Oude Molen

Halsteren, Noord-Brabant
verdwenen molen

media-bestand
Molen 02876 d Oude Molen (Halsteren)
Detail kadasterkaart 1811-1832

korte karakteristiek

naam
Oude Molen
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate Nr
02876 d

locatie

plaats
Halsteren
plaats aanduiding
kruising Daansbergweg en Steenbergseweg
gemeente
Bergen op Zoom, Noord-Brabant
streek
Baronie en Markiezaat
kadastrale aanduiding
Halsteren C (1) 180 Franciscus Lodovicus van Dalen, molenaar
geo positie
X: 78.457, Y: 394.984
N: 51.53862, O: 4.28389

levensloop

toestand
verdwenen
bouwjaar
1617 herbouwd 1622 verbrand, 1659 herbouwd
verdwijningsjaar
gesloopt

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
romp
gesloten voet

kenmerken windmolens

plaats bediening
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

Een vermelding van de molen op de Oostheij dateert van 1505, mogelijk stond hij er al in 1409.

In 1617 moest er een nieuwe molen komen. Molenmaker/molenaar Jan Adriaansen mocht voor de Heer van Bergen op Zoom de molen bouwen.

In 1622 verbrandde de molen toen de Spanjaarden voor Bergen gelegerd waren.

In 1659 waren er weer plannen om een molen te bouwen. Deze keer ten oosten van de Molenbosstraat, zo'n 120 m zuidelijker dan zijn voorgangers. Jan Smit en Adam Geel bouwden en pachtten de molen.

De molen was tot 1799 een dwangmolen van de parochie Halsteren. De laatste molenaar was J. Bogers.
Bron: onbekend.
-----

De molen werd in 1885 afgebroken, blijkens een advertentie in het dagblad "De Grondwet" van dat jaar: "Verkooping van afbraak van een gesloopten graanwindmolen. De deurwaarder W.J. de Graaff te Roosendaal zal op zaterdag den 6 juni 1685 des voormiddags 10 uren aan den ouden molen onder Halsteren ten verzoecke van molenaar J. Bogers aldaar, publiek verkoopen de voorwerpen van een afgebrooken graanwindmolen als een bovenwiel, met twee schijflopen, kammen, staven met al het noodige ijzerwerck, een reepvang, een as, een standaard, twee koppel maalstenen met toebehoren, staart windpeuling, twee staakijzers een nieuwe binnenreep, en groot partij zware balken en al wat aan dien standerdmolen heeft toebehoord."

In Halsteren stonden twee molens, de Oude Molen en de Nieuwe Molen. De nieuwe molen is de nog bestaande stenen bergmolen "Sancto Antonio", een 19e eeuwse molen. De naam Oude Molen dateert dan ook uit de 19e eeuw.

Ter plaatse van de Oude Molen werd een stoommaalderij gebouwd.
Ton Meesters.

aanvullingen

trivia
Bij de voormalige molenplaats staat een herdenkingsbord over de windmolen.
Ben Vegter, 16 april 2019.

-----

De molen is gemarkeerd op de kaart van Franciscus van Schoten (1581-1646) van de nieuwe linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen naar de situatie van 1627 (nr. 6844 Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant). Wat de feitelijke toestand van de molen op dat moment was, is onzeker.
advertentie afbeelding