Molen De Drie Gouden Kronen, Leeuwarden/ Ljouwert

Leeuwarden/ Ljouwert, Fryslân
verdwenen molen

media-bestand
Molen 02988 a De Drie Gouden Kronen (Leeuwarden/ Ljouwert)
Fragment van schildering op behang door Gerhardus
du Pon, 1771(Scheepvaartmuseum Sneek)

korte karakteristiek

naam
De Drie Gouden Kronen
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
oliemolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02988 a
oude dbnr.
V10228
Meest recente aanpassing
| Links en dbnr's aangepast naar Tenbruggencatenummer

locatie

plaats
Leeuwarden/ Ljouwert
plaats aanduiding
Dokkumer Ee o.z.
gemeente
Leeuwarden, Fryslân
plaats(en) voorheen
Snakkerburen/ Snakkerbuorren
kadastrale aanduiding
Jelsum D (1) 283 Pier Zeper, wethouder
geo positie
X: 183.109, Y: 581.718
N: 53.22134, O: 5.80805

levensloop

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwijningsjaar
gesloopt

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
versieringen
James Wattstraat 25

bedrijfspand
Voorstelling van drie vergulde kronen.
Opschriften "17 70" en "DE 3 GOUDEN KROONEN" op een banderolle.
Afkomstig uit de oliemolen van zeepzieder Jan Zeper aan het Pollepaed te Snakkerburen.
1770
69 x 119½ cm, zandsteen

kenmerken windmolens

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

De aanbesteding van de afbraak van de bovenbouw van de molen vond plaats in juli 1892.
J.J. van der Leij uit Harlingen won de aanbesteding voor 4335 gulden en verbouwde ook de overgebleven onderbouw.
Dick Bunskoeke, 27 maart 2014.

Bronnen:
- kadasterkaart 1811-1832, TMK 1850, TMK 1864.
- website Oud Leeuwarden van Dirk Swierstra.
- Informatie "Leeuwarden", art. door Dick Bunskoeke in "Friese Molens", 1995.
-----

In het voorslagharenboek van firma Klaas Haremaker & Zn in Koog aan de Zaan wordt vermeld dat in januari 1830 dat Dirk Zeper een order heeft geplaatst. De grootvader van Dirk, Jan Zeper stichtte deze molen, zijn zoon Pier Zeper volgde hem op, daarna kwam Dirk Zeper. Dirk Zeper werd op 2 februari 1803 in Leeuwarden geboren en stierf daar op 21 februari 1881.
Zijn grootvader Jan Zeper erfde in 1756 een zeepziederij en stichtte de oliemolen.
Ron Couwenhoven, 13 okt. 2013.
nog waarneembaar
Gevelsteen ingemetseld in bedrijfspand aan de James Wattstraat 25

aanvullingen

trivia
Een afbeelding van de molen staat op een beschilderd behang (door Gerhardus du Pon, 1771) uit boerderij Vierhuis, nu in het Scheepvaartmuseum te Sneek.
Leo van der Drift, 2 dec. 2009.
afbeelding van onze ondersteuners