Molen Hempenserpoldermolen, Warga / Wergea

Warga / Wergea, Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
Hempenserpoldermolen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de Hempensermeerpolder, thans op vrijwillige basis

adres
Mardyksterpaad 7
9005 XE Wergea
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03091
oude dbnr.
B145
Meest recente aanpassing
| Overig
media-bestand
Molen 03091 Hempenserpoldermolen (Warga / Wergea)
Matthieu Hoogduin (9-4-2017)

locatie

plaats
Warga / Wergea
gemeente
Leeuwarden, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Warrega, sectie D, nr. 9
geo positie
X: 185351, Y: 575735
N: 53.16746, O: 5.84105
biotoopwaarde
5 (goed)
landschappelijke waarde
Bijzonder groot

contact en bezoek

bezoek/postadres
Mardyksterpaad 7
9005 XE Wergea
molenaar
Willem Oosterbaan / Johannes Vuijk
telefoon
06-12559675
website
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

In de regel op donderdagen en vrijdagen en verder als de molen draait.

toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van Hempenserpoldermolen via fietsnetwerk.nl

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren
kap
Gedekt met riet
inrichting

Vijzel

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk; 32 neuten. Kruilier
vlucht
24,00 m.
vang
Vlaamse vang. Vangbalk met duim, vangstok.
overbrenging

Bovenwiel 60 kammen
Bovenbonkelaar 30 kammen, steek 12,5 cm.
Onderwiel 35 kammen
Vijzelwiel 36 kammen, steek 10,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,94

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma ✉︎ 189 buiten 1987 1989 buiten aanw. 24,00
Buurma ✉︎ 190 binnen 1987 1989 binnen aanw. 24,00
Pot ✉︎ ? binnen ? binnen 1986< 24,00
Pot ✉︎ ? buiten ? buiten 1986< 24,00
wiekverbeteringen

Lang geleden was deze molen voorzien van zelfzwichting. De redactie neemt, op basis van foto's bij Allemolens, aan dat deze in 1959, bij de overdracht aan de gemeente, is verwijderd en vervangen door een soort van Oud-Hollandse ophekking. Bij de grote restauratie van 1988 is de molen ook Oud-Hollands opgehekt en voorzien van zeilen.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
De Prins van Oranje ✉︎ 1359 1889 aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de Hempensermeerpolder, thans op vrijwillige basis

omwentelingen
eigendomshistorie

De Monumentenstichting Boarnsterhim is eigenaar sinds 2010, daarvoor was dat de gemeente Boarnsterhim.

geschiedenis

De molen staat achter het Hempensermeer oost en bemaalde tot 1955 de Hempensermeerpolder. In dat jaar werd hij voor afbraak te koop aangeboden maar Gedeputeerde Staten gaven vervolgens geen toestemming daarvoor, het was namelijk in strijd met de molenverordening. In plaats daarvan adviseerde men de gemeente de molen over te nemen. 
Het waterschapsbestuur besloot op 30 december 1959 tot overdracht tegen het symbolische bedrag van ƒ 2,--. Dit onder voorwaarde dat de in 1953 in de molen geplaatste dieselmotor gehandhaafd kon blijven. 

In 1986 werd deze Bronsmotor verwijderd en vervangen door een elektromotor. De schroef is van staal en ligt in een betonnen bak. Via een koppeling met een elektromotor kan er gecombineerd worden gemalen.
Intussen was in 1985 de woning naast de molen afgebrand, gelukkig zonder gevolgen voor de molen. 

De molen zelf verkeerde intussen in behoorlijk slechte staat, met name het wiekenkruis. In 1988 volgde een flinke restauratie, waarbij onder meer nieuwe roeden werden gestoken. Daarna werd weer geregeld op vrijwillige basis met de molen gedraaid. 

Op 7 juni 2016 werden beide roeden gestreken om grondig te worden gerepareerd. In oktober werden zij weer gestoken; kort daarop was de molen weer maalvaardig.

De in de molen aanwezige vijzel draait, als een echte motorvijzel, voor molenbegrippen 'verkeerd-om'. Om deze ook op windkracht aan te kunnen drijven is daartoe de onderbonkelaar ondersteboven aangebracht en valt het vijzelwiel 'van boven' in de kammen.

aanvullingen

toelichting naam

Deze molen is vernoemd naar de polder die hij kan bemalen.

foto's

foto's