Molen Het Fortuin (2e windm.), Breda

Breda, Noord-Brabant
v

korte karakteristiek

naam
Het Fortuin (2e windm.)
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02655 d
oude dbnr.
V607
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 02655 d Het Fortuin (2e windm.) (Breda)

deel van onderstaande ansichtkaart

locatie

plaats
Breda
plaatsaanduiding
0,6 km Z kerktoren, naast de inundatiesluis, nu Van Coothplein
gemeente
Breda, Noord-Brabant
streek
Baronie en Markiezaat
geo positie
X: 112550, Y: 399575
N: 51.58349, O: 4.77473

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier op achtkante onderbouw
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1907 - 1908 onttakeld 1986 restant gesloopt
geschiedenis
Deze grote ronde stenen molen werd in 1838 gebouwd op de oude achtkante stenen onderbouw van de vorige molen. Eigenaars van de molen waren de weduwe A. Cantens, J. Martens en J.H. Theeuwis.

De molen had 4 koppel stenen, waarvan een voor het malen van schors.
In 1898 werd er een stoommachine bijgezet. Het was nu een stoom-windmolen.
In 1907-1908 werd het wiekenkruis afgenomen. De stoom werd vervangen door een zuiggasmotor, later door een oliemotor.

De mechanische maalderij bleef tot 1958 in bedrijf.
De ingebouwde romp stond naast de Prinses Christinaschool.
Op 15 mei 1986 werd het restant gesloopt.

Bron ondermeer: De molen "Het Fortuin" te Breda. 350 jaar bedrijf en techniek., Henk Muntjewerff in Jaarboek Oranjeboom 1985, pag. 3-70.

aanvullingen

trivia
Algemeen Handelsblad, 23 juli 1857,

Op MAANDAG 3 Augustus 1857 , des Middags ten 12 Ure, Raadhuize van Ginneken, van den Gemeente, Steenen WINDKOORN-, BOEKWEIT- en MOUTMOLEN het Fortuin, aldaar. Inzage der voorwaarden is te verkrijgen ter Secretarie van Ginneken bij Breda.

-----

In 1870 stond de molen in de verkoop, getuige de volgende twee advertenties in het dagblad "De Grondwet":

24 maart 1870:
Uit de hand te koop: een hecht en strek gebouwde wind-korenmolen genaamd 'Het Fortuin', met het gaande werk staande aan Den Wal, nabij den inundatie-sluis te Breda. Gegadigden gelieven zich binnen 14 dagen bij een der eigenaars van deze molen: Mejuffrouw de wed. A. Canters te Breda en de erven van den heer J. Martens te Breda aan te melden na verkoop van welcken tyd indien onderhandsche verkoop niet plaats vindt tot publieken verkoop van dezen molen sal worden overgegaan.

12 juni 1870:
De notaris J.B.A. van Gils te Breda zal in het openbaar veilen en verkoopen: een sterk gebouwden steenen wind-graan en schorsmolen genaamd “Het Fortuin” met het gaande werk en de aanwezige gereedschappen met stalling en erf, staande en gelegen te Breda aan den Wal nabij den Inundatiesluis, sectie A no 1756 groot 3 aren 20 centiaren communicatie hebbende met de Haven. In gebruik te aanvaarden 6 weken na de toewijzing 1e zitdag dinsdag 28 juni daaraan volgende, beide des avonds om 7 ure in het koffiehuis van den heer J.A.F. van den Muijsenberg te Breda. Nader onderricht ten kantore van genoemden notaris.
Ingezonden door Ton Meesters.

21 december 1871:
Openbare Verkoop van den wint-koren-boekweit en moutmolen met al het gaande en draaijende werk benevens het daarbij behoorende molenhuis met paardenstal en erven tsamen groot 27 are en 32 centi are staande en gelegen aan den straatweg te Ginneken. De verkoop zou gehouden worden door de te Ginneken gevestigde Notaris Jonckheer ten verzoeken van het gemeente-bestuur van Ginneken en Bavel bij inzet op donderdag 4 januari 1872 des namiddags 5 ure ter herberge van J.P. van Nooten in het dorp Ginneken en bij toewijzing den 18 diezelfde maand mede 5 ure ter herberge van Adriaen Alamings. In gebruik te aanvaarden 1 januari 1873
Ingezonden door Ton Meesters.