Molen de Vries, Hemrik/ De Himrik

Hemrik/ De Himrik, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Molen de Vries
modeltype
Kantige molen, beltmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02764
oude dbnr.
V3734
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 02764 Molen de Vries (Hemrik/ De Himrik)
Foto: collectie Bart de Vries

locatie

plaats
Hemrik/ De Himrik
plaatsaanduiding
op Sparjeburd/Sparjebird onder Wijnjeterp
gemeente
Opsterland, Fryslân
plaats(en) voorheen
Wijnjeterp
geo positie
X: 206369, Y: 561202
N: 53.03527, O: 6.15300

constructie

modeltype
Kantige molen, beltmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
beltmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1920 - 1925 onttakeld 1937 restant afgebroken
geschiedenis
Op 23 februari 1884 werd het verzoek van Barteld Joukes de Vries (een broer van Arend Joukes de Vries, molenaar te Oudehorne) om te Hemrik een windkorenmolen op te richten toegestaan. Het plaatsen van de molen in 1884 was rendabel omdat de korenmolen in Duurswoude (Tenbruggencatenummer 06459 f) inmiddels was afgebroken.

De molen was afkomstig uit Overijssel (waar is ons nog onbekend). De molen werd een zgn. beltmolen. Staande op een heuveltje kon de molen aanzienlijk meer wind vangen dan een grondzeiler, waarmee de reden van een dergelijke bouw meteen is verklaard.

Barteld Jouke de Vries bleef tot begin jaren 20 molenaar-eigenaar in Wijnjeterp. Na 1910 kwamen zijn zoons Jouke en Tjerk hem helpen, zij stapten over op motorkracht en lieten begin 20-er jaren de molen onttakelen. Toen kwam het volgende rijmpje te voorschijn:

Door Gods bestaan en mensenkracht
wordt hier het graan tot stof gebracht.


De romp bleef tot mei/juni 1937 staan.

Voorjaar 1989 werden de twee maalstenen die bij de inrit van het bedrijf stonden, verwijderd vanwege de aanleg van een fietspad.

Bronnen ondermeer:
- Informatie van Frans Kerstens.
- "Uit de knipseldoos 18", art. door Popke Timmermans in De Utskoat nr. 56, dec. 1989.
- "Uit de knipseldoos 19", art. door Popke Timmermans in De Utskoat nr. 57, maart 1990.

In het orgaan van de stichting "De Fryske mole" en de vereniging "Gold Fryske Mounders" De Utskoat en wel de nummers 56 en 57, resp. 1989 en 1990, is de geschiedenis van de molen en de oprichter Barteld Joukesz de Vries verwoord door heer Timmermans.
Barteld Joukesz de Vries was mijn grootvader. Zijn zoon Jouke Bartelds en daarna hiervan weer een zoon Barteld Joukes zijn de opvolgers van het bedrijf. Brongegevens voor Hr. Timmermans zijn gegeven door deze laatste wijlen Barteld Joukes de Vries (mijn neef) en mijzelf.
Bart de Vries [Barteld Taekes].

aanvullingen