Molen Ringpolder, westelijke molen, Sint Maarten

Sint Maarten, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Ringpolder, westelijke molen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02558 a
oude dbnr.
V1693
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 02558 a Ringpolder, westelijke molen (Sint Maarten)
Prentbriefkaart (Allemolens.nl)

locatie

plaats
Sint Maarten
plaatsaanduiding
bezuiden Stroet
gemeente
Schagen, Noord-Holland
plaats(en) voorheen
Stroet
streek
Geestmerambacht
kadastrale aanduiding 1811-1832
Sint Maarten A (3) 546 De Polder van Haringkarspel
geo positie
X: 112707, Y: 529625
N: 52.75231, O: 4.76079

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting
scheprad, later vijzel Ø 2 m
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
binnenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
24 m (1864)<br>23,25 m (1894)
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
afgebroken
geschiedenis
De Ringpolder lag in de bannen Sint-Maarten en Harenkarspel. Het Sint-Maartense deel omvatte 615 ha, met inbegrip van het Ringpoldertje benoorden Stroet, dat met een duiker met de Ringpolder verbonden was. Het Harenkarspelse deel omvatte 362 ha, met inbegrip van de Voorpolder, benoorden Dirkshorn, en de Voorhuispolder, tussen Dirkshorn en de Woudmeer. De Voor- en de Voorhuispolder waren eveneens met duikers met de Ringpolder verbonden. De Voorpolder bestond uit twee eilandjes waarvan het kleinste op het grootste afwaterde, zie ook de molen van de Voorpolder, Tenbruggencatenummer 04916 k..

De polder werd bemalen door twee poldermolens, de westelijke in Stroet, Sint-Maarten, en de oostelijke in Dirkshorn, Harenkarspel (Tenbruggencatenummer 02557). Opvallend detail is dat beide bannen niet hun eigen molen in onderhoud hadden, maar elkaars molen, zodat beide van goed onderhoud verzekerd waren.

Door de Herenweg, Selschardijk en Korendijk was de Ringpolder gescheiden van de Polder Geestmerambacht, maar op drie punten bestond er toch watergemeenschap tussen beide. Hier hadden ooit schutsluizen gelegen, maar vanwege de scheepvaart waren deze verwijderd.

Alkmaarsche Courant, 22 juni 1909:
"Het aantal watermolens in Hollands Noorderkwartier, 't welk de laatste jaren door den bouw van stoomgemalen belangrijk is verminderd, zal wederom met één verminderd worden. De molen op de Stroet, van den Ringpolder, sedert 1 Januari dezes jares buiten werking gesteld, zal binnenkort voor afbraak worden verkocht."

Schager Courant, 10 juli 1909:
"Notaris C.L. van den Bergh te Schagen, zal op Zaterdag 31 juli 1909 ... ten verzoeke van den Ringpolder te Harenkarspel, in veiling brengen en verkoopen:
a. voor Afbraak, den buiten dienst gestelden Watermolen, staande aan de Stroet, gemeente St. Maarten.
b. den Ondergrond van voormelden Molen.
c. Een perc. Bouwgrond, liggende ten zuiden van voormelden Molen.
Aanvaarding bij de betaling van de kooppenningen op 1 Januari 1910.
Belasting vanaf 1 Januari 1910 voor rekening der koopers."

Schager Courant, 3 aug. 1909:
"Uitslag verkooping. ...
a. van afbraak watermolen aan de Stroet, eigendom van den Ringpolder. Kooper de heer D. Kramer alhier voor ƒ 297.
b. De ondergrond met erf, groot 5.79 Are, benevens een perceel bouwland, groot 9.40 Are. Kooper de heer J. Muijs te Alkmaar voor ƒ 618."

In 1936 wordt vermeld dat de Ringpolder met zijn drie aanhangsels volgens akkoord van 9 april 1874 werd bemalen door het gemaal van de Polder Geestmerambacht, waarvoor de Ringpolder 1/8 deel in de kosten bijdroeg.

In het N.H. Molenboek van 1981 staan afbeeldingen van beide molens.

Bronnen o.a.:
- "De zeeweringen en waterschappen van Noordholland", Mr. G. de Vries Azn., 1864.
- "De zeeweringen en waterschappen van Noordholland", tweede uitgaaf, Jhr. Mr. J.W.M. Schorer, 1894.
- "De zeeweringen en waterschappen van Noordholland", derde uitgaaf, D. Kooiman, 1936.

aanvullingen