeuwarder Courant van 7 februari 1862 werd aanbesteed “het wegnemen van eenen ouden en het maken eenen nieuwen WINDWATERMOLEN, met eene vlugt van 15 e. 8 p, zoomeede van de levering en het leggen van drie groote Pompen op en bij de Boereplaats in huurgebruik bij E P. Sinnema, op Buitenwiel onder Rinsumageest.” De molen werd dus in 1862 vervangen.

Deze werd in 1893 overgebracht naar de huidige plaats, omdat het Klaarkampermeer toen werd droog gemaakt en de molen de daaruit ontstane landerijen tezamen met nog enkele andere percelen --een totaal van ca. 70 ha-- moest droog houden.

Bron o.a.: Nederlandse Molendatabase.
-----

Bemaalde de polder 43 (80 ha).
Bron: archief Ten Bruggencate.
-----

Bemaalde de polder Buitenwiel, 82 ha, op een zijtak van de vaart naar Rinsumageets.
Bron: Rapport bemaling Fr. boezem.
afbeelding van onze ondersteuners