Molen De Bornerbroekse molen, Bornerbroek

Bornerbroek, Overijssel
v

korte karakteristiek

naam
De Bornerbroekse molen
modeltype
Kantige molen, beltmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02716
oude dbnr.
V6310
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 02716 De Bornerbroekse molen (Bornerbroek)
Foto: n.n., collectie G.H. Varwijk sr.

locatie

plaats
Bornerbroek
plaatsaanduiding
ten westen van Bornerbroek, 't Molenveld
gemeente
Almelo, Overijssel
streek
Twente
kadastrale aanduiding 1811-1832
Borne G (2) 384 Jan Arkink, landbouwer
geo positie
X: 241122, Y: 480861
N: 52.30896, O: 6.65007

constructie

modeltype
Kantige molen, beltmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
beltmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verdwenen
geschiedenis
1798:Op 19 december 1798 wordt er een verzoek ingediend door Jannes Bakhuis om een molen te mogen bouwen te Bornerbroek.
Vermoedelijk bouwde Jannes Bakhuis de molen niet alleen en werd Berend Jan ter Hofstede voor de helft mede-eigenaar.
1799: Jannes Bakhuis draagt zijn deel van de molen over aan Berend Holscher.
De molen is dan van Berend Jan ter Hofstede en Berend Holscher.
1799: Op 28 november 1799 verkopen Berend Jan ter Hofstee en zijn vrouw Jenneken Averink hun halve molen aan Frans Horstink.
De molen is dan van Berend Holscher en Frans Horstink.
1801: Op 25 februari 1801 koopt Frans Horstink de andere helft van Berend Holscher.
De molen is nu geheel van Frans Horstink.
1808: Op 9 november 1808 hebben Frans Horstink en zijn echtgenote Maria Tempelmans geld geleend van Jan Arkink met als onderpand de korenmolen en het bijstaande molenhuis.
1818:
Overijsselsche cournt, 21 augustus 1818
Wordt uit de Hand te koop aangeboden: een sedert weinig Jaren nieuw gebouwde KOORN-WIND-MOLEN, staande op het Bornerbroek, in de gemeente Borne.
1832: Bij de invoering van het kadaster in 1832 was Jan Arkink de eigenaar van het molenblok.
1833: Bernardus Arkink, molenaar van de Bornbroekse Molen, staat vermeld in de lijst borgtochten (belasting op het gemaal).
1846: Diena Wissink, maakt in haar testament, dat opgemaakt werd op 6-1-1846, haar deel van de korenmolen over aan haar zoon Bernardus.
1847: Gerrit-Jan Arkink en zijn vrouw Berendina Wissink verkopen de molen en het huis aan Lambertus Mentink, molenaarsknecht te Vaassen.

[Klaarblijkelijk is bij de vermaak nog de nodige problematiek opgetreden, daar de molen nog op de naam stond van Jan Arkink (Gerrit-Jans vader die reeds in 1824 was overleden) en er geen bewijzen van eigendom, titels van verkrijging of hypothecaire overschrijvingen konden worden overlegd. ]

1851: Op 11 januari staat de molen weer te koop. Er was inmiddels ook een pel-inrichting aanwezig.
Er werd gemalen met een koppel 16er en een koppel 17er maalstenen.
1851: Op 20 juni verkoopt L. Mentink de molen aan Gradus Josephus Hofland, bakker te Tubbergen.(Hij was gehuwd met Maria(Johanna) Arkink, de dochter van Gerrit-Jan Arkink en Berendina Wissink.
1851: Op 6 december komt Jannes Tijink, molenaar uit Tubbergen naar Bornerbroek. Hij huwt met Johanna Reims uit Raalte.
1894: Op 15 december 1894 verkoopt Johannes Marinus Hofland de molen met huis aan Hermannus Tijink, molenaar te Bornebroek.
1906: Op 12 februari vraagt Tijink een vergunning voor het plaatsen van een petroleummotor van 12PK bij zijn molen.
1921: Op 14 februari wordt de molen, huis en erf verdeelt, na het overlijden van de echtgenote van H. Tijink.
De molen werd onttakeld en uiteindelijk in 1956/1958 gesloopt.
1960: Op de molenstee werd een geheel nieuwe maalderij met een graansilo gebouwd.

Bron: Nederlandse Genealogie Vereniging, afd. Twente

aanvullingen

trivia
De molen had een lage stenen fundering, opgetrokken van hout. De romp en kap waren op het laatst gedekt met dakleer. Misschien dat hij eerder wel met riet gedekt was.