Molen De Visser / De Fisker / Molen van Van der Wint / Molen van Timmermans, Leeuwarden / Ljouwert

Leeuwarden / Ljouwert, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
De Visser / De Fisker / Molen van Van der Wint / Molen van Timmermans
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
zaagmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02982 o
oude dbnr.
V3194
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 02982 o De Visser / De Fisker / Molen van Van der Wint / Molen van Timmermans (Leeuwarden / Ljouwert)
Foto: n.n.

locatie

plaats
Leeuwarden / Ljouwert
plaatsaanduiding
Oldegalileën 241, aan het Blokkepad, aan de Dokkumer Ee
gemeente
Leeuwarden, Fryslân
kadastrale aanduiding 1811-1832
Leeuwarden F (1) 15 IJntje Douwes Visser, zaagmolenaar
geo positie
X: 182751, Y: 580715
N: 53.21234, O: 5.80260

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
versieringen
De gevelsteen die tegen deze molen aan stond was niet van deze molen.
De steen is afkomstig van een scheepswerf, mogelijk uit Amsterdam, de tekst op deze steen verwijst naar werkzaamheden op een werf. De gevelsteen was echter wel het eigendom van de eigenaar van de molen, in een verkoopcontract van de molen wordt hij specifiek buiten de verkoop gehouden. Dat geeft tevens aan dat de steen niet IN de molen zat.
Informatie van Dirk Swierstra.

Op de gevelsteen staat o.a. het jaartal 1751 en de volgende tekst:

Hier houdt men krom en regt
Die hier arbeyd is myn knegt
En die hier by my blyft voor knegt
Die moet hier houwen krom en regt.De steen werd in 1922 geschonken aan het Fries Museum waarna in 1929 de steen is geplaatst in een gevel van het voormalig Sint Anthony Gasthuis aan de Pijlsteeg.
Informatie verkregen met toestemming van Bert de Haan.
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1910 - 1917 onttakeld 1964 restant verbrand
geschiedenis
In 1662 werd de molen gebouwd op een stuk land dat door de voogden van het weeshuis werd afgestaan. De plek waar de molen stond werd ook wel de 'houtpolle' genoemd.

In de negentiende eeuw woonde de familie Visser in de molen, vanaf die tijd werd de molen dan ook "de Fisker" genoemd. Eigenaar was ondermeer IJ.D. Visser, daarna Tj. D. Visser. Op 12 juni 1837 overleed Sybrigje Dirks Bruining, weduwe van Intje Douwes Visser. Het grootste deel van het onroerend goed ging over naar zoon Dirk, en geïnterdiceerde Anna Intjes Visser (voogd was broer Dirk), zij overleed 7 februari 1845.

Op 9 december 1855 overleed Maria Julia Amalia Engeler, vrouw van Jan Jacobsz Romein, houthandelaar op Oudegalileen. Hierbij was een 1/4 deel in houtzaagmolen c.a. 'de Visser' betrokken.

Latere molenaars waren S. van Hulst, Jan T. van der Wint (1871, overleden ca. 1933) en R.S. Timmermans (1922). In 1910 werd de molen onttakeld, en aangedreven door een 38 pk elektromotor. De hoogte van de molen was toen 17 m.

Eigenaar J.T. van de Wint kreeg in 1914 toestemming voor machinale aandrijving van de zagerij in de molen.

In februari 1943 was de Fa. Timmermans & Zn de eigenaar. De vaste molenmaker was de firma Westra te Leeuwarden.

Op 16 januari 1964 vanaf ca. 3.00 uur 's morgens is de molenromp verbrand. Er bestonden toen al plannen om het zaag(molen-)bedrijf van de Fa. R.S. Timmermans te verplaatsen i.v.m. de aanleg van de nieuwe rondweg van Leeuwarden.

Bronnen ondermeer:
- De geschiedenis van houtzaagmolen "De Fisker" te Leeuwarden, art. door D. Swierstra in De Utskoat nr. 72, dec. 1993.
- Tresoar, Memories van successie 1818-1927, Toegangsnr. : 42, Inventarisnr. : 11048, Dagregisternr.: 058.
- Tresoar, Memories van successie 1818-1927, Toegangsnr. : 42, Inventarisnr. : 11065, Dagregisternr.: 622.
- Tresoar, Memories van successie 1818-1927, Toegangsnr. : 42, Inventarisnr. : 11078, Dagregisternr.: 4412, Register IV : 10409.
Informatie van Dick Bunskoeke 20 april 2019
nog waarneembaar
Deze gevelsteen is te vinden in de Pijlsteeg naast nr 3 te Leeuwarden.

aanvullingen

trivia
Afb.2:
De derde foto laat ons (links) Camstraburen zien, welke ter hoogte van twee naast elkaar liggen vaartuigen op de achter grond overgaat in de Dokkumertrekweg.

Bron:O.R. Nollidus, oliemolen De Eendracht te Leeuwarden, 1786-1888.
Bron: Uit de knipseldoos nr. 54, art door Popke Timmermans in De Utskoat nr. 96, dec. 1999.

Afb.3:
Links op de voorgrond eigenaar Romke Timmemans (met horlogeketting). Uiterst links meesterzager Jacob, met naast hem houtzagersknecht Bertus Lok. 2e van rechts Sake Tommermans.
Informatie van Dirk Swierstra