Molen De Klaarkampstermolen, Rinsumageest / Rinsumageast

Rinsumageest / Rinsumageast, Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
De Klaarkampstermolen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
herbouwd
1893 / 1974
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de Klaarkampstermeerpolder, thans op vrijwillige basis

adres
Trekwei 11
9105 AV Rinsumageast
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03067
oude dbnr.
B121
Meest recente aanpassing
| Overig
media-bestand
Molen 03067 De Klaarkampstermolen (Rinsumageest / Rinsumageast)
Harmen Zwart (19-11-2016)

locatie

plaats
Rinsumageest / Rinsumageast
gemeente
Dantumadiel, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Birdaard, sectie O, nr. 901
geo positie
X: 191706, Y: 591113
N: 53.30523, O: 5.93783
biotoopwaarde
5 (goed)
landschappelijke waarde
Zeer groot

contact en bezoek

bezoek/postadres
Trekwei 11
9105 AV Rinsumageast
molenaar
Gerard T.J. Stockmann / Harmen Zwart
telefoon
06-22296659 / 06-25116086
website
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
ja
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

In de regel zaterdagmiddag.
Doordeweeks als de molen draait of op afspraak. 

toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
ja
bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Klaarkampstermolen via fietsnetwerk.nl

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren
kap
Gedekt met riet
inrichting

Vijzel

versieringen

Eenvoudige baard, wit geverfd, rood afgebiesd, met in zwart de jaartallen '1862' '1976' en daaronder '18 93'.

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk; 16 neuten. Kruilier.
vlucht
16,14 m.
vang
Hoepelvang (metaal). Vangbalk met duim; vangstok. Pal.
overbrenging

Bovenwiel 47 kammen
Bovenbonkelaar 24 kammen, steek 10,8 cm.
Onderwiel 35 kammen
Vijzelwiel 34 kammen, steek 10,8 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,02

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma ✉︎ 246 binnen 1991 1991 binnen aanw. 16,24
Buurma ✉︎ 131 buiten 1983 1983? buiten aanw. 16,24
wiekverbeteringen

Deze molen heeft lang zelfzwichting op beide roeden gehad, maar al in 1949 was dit niet meer aanwezig en had de molen Oud-Hollandse ophekking met zeilen.
Na de rehabilitatie van 1976 is weer Oud-Hollandse ophekking (wederom met zeilen) aangebracht.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Gieterij Hardinxveld ✉︎ 43 1991 1991 aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de Klaarkampstermeerpolder, thans op vrijwillige basis

molenmaker
W.F. Boomstra, Goënga en P.J. Sittenga, IJsbrechtum (1862)
omwentelingen
geschiedenis

Op de kaart van Dantumadeel in de Atlas van Eekhoff (1847) komt aan de oude Juckemavaart reeds een molen voor. Het is niet bekend wanneer deze werd gebouwd.

Blijkens inscripties is de huidige molen ontworpen door W(illem) F(eikes) Boomstra (1829-1885), timmerman te Goënga, en in 1862 gebouwd door diens collega P(ieter) J(elles) Sit(t)enga (1827-1865) uit IJsbrechtum. Aangezien de aanbesteding van de bouw van de molen van het Buitenwiel in de Leeuwarder Courant van 7 februari 1862 werd aangekondigd moet het die molen zijn die in 1893 naar hier overgeplaatst werd.
Die overplaatsing had een reden: het Klaarkampermeer werd toen drooggemaakt en de molen moest de daaruit ontstane landerijen tezamen met nog enkele andere percelen - een totaal van ca. 70 ha. - drooghouden. 

NIet helemaal duidelijk is vooralsnog, wanneer de molen buiten bedrijf kwam. Toen in 1952 beide roeden werden gestreken, volgde een periode van langdurig verval. Rond 1970 was dit zeer ernstig te noemen. 

De redding kwam in 1975/76, toen deze molen in het kader van de ruilverkaveling Dantumadeel geheel gerestaureerd werd. Buiten de molen plaatste men een elektrisch gemaaltje, waarvan meterkast etc. in de molen werden ondergebracht.

Opmerkelijk is dat deze molen bij deze grote restauratie opnieuw een houten bovenas kreeg. Pas in 1991 stak men een (nieuwe) gietijzeren as.

aanvullingen

toelichting naam

Deze molen is als 'Klaarkampstermolen' en 'Klaarkampstermeermolen' bekend. Deze aanduidingen worden door elkaar gebruikt.

foto's

foto's