Molen Polder 43/ Polder Buitenwiel, Rinsumageest/ Rinsumageast

Rinsumageest/ Rinsumageast, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Polder 43/ Polder Buitenwiel
modeltype
muonts, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03252 e
oude dbnr.
V7970
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Rinsumageest/ Rinsumageast
Fries voorkeurspelling
plaatsaanduiding
aan de Oude Juckemavaart zz./ 0,6 km NNO [moet zijn 0,7 km NNW] der kerk
gemeente
Dantumadiel, Fryslân
kadastrale aanduiding 1811-1832
Burdaard C (1) 77 M.C.F.J. de Rotte
geo positie
X: 191759, Y: 590710
N: 53.30161, O: 5.93858

constructie

modeltype
muonts, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting

Vijzel

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
1862 vernieuwd
verdwenen
verplaatst
geschiedenis

Op de kaart van Dantumadeel in de Atlas van Eekhoff (1847) komt aan de oude Juckemavaart z.z reeds een molen voor. Het is niet bekend wanneer deze werd gebouwd.

Blijkens de Leeuwarder Courant van 7 februari 1862 werd aanbesteed “het wegnemen van eenen ouden en het maken eenen nieuwen WINDWATERMOLEN, met eene vlugt van 15 e. 8 p, zoomeede van de levering en het leggen van drie groote Pompen op en bij de Boereplaats in huurgebruik bij E P. Sinnema, op Buitenwiel onder Rinsumageest.” De molen werd dus in 1862 vervangen.

Deze werd in 1893 overgebracht naar de huidige plaats, omdat het Klaarkampermeer toen werd droog gemaakt en de molen de daaruit ontstane landerijen tezamen met nog enkele andere percelen --een totaal van ca. 70 ha-- moest droog houden.

Bron o.a.: Nederlandse Molendatabase.
-----

Bemaalde de polder 43 (80 ha).
Bron: archief Ten Bruggencate.
-----

Bemaalde de polder Buitenwiel, 82 ha, op een zijtak van de vaart naar Rinsumageets.
Bron: Rapport bemaling Fr. boezem.