Molen Dickninger molen, Rogat

Rogat, Drenthe
v

korte karakteristiek

naam
Dickninger molen
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Dickninger molen via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
02633
oude dbnr.
V662
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 02633 Dickninger molen (Rogat)
Foto: rond 1900, collectie J.N. Vondeling

locatie

plaats
Rogat
plaatsaanduiding
aan Noordzijde Reest, de plaats waar momenteel het fabriekscomplex van Hendrix-UTD staat / aan de Echtinger Grift, ook wel de Wetering genoemd (nu Hoogeveensevaart).
gemeente
Meppel, Drenthe
plaats(en) voorheen
De Wijk
geo positie
X: 215001, Y: 522347
N: 52.68524, O: 6.27455

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
76 voet
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1937 deels afgebroken 1989 restant afgebroken
geschiedenis

In 1795 werd Adolf Coert Luik (ook Lucie) eigenaar. Deze werd op 8 augustus 1807 getroffen door een zware ramp. Door een windhoos werd de molen zeer zwaar beschadigd. Ook het dorp De Wijk werd niet gespaard, enkele woningen werden bijna met de grond gelijk gemaakt. Om de schade aan de molen en de woningen enigszins te vergoeden en hen in staat te stellen tot de wederopbouw, werd in september met toestemming van de Heer Landdrost in het gehele departement Drenthe een collecte gehouden. De heer G.W. Baron de Vos van Steenwijk van de Havixhorst werd belast met de besteding van de gelden.

In 1809 vroeg de molenaar toestemming om naast zijn beroep een boerenbedrijf te mogen uitoefenen en in 1811 om op de molen te mogen pellen.
De familie Honeroth nam in 1829 de molen over. Deze maakte van de oude standaardmolen een meer eigentijds bouwwerk; de achtkante bovenkruier met stelling op een stenen onderbouw. Links en rechts boven de westelijke toegangsdeur werden twee gevelstenen ingemetseld, links: 'Eerste steen gelegd door J. Honeroth den 12 juny 1848', en rechts: 'Eerste steen gelegd door H. Honeroth den 12 juny 1848'. Harm Honeroth trouwde op 24 november 1888 met Hilligje Roelofs Gortemaker. Hij was de zoon van Johann Heinrich Honeroth. Het huwelijk van Harm en Hilligje bleef kinderloos. Het huisarchief van de familie Honeroth bevindt zich thans in het Rijksarchief te Assen.

In 1888 kwam molenaar Slot in het bezit van de molen. In de dertiger jaren van deze eeuw naderde het einde van de molen. In 1936 werd er een uitvoerige correspondentie met allerlei becijferingen gevoerd tussen molenaar, gemeente, minister etc. over de vraag of de molen nog rendabel was en behouden kon blijven. De molenaar maakte zijn eigen berekening en kwam tot de conclusie dat dit alles financieel niet haalbaar zou zijn en hij betreurde het zeer dat er alwéér een windmolen moest wijken.

04-10-1929: Provinciale Drentsche en Asser courant 
ONDER ZAKKEN GRAAN BEDOLVEN. (2 Oct.) 

Hedenmiddag waren eenige arbeiders in den molen der Coöp. Handels en Landbouwbank aan het opstapelen van zakken mais. 

Plotseling begon er verschuiving te ontstaan in den stapel, wat ten gevolge had, dat de vaste knecht, M. Haandriksman, onder een partij zakken met mais geraakte, en eenige oogenblikken in een angstige positie verkeerde. Met man en macht trachtte men H. te bevrijden, wat na eenige oogenblikken gelukte. Onmiddellijk werd medische hulp ingeroepen van dokter De Konink alhier, die eenige dagen rust noodzakelijk achtte.

 In 1937 werd de molen gesloopt. Op de stenen achtkant werd een groot muurwerk gemetseld, hierdoor ontstond een achtkante silotoren. In dat metselwerk zat ook een gedenksteen: 'Eerste steen gelegd door Harm A. Slot /23 October 1937'.

Dit alles was een begin van een nieuw tijdperk.
ontleend aan 't Olde Karspel, mw J. Roze 
-----

Er is een vermoeden dat de bovenbouw van de Dikningermolen aan het begin van de twintigste eeuw door de molenaarsfamilie De Weerd is gedemonteerd en opnieuw als opgebouwd in de Staphorster Leijen. De daar nog steeds bestaande molen behoorde ook toe aan de familie De Weerd.
Roelof Gortemaker.

aanvullingen

trivia

Volgens de boeken van Wouda, zeilmaker te Meppel huurde de molen van Dikninge de zeilen van 1893 tot 1920. De zeilen werden gehuurd voor een vlucht met een lengte van 76 voet.

In vroeger tijden werden er in ons land verschillende voetmaten gebruikt, waarschijnlijk is hier gebruik gemaakt van de Amsterdamse voet. Deze is ruim 28 cm. Enkele andere voeten zijn: de Utrechtse stadsvoet (26,8 cm). De Friese koningsvoet (32,6 cm). De latere Friese of Deventer voet (29,5 cm).