Molen De Haan, Leeuwarden/ Ljouwert

Leeuwarden/ Ljouwert, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
De Haan
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
volmolen, pelmolen, trasmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02987 e
oude dbnr.
V465
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 02987 e De Haan (Leeuwarden/ Ljouwert)
Deel onderstaande foto: Dick Bunskoeke, juni 2006

locatie

plaats
Leeuwarden/ Ljouwert
plaatsaanduiding
Zuidvliet 664, 8921 EZ Leeuwarden
gemeente
Leeuwarden, Fryslân
kadastrale aanduiding 1811-1832
Leeuwarden G (1) 403 Nolle Jans Dirks, koopman
geo positie
X: 183714, Y: 579602
N: 53.20229, O: 5.81692

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
1878 - 1903 grotendeels afgebroken
geschiedenis

Oorspronkelijk vóór 1685 gebouwd als volmolen, vóór 1749 omgebouwd tot pelmolen.

Tussen 1832 en 1848 werd dit oliemolen "de Haan", die later ook gecombineerd was met een cementmolen. Was kadastreel gelegen sectie G no. 403 (1832).

Voor maandag 19 november 1888 werd een publieke verkoping aangekondigd:
"5. Een op zeer gunstigen stand staanden WINDOLIEMOLEN c. a. aan het Zuidvliet, genaamd "de Haan", vroeger tevens als cementmolen ingericht, waarvoor de toestellen nog aanwezig zijn, met twee dubbele KNECHTSWONINGEN enz, ...""
Tevens zou oliemolen "de Herderin" worden verkocht.

De molen verdween na 1878.

Omstreeks 1930 zijn de rondbogige bovenramen verwijderd, muren toegevoegd, het dak hersteld en is een betonvloer aangebracht. De onderbouw bestaat nog altijd.

Bronnen o.a.:
- "Leeuwarden", art. door Dick Bunskoeke in "Friese Molens", 1995.
- Info Pieter Hofkamp, 18 feb. 2017.

nog waarneembaar

aanvullingen

trivia

Eerst waren er nieuwbouwplannen voor het grondgebied waar de voormalige molen op staat, waardoor het molenrestant eigenlijk afgebroken zou worden, maar ternauwernood is er toch een plan gemaakt om het restant op te nemen in de nieuw te bouwen woningen/winkels.
-----

Architectenbureau Abel, Eisma en Glas hebben een plan ontwikkeld voor restauratie van het restant van de oliemolen De Haan aan het Zuidvliet in Leeuwarden. Als dit plan tot uitvoering komt dan zal de herkenbaarheid van De Haan als molen - die nu al minimaal is - alleen maar kleiner worden. In feite blijft het pand in zijn huidige vorm bestaan, zij het met toepassing van eigentijdse elementen. Zo wil architect Glas het huidige piramidevormige pannendak op het vierkant vervangen door alluminium platen. Verder moet er rond de molenstomp en de aanbouw een gracht van vier meter breed komen compleet met brug, waardoor als het ware het beeld van een soort mini-kasteel ontstaat.
Een van de argumenten om deze weg te bewandelen is het ontbreken van betrouwbaar materiaal over de molen zelf, die zou dus net zo goed fantasie zijn, alleen meer in overeenstemming met de oorspronkelijke bestemming. Het laatste woord zal over dit plan nog wel niet zijn gezegd.
Bron: "Molenwereld" 2003 nr. 6, blz. 169.
-----

Deze volmolen stond in 1685 en 1718 in Leeuwarden aan het Vliet z.z. en werd later (?) omgebouwd tot oliemolen. Hij was verdwenen in 1787.
Bron: "Volmolens in Friesland", artikel door W. Nijlunsing in De Utskoat nr. 27, okt. 1982.
-----

Nolle Jauro Gorter, van beroep koopman, oliemolen De Haan, ca. 1685-1878 (mogelijk familie van Erve H.J. Dirks van De Jonge Fenix (Tenbruggencatenummer 02987 g)?).
Bron: "Uit de knipseldoos nr. 54", art door Popke Timmermans in De Utskoat nr. 96, dec. 1999.
-----

In het molenrestant is nu een biologisch restaurant gevestigd.
Info Joep Gründemann, 21 juli 2015.