Molen De Prins van Oranje (voorganger), Bredevoort

Bredevoort, Gelderland
v

korte karakteristiek

naam
De Prins van Oranje (voorganger)
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03116 a
oude dbnr.
V2656
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 03116 a De Prins van Oranje (voorganger) (Bredevoort)
Detail van onderstaande prent

locatie

plaats
Bredevoort
plaatsaanduiding
Landstraat 32, op de vestingwal
gemeente
Aalten, Gelderland
streek
Achterhoek en Liemers
kadastrale aanduiding 1811-1832
Bredevoort B (1) 121 Gerrit Willem Heusinkveld, molenaar
geo positie
X: 239597, Y: 439956
N: 51.94161, O: 6.61754

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis
Een stuk uit het bestek van de in 1644 gebouwde standerdmolen:
Archief Nassausche Domeinen, Inv. nr. 2280
"dato den 13. Junij deses 1644. Jaers ingegaen ende overkohmen, om uuthen nahm ende van wegen Sijn Hoocheit (en dat is in 1644 Frederik Hendrik, HR) alhier opterechten een bequame Windt Coorn Moelen, in sijnen alingen effecte en Inhoudt geratificert ende approbert, cavierende in gevolge dan dien voor sich ende haren metbeschrevenen samentlicken dieselve WindtCoornmoelen den tijdt van viertijn Jaeren continuelicken ende achtereenvolgende te houden in behoorlicke ende lofflijcke reparatie fol 015 v – ende nae expiratie van deselve Jahren alsowell conditionert, gerepareert ende in goeden state versien met all t'geene daervan is dependerende ende daertoebehorende, so van stien, seijlen als anders, nijchts uuthgesondert, in vollen eijgendom van Sijn Hoocheit om daermede desselffs gelieffte te doen, overteleveren."

RA Bredevoort – Inv. Nr. 414, 1644-1645:
"Den 28n December 1644 is den Stander der Windemolen tot Bredevoort op het Bolwerck ter præsentie des Heren Droste Willem van Haersolte und Heren Rentmeisters Joost ter Vile opgerichtet."
Ingezonden door Martie te Brake, 23 maart 2008.
-----

Omstreeks 1700 verleende koning-stadhouder Willem III, als heer van Bredevoort, toestemming voor de bouw van een standerdmolen op Welgemoed, één der zes bolwerken van de stad.

Op 12 februari 1812 kocht G.W. Heusinkveld deze molen van Domeinen, die afkomstig was van de Geestelijke Goederen (bron: Nationaal Archief, Financiën: verkochte Domeinen, Nummer: 550).

De molen ging op 28 december 1868 geheel in vlammen op:
Arnhemsche Courant, 31 dec. 1868:
"Winterswijk, 29 dec. Gisteren avond omstreeks 9 uur zag men hier in de rigting van Bredevoort een felle brand. Onze brandweer was reeds gereed om naar de plaats des onheils heen te spoeden, toen men berigt ontving dat de bredevoortsche stendermolen bereids was afgebrand en er dus geen behoefte meer bestond om met onze spuiten dienst te doen. Ten elf uur was de brand afgeloopen.
Zoo de wind uit eene andere streek had gewaaid, zou waarschijnlijk het stedeke Bredevoort geheel zijn afgebrand."
(Thijs Nieuwenhuis, 20 jan. 2020)

Hierna werd in 1870 de huidige molen De Prins van Oranje gebouwd als een ronde stenen beltmolen.

aanvullingen