Molen Het Bruin Paard (2e), Ferwert/ Ferwerd

Ferwert/ Ferwerd, Fryslân
verdwenen molen

media-bestand
Molen 03042 a Het Bruin Paard (2e) (Ferwert/ Ferwerd)
Deel van foto op ansichtkaart

korte karakteristiek

naam
Het Bruin Paard (2e)
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen, pelmolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03042 a
oude dbnr.
V2419
Meest recente aanpassing
|

locatie

plaats
Ferwert/ Ferwerd
plaats aanduiding
Molenlaan wz.
gemeente
Noardeast-Fryslân, Fryslân
streek
Ferwerderadiel
kadastrale aanduiding
Ferwert A (3) 649 Thomas Willems Koolhaas, korenmolenaar
geo positie
X: 183.683, Y: 594.718
N: 53.33811, O: 5.81781

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier

kenmerken windmolens

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
21,54 m
hoogte

geschiedenis

Onder Jacob Klases Meekma werd de molen in 1848 geheel vernieuwd, zoals in de verkoopadvertentie in de Leeuwarder Courant van 23 oktober 1857 staat vermeld. De naam van de molen bleef daarbij gewoon dezelfde. De eerdere molen (zie de voorganger) had een vlucht van 20,6 meter, de nieuwe stellingmolen was groter en had een vlucht van 21,54 meter. Blijkens de advertentie van de aanbesteding in de Leeuwarder Courant van 25 april 1848 was het ontwerp van “architect J. Kingma te Ternaard”.

De tweede molen “Het Bruin Paard” was volgens de notariële archieven en aankondigingen in de krant eigendom van:
1836-1857 Jacob Klases Meekma
1857-1867 Jan Jetzes Sinnema
1867-1923 Jan Jaspers Jensma, later erven
1923-1927 Harke Sijbes Meindersma

Dick Bunskoeke, 7-12 sept. 2021.
-----

In het in 1981 verschenen boek "Noordelijk Oostergo Ferwerderadeel" door Herma M. van den Berg staat op pagina 100: "Ten westen van het dorp stond tot 1927 aan de Molenlaan de rogge- en pelmolen het Bruine Paard uit 1832."

Op een afrekening van Mr. F.D. Poelstra, notaris te Leeuwarden, gedateerd 15 april 1927, staat: "Op de publieke veiling d.d. 11 april 1927 werd de "Rog en Pelmolen met woonhuis en schuur te Ferwerd van den heer H.S. Meindersma" gekocht." De koper was R. Douma, toentertijd onderwijzer aan de Chr. Muloschool te Ferwerd (1921-1928). De verkoopprijs bedroeg 4400 gulden. Het bijbehorende woonhuis met schuren en stallen werden ook verkocht.

Johan Kroon, 3 jan. 2005 & A.M. Douma, 9 jan. 2007.
afbeelding van onze ondersteuners