Molen Ybema's Molen, Workum

Workum, Fryslân
bestaande molen

media-bestand
Molen 03167 Ybema's Molen (Workum)
Frank van Onna (22-2-2015)

korte karakteristiek

naam
Ybema's Molen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
herbouwd
2002
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming
Bemalen van de polder Ybema, thans op vrijwillige basis
adres
Brouwersdijk 30
8711 HB Workum
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03167
oude dbnr.
B160
Meest recente aanpassing
| Kadastrale aanduiding

locatie

plaats
Workum
plaats aanduiding
gemeente
Súdwest-Fryslân, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Workum, sectie F, nr. 90
geo positie
X: 158.813, Y: 555.517
N: 52.98662, O: 5.44399
biotoop waarde
Zeer groot
biotoop toelichting

contact en bezoek

bezoek/postadres
Brouwersdijk 30
8711 HB Workum
molenaar
Johan de Jong / Henk Brandsma
telefoon
06-51549221(J. de Jong) en 06-18906187(H. Brandsma)
e-mail

social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
ja
open op zondag
ja
op afspraak
ja
openingstijden
als de molen draait en op afspraak.
toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museum informatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden

levensloop

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming
Bemalen van de polder Ybema, thans op vrijwillige basis
omwentelingen

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met horizontaal gepotdekselde delen
kap
Gedekt met gepotdekselde planken
inrichting

Houten vijzel, Ø 0,90 m. met drie gangen.

versieringen

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met het jaartal '18 99'.

Twee kleine gevelstenen.

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Voeghoutenkruiwerk, kruihaspel
vlucht
10,20 m.
vang
Vlaamse vang, vangstok
overbrenging

Bovenwiel 31 kammen
Bovenbonkelaar 16 kammen, steek 8,2 cm.
Onderwiel 32 kammen
Vijzelwiel 31 kammen
Overbrengingsverhouding 1 : 2,00

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Agricola Bouw 75 g.n. binnen 2012 2012 binnen aanw. 10,20
Agricola Bouw 75 g.n. buiten 2012 2012 buiten aanw. 10,20
Gem. Nijefurd g.n. buiten 2002 1986/2002 buiten 2012 10,20
Gem. Nijefurd g.n. binnen 1986 1986/2002 binnen 2011 10,20
wiekverbeteringen

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Bouw 75 g.n. 2002 2002 aanw.

geschiedenis

Deze oorspronkelijk in 1899 gebouwde kleine achtkante molen kwam in 1951 buiten bedrijf.

 

Na een periode van verval volgde in 1957 de voorlopige redding door timmerman F. de Groot uit Ferwoude. Hierna waren nog diverse kleinere en grotere herstelbeurten nodig.

Opmerkelijk is dat, toen de molen buiten bedrijf was, op een zeker moment vijzel en vijzelbak verdwenen waren en de waterlopen volgestort met grond! De molen was als het ware tersluiks helemaal ongeschikt gemaakt voor het opmalen van water. Dit moet na 1961 zijn gebeurd.

Een zeer grote restauratie vond plaats aan het begin van de 21ste eeuw: na jaren van verval werd de molen geheel hersteld en was daartoe, op de veldmuurtjes na, zelfs enige tijd helemaal 'weg': hij stond in zijn geheel in de werkplaats van de molenmaker.
In september 2002 werden achtkant en kap weer op hun plaats teruggezet, het wiekenkruis volgde iets later en daarna ook de vijzelbak met vijzel. Uiteraard waren de dichtgestorte waterlopen inmiddels weer opengegraven.
De uit 1986 daterende houten roeden, die waren gemaakt door een timmerman in dienst van de toenmalige gemeente Nijefurd, werden toen weer gestoken. Zij hadden enige jaren in opslag gelegen.
Na de restauratie van 2002 ging de molen in eigendom over naar de Molenstichting Nijefurd.

Op 27 november 2011 brak tijdens het malen de binnenroede. Houtrot achter de keerklos bleek de oorzaak. Een klein jaar werd met één roede gemalen: in november 2012 stak men twee nieuwe houten roeden en hekte die op.

Opmerkelijk is, dat de lange spruit hier tussen bovenwiel en windpeluw is aangebracht. Dit komt bij 'noordelijke' molens maar zelden voor.

Het Wetterskip Fryslân heeft deze molen bestemd tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.


aanvullingen

toelichting naam

Deze molen wordt vernoemd naar de polder die hij kan bemalen

afbeelding van onze ondersteuners

foto's

foto's