Molen De Hoop, Giessendam

Giessendam, Zuid-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 02529 De Hoop (Giessendam)
Ansichtkaart D nr 4,
uitg. Hist.Ver. Hardinxveld-Giessendam, coll NSR

korte karakteristiek

naam
De Hoop
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02529
oude dbnr.
V632
Meest recente aanpassing
| Foto

locatie

plaats
Giessendam
plaatsaanduiding
Molenstraat
gemeente
Hardinxveld-Giessendam, Zuid-Holland
streek
Alblasserwaard
kadastrale aanduiding 1811-1832
Giessendam A (3) 1121 Daniel Boxman, rentenier
geo positie
X: 116.787, Y: 426.930
N: 51.82966, O: 4.83285

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
inrichting

4 koppel maalstenen, op de zolder lag een koppel dat werd aangedreven door een gasmotor, 2 koppel bevonden zich op de stellingzolder en één koppel op de steenzolder. Een koekenbreker

versieringen

Boven de wagendeuren bevond zich een gevelsteen/sluitsteen met het opschrift

'Molen de Hoop'De stichtingssteen, die zich in de molen bevond, is nog bewaard gebleven. De steen is te vinden op het terrein van het museum De Koperen Knop te Hardinxveld-Giessendam.


DEN 30 AUGUSTUS 1775
DEN EERSTE STEEN GELEGD
AEN DE KORE MOLEN
OP GIESSENDAM DOOR
WILLEM VAN REES
OUWD 10 JAEREN

 

kenmerken windmolens

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Pot ? binnen ? binnen 1940 ?
Pot ? buiten ? buiten 1940 ?

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1940 onttakeld 1954 restant gesloopt
geschiedenis

Op 27 juli 1775 werd voor de erfpachtsom van 2 pond 10 schelling een windbrief (het recht om een molen te mogen bouwen en exploiteren) voor een korenwindmolen (in plaats van de bestaande rosmolen) te Giessendam verstrekt aan Andries de Vries, korenmolenaar aldaar.

Bron en algemene informatie: www.gahetna.nl, index Grafelijkheidsrekenkamer: windrechten (molens)

Op 30 augustus 1775 werd door Willem van Rees (10 jaar jong) de eerste steen gelegd voor deze molen.

Dordrechtsche Courant, 26 november 1803
"Verkoping bij executie, te Giessendam, in de herberg de Zwaan aldaar, op zaturdag den derden december 1803 des namiddags ten drie uur precies. van een huis, gedeelte schuur en erve, mitsgaders van enen stenen wind koorn-molen en 187 ½ roeden erfs of lands, staande en gelegen in het dorp Giessendam tusschen de steden Dordrecht en Gorinchem. Nadere onderrichting is dagelyks te bekomen zo wel ter secretarie van Giessendam."
Informatie van J. de Vries, 2014

Oorspronkelijk was de molen als grondzeiler gebouwd, maar doordat er te weinig windvang was, werd de molen rond 1860 iets verhoogd, waardoor er een vrij lange slanke romp ontstond.

In 1870 werd de molen gekocht door ene Verhoeff, die hem weer in 1874 doorverkocht aan kastelein Dekker.

In 1875 kocht Verhoeff de molen weer terug.

Nadat Verhoeff in 1900 overleed werd de molen bemalen door zijn zoon Pieter Verhoeff.

In 1913 overleed ook Pieter Verhoeff waarna zoon Hendrik de taak overnam.

Op 15 maart 1913 raasde er over de Alblasserwaard een orkaan, waardoor Hendrik Verhoeff een angstig avontuur beleefde. Door een verkeerde handeling sloeg de molen op hol waardoor er een forse schade ontstond voor de molen. Nog in hetzelfde jaar ging de molen over in andere handen, nl die van Kees den Bosch, die enige tijd door schoonzoon J. van der Stelt werd geholpen.

Nieuwsblad voor Gorinchem e.o. 12 maart 1926
"Giessendam. Hoe sterk de wind j.l. Donderdag was, blijkt wel hieruit, dat van den korenmolen De Hoop alhier, toen deze stond te draaien, een der wieken afknapte en een eind verder in een tuin van den heer V. terecht kwam zonder echter persoonlijke ongelukken te maken. Gelukkig werd de molen spoedig met behulp van eenige menschen stop gezet en zal hij eerst de noodige reparatie moeten ondergaan."
Informatie van J. de Vries, 31 maart 2010

Regionaal Archief Gorinchem, Digitaal Krantenarchief
Nieuwe Gorinchemsche Courant 06-12-1940
Giessendam. De houten omloop van den korenmolen in de Molensteeg, die de laatste jaren niet meer wordt gebruikt, is onlangs verwijderd. Het slanke silhouet van den enigszins scheef staanden molen komt hierdoor goed tot zijn recht. Jammer genoeg zal de molen weldra zijn schoonheid verliezen, want de nieuwe eigenaar heeft de wielen en de molenas verkocht en deze zullen er binnenkort worden afgehaald. Het molengebouw zal blijven staan en van een plat dak worden voorzien. De aldus ontluisterde molen zal geen fraaien aanblik meer opleveren. Volgens den gevelsteen werd de eerste steen “aen de Korenmolen op Giessendam” gelegd op 30 Augustus 1775 door Willem van Rees.

In 1940 werd de molen onttakeld en in 1954 volgde de gehele sloop.
Bron: Molens van Hardinxveld-Giessendam van A. van der Plas

nog waarneembaar

Woning op molenplaats gebouwd
Stichtingssteen

aanvullingen

trivia

Tekst 3e foto:
Het oude Giessendam vanuit de polder gezien met v.l.n.r. het raadhuis, Hervormde kerk, de oude school en korenmolen "De Hoop".
Ingezonden door Henk van Iperen

De molen bood plaats aan 4 koppel maalstenen. Op de eerste zolder lag een stel stenen dat werd aangedreven door een gasmotor. Dit koppel werd enige tijd gebruikt voor het pellen van erwten.
Op de stellingzolder lagen twee koppel stenen, op de steenzolder lag 1 koppel stenen.

afbeelding van onze ondersteuners