Molen Polder 329, Molen Klein Hoekens, Hidaard

Hidaard, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Polder 329, Molen Klein Hoekens
modeltype
muonts, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02925
oude dbnr.
V390
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 02925 Polder 329, Molen Klein Hoekens (Hidaard)

Foto P. de Jong,  coll. DHM, 

locatie

plaats
Hidaard
plaatsaanduiding
ten Z van Hidaard en ten NO van De Kliuw
gemeente
Súdwest-Fryslân, Fryslân
geo positie
X: 169713, Y: 565464
N: 53.07582, O: 5.60675

constructie

modeltype
muonts, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting

Vijzel

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
9,5 m of 10,5 m, wieksysteem oud-Hollands
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
omgewaaid
geschiedenis

Deze achtkante grondzeiler had houten roeden en een houten bovenas. Het bouwjaar is niet bekend. De molen was eigendom van J.P. Altenburg.

De restauratie van de monniksmolen was in voorbereiding toen hij op 20 november 1981 omwoei.

Aanvullende informatie: Friesland molen armer, artikel door Gerben D. Wijnja in De Utskoat nr. 26, juni 1982.
-----

Deze molen kan worden gezien als opvolger van dbnr. 9714, die even NNO-er aan de Hidaardervaart stond.
Op de kadastrale kaart van 1887 is die (sectie B no. 145) namelijk verdwenen en staat deze molen (sectie B no. 405) aangegeven. De nieuwe molen, deze dus, moet zijn gebouwd tussen 1873 en 1887, omdat de waterstaatskaart van het eerstgenoemde jaar de oude molen aan de vaart nog aangeeft.
Dick Bunskoeke, 6 maart 2017.

aanvullingen

trivia

Aanvullende gegevens, ontleend aan de Oorlogsinventarisatie van de provincie Friesland uit 1942/1943

Kadastraal bekend: Gem. Oosterend, Sectie B, No. 405
Type: achtkante houten buitenkruier op gemetselde veldmuren; romp bekleed met hout
Bouwjaar: onbekend
Hoogte van de molen: 5,5 m
As en roeden: hout
Vlucht: 9,5 m
Wieksysteem: oud-hollands
Eigenaar: IJ. Bruinsma, Hijdaard
Molenaar: idem
Opvoerwerktuig: vijzel
Opvoerhoogte: 1,3 m
Gem. waterverzet per uur: 375 m3
Te bemalen oppervlak: 61 ha
In gebruik: ja, uitsluitend op windkracht
Staat van onderhoud: goed
Molenmaker: F. Ydema te Hijdaard
Windbelemmering: geen

Op de Kadasterkaart 1811-1832, kaartblad Oosterend Sectie B (blad 2), staat hier geen molen aangegeven.
Ook op de TMK van 1855 ontbreekt de molen nog.
Op de TMK van 1931 staat de molen wel aangegeven.
Leo van der Drift, 9 aug. 2009.

foto's

foto's