Molen Polder 80/ Polder Van der Wal, Warten/ Wartena

Warten/ Wartena, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Polder 80/ Polder Van der Wal
modeltype
Spinnenkop
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Polder 80/ Polder Van der Wal via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
03082
oude dbnr.
V2416
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 03082 Polder 80/ Polder Van der Wal (Warten/ Wartena)
Foto: ir. H. Hoekstra, 1952

locatie

plaats
Warten/ Wartena
plaatsaanduiding
bij de Graft zz., 0,5 km ten NW van molen De Ikkers
gemeente
Leeuwarden, Fryslân
streek
Idaarderadeel
geo positie
X: 189413, Y: 572657
N: 53.13955, O: 5.90146

constructie

modeltype
Spinnenkop
krachtbron
wind
functie
romp
vierkante ondertoren
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
vlucht
14 m, houten roeden met oudhollandse ophekking
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
onttakeld
geschiedenis
De molen uit 1756 [?*] stond aan een zijtak van de Graft en bemaalde het noordelijke deel van De Petten, polder nr. 80, groot 14-16 ha. De molen stond 0,5 km ten NW van waar de molen De Ikkers nu staat, zuidelijk van Wartena aan de oever van de Saiter Petten.

De molen was in 1943 eigendom van weduwe W.R. de Wal te Wartena, was toen nog regelmatig in gebruik en verkeerde in goede staat van onderhoud. In 1952 werd de molen onttakeld. De gebr. Van der Wal waren in 1957 eigenaar van de molen.

De molen had een houten schroef in betonnen bak, diameter van de schroefbalk is 28 cm. Schoepen ontbreken vrijwel geheel [in 1996]. Breedte van de schroefbak is 84 cm, het aantal gangen is 3. Het betreft hier een vrij grote spinnekop. De zijden meten ca. 3,9 bij 3,9 meter waarbij de hoogte ca. 4 meter bedraagt. De ingang bevindt zich aan de oostzijde. Er bevindt zich een dieselmotor in het onderhuis. Het vierkant onderhuis staat op een gemetselde voet, muurwerk ca. 70 cm hoog. Het onderhuis is inclusief het muurwerk afgedekt met horizontale beplanking. Voorheen was het onderhuis gedekt met rode holle pannen. In en om de molen zijn hiervan nog restanten te vinden.

De molen wordt genoemd in "Molens in oude ansichten" deel 1 (nr. 14), + de latere aanvullingen en verbeteringen door D.M. Bunskoeke en P. Timmermans.

Bronnen:
- "Vergeten restanten", art, door Harmen Zwart in De Utskoat nr. 81, maart 1996. En zijn aanvullingen in De Utskoat nr. 82, juni 1996.
-----

[*] Op de kadasterkaart 1811-1832 en op de TMK van ca. 1850 staat hier nog geen molen aangegeven. Hij staat wel op de waterstaatskaart van 1876.
De bron van het jaartal 1756 is ons niet bekend, heeft wellicht betrekking op een andere molen.
Red.
-----

Mei 2015 geconstateerd dat de dieselmotor is verwijderd. De schroefas en tandwielkast met V-snaar-aandrijving zijn nog aanwezig.
Het gebied schijnt tegenwoordig Lytse Saiterpolder te heten, maar deze naam hebben we op geen enkele kaart aangetroffen.
Red.
-----

Marco de Vries meldt op 11 augustus 2022 dat er weer pannen op de ondertoren liggen. het raampje en ook lijkt het raampje vernieuwd en lijkt de bovenkant aangepast. Vergeleken met ‘oude’ foto’s (meer dan 10 jaar geleden) lijkt er ook flink gesnoeid te zijn rondom de molen.
nog waarneembaar
Voorheen met planken gedekt onderhuis, nu weer enigszins hersteld, er liggen weer pannen op.

aanvullingen

trivia
In De Utskoat nr. 81 staat op blz. een foto (van H. Zwart) van het met planken afgedekte onderhuis.

-----

Bij de herindeling in 2005 van de Alde Feanen is de naam 'Lytse Saiterpolder' gegeven. Het waterpeil met 50 cm naar beneden gebracht en wordt op peil gehouden door twee Bosmanmolens.
Jan-Sietze Brouwer, 28 maart 2018.