Molen De Poelen / De Puollen, Dronrijp

Dronrijp, Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
De Poelen / De Puollen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig in circuit
bestemming

Vh. Bemalen van het waterschap De Puollen, thans buiten bedrijf

adres
Puoldyk 69
9035 VC Dronryp
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
03004
oude dbnr.
B61
Meest recente aanpassing
| Foto molen en as
media-bestand
Molen 03004 De Poelen / De Puollen (Dronrijp)
Julius Meijer (7-10-2013).

locatie

plaats
Dronrijp
plaatsaanduiding
gemeente
Waadhoeke, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Dronrijp, sectie B, nr. 321
geo positie
X: 173923, Y: 578475
N: 53.19260, O: 5.67033
biotoopwaarde
4 (aanvaardbaar)
landschappelijke waarde
Bijzonder groot. 

contact en bezoek

bezoek/postadres
Puoldyk 69
9035 VC Dronryp
telefoon
06-27047578 (GIJ) / 06-23697037 (RK)
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

Als molen draait en op afspraak.

toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Poelen / De Puollen via fietsnetwerk.nl

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren
kap
Gedekt met riet
inrichting

Houten vijzel Ø 1,50 m.

versieringen

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met de opschriften 'Anno 1850' en daaronder '* Puollen *'.

Op het bovenwiel staan diverse jaartallen en initialen.

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk; 25 neuten. Kruilier.
vlucht
19,14 / 19,20 m.
vang
Vlaamse vang; 5 vaste stukken. Vangbalk met duim, vangstok. Pal.
overbrenging

Bovenwiel 58 kammen
Bovenbonkelaar 35 kammen, steek 11,0 cm.
Onderwiel 53 kammen
Vijzelwiel 38 kammen, steek 11,0 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,31

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Straathof ✉︎ 356 buiten 2022 2022 buiten aanw. 19,20
Straathof ✉︎ 312 binnen 2018 2018 binnen aanw. 19,14
Vaags ✉︎ 273 binnen 2012 2012 binnen 2018 19,14
Derckx ✉︎ 466 buiten 1983 1984 buiten 2022 19,20
Derckx ✉︎ 467 binnen 1983 1984 binnen 2012 19,20
Pot ✉︎ 984 buiten 1876 1876? buiten 1984 19,10
Pot ✉︎ 983 binnen 1876 1876? binnen 1984 19,10
wiekverbeteringen

De molen was, blijkens de systeemkaart in 'Allemolens', in 1928 uitgerust met zelfzwichting. Later, tot de grote restauratie van 1984/85, was deze molen op beide roeden uitgerust met het systeem Dekker (met zeilen). Thans heeft de molen Oud-Hollands met zeilen.

over de wieken

Een nieuwe binnenroede is op 12 februari 2018 gestoken.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
media-bestand
As ?, onbekend
onbekend
✉︎ ? 1891 aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
(geschat)
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig in circuit
bestemming

Vh. Bemalen van het waterschap De Puollen, thans buiten bedrijf

omwentelingen
geschiedenis

Veel is vooralsnog niet bekend over de geschiedenis van deze poldermolen. Het bouwjaar wordt geschat op 1850. De molen bemaalde de Oosterpolder (365 ha.), die later opging in het waterschap De Puollen.

In 1953 kwam de molen buiten bedrijf, waarna een lange periode van stilstand en verval aanbrak. Bekend is dat men de binnenroede, nadat de molen een keer bij storm op hol was geslagen, heeft laten zakken, zodat het wiekenkruis in ieder geval niet meer kon bewegen.

In 1984/85 volgde restauratie, voor een zeer belangrijk deel op vrijwillige basis door leden van de Stichting Molens in Menaldumadeel. De officiële ingebruikname was op 27 april 1985.
Die restauratie hield zeer veel in: nieuwe kap, roeden en staart. Al eerder was de romp geheel opnieuw met riet gedekt. Dat laatste was zeer noodzakelijk, want met name in het rietdek van het achtkant waren inmiddels enorme gaten ontstaan.

Vanaf 1985 werd 'De Puollen' zeer geregeld op vrijwillige basis in bedrijf gesteld. Dat malen ging dan wel in circuit, omdat de molen helaas al jaren is afgesloten van boezemwater.

Op 2 mei 2012 werd een nieuwe binnenroede gestoken. In 2017 werd de molen evenwel stilgezet, vanwege de technische problemen met dat type (gedeelde) roeden.
Een nieuwe binnenroede is in november 2017 besteld en op 12 februari 2018 gestoken. De te vervangen roede was al geruime tijd daarvoor kaalgezet en wordt sinds het strijken los bij de molen bewaard.
Helaas bleek niet veel later dat ook de buitenroede een scheur vertoonde. Reden voor de molenaar om de molen opnieuw stil te zetten, dat wil zeggen: het wiekenkruis werd, in afwachting van een nieuwe roede, af en toe in een andere stand gezet.
In mei 2022 arriveerde de nieuwe roede; op 13 juni heeft men de oude roede gestreken en de nieuw direct daarna gestoken.

Wat hier al eerder voor een enorme opleving zorgde: sinds de zomer van 2017 wordt het huisje naast de molen bewoond door een enthousiaste molenaar die prompt de honderden bomen en struiken die hier in tientallen jaren waren gegroeid, met behulp van anderen vrijwel grotendeels heeft gekapt en verwijderd. Het resultaat is een poldermolen die veel vrijer staat dan hij jaren had gedaan.

Opmerkelijk is het zeer dicht uitgevoerde bovenwiel, met nog extra schoren (ondanks de al erg zware plooistukken).

 

aanvullingen

toelichting naam

Deze molen wordt vernoemd naar het bemalingsgebied De Poelen ('De Puollen'). De Oosterpolder, waarvoor deze molen werd gebouwd, ging hierin op. 

foto's

foto's