Molen De Huinsermolen, Huins / Húns

Huins / Húns, Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
De Huinsermolen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de polder Huins, thans op vrijwillige basis

adres
Húns 39
8832 KD Húns
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02974
oude dbnr.
B85
Meest recente aanpassing
| Overig
media-bestand
Molen 02974 De Huinsermolen (Huins / Húns)
Chris van Gijs (4-10-2014)

locatie

plaats
Huins / Húns
gemeente
Leeuwarden, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Jorwerd, sectie B, nr. 813
geo positie
X: 173047, Y: 574336
N: 53.15544, O: 5.65699
biotoopwaarde
5 (goed)
landschappelijke waarde
Zeer groot

contact en bezoek

bezoek/postadres
Húns 39
8832 KD Húns
molenaar
D. Posthumus jr.
telefoon
0517-341571
e-mail

website
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

Op afspraak

toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Huinsermolen via fietsnetwerk.nl

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren
kap
Gedekt met riet
inrichting

Stalen vijzel Ø 1,60 m. met drie gangen

versieringen

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, zonder opschrift

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk; 24 neuten. Kruilier
vlucht
21,80 m.
vang
Vlaamse vang. Vangbalk met duim; vangstok.
overbrenging

Bovenwiel 55 kammen
Bovenbonkelaar 31 kammen, steek 11,0 cm.
Onderwiel 44 kammen
Vijzelwiel 40 kammen, steek 11,0 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,95

hoogte
wiekvorm
Zelfzwichting met Oud-Hollandse voorzomen op beide roeden
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Derckx ✉︎ 279 binnen 1978 1979 binnen aanw. 21,60
Derckx ✉︎ 280 buiten 1978 1979 buiten aanw. 21,60
Pot ✉︎ 1395 buiten 1882 1882? buiten 1978 21,60
Pot ✉︎ 1246 binnen 1880 1880? binnen 1978 21,60
wiekverbeteringen

Deze molen heeft al bijzonder lang zelfzwichting op beide roeden; steeds met Oud-Hollandse voorzomen.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
De Prins van Oranje ✉︎ 1085 1877 aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de polder Huins, thans op vrijwillige basis

molenmaker
Lieuwe van der Meulen, Leeuwarden (1829)
omwentelingen
geschiedenis

De polder Huins werd in 1829 opgericht en voegde toen een aantal kleine polders samen. Bij deze gelegenheid werd de huidige molen gebouwd; deze verving daarmee vijf andere, vermoedelijk veel kleinere, molens.

In 1937 werd overwogen de molen door een mechanische bemaling te vervangen. Dit ging niet door, mede dankzij verzet van toenmalig molenaar Cees Hoitsma. Wél werd in 1958 een dieselmotor geplaatst, waarmee de polder niet meer afhankelijk was van windkracht alleen. 

De molen werd tussen 1978 en 1980 gerestaureerd; hierbij werden onder meer nieuwe roeden gestoken. De molen is nog veelvuldig in gebruik voor het bemalen van de polder.

 

aanvullingen

toelichting naam

Deze molen wordt vernoemd naar de polder die hij kan bemalen.

foto's

foto's