Molen De Eenhoorn, Amsterdam

Amsterdam, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Eenhoorn
modeltype
Paltrokmolen
functie
zaagmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
02484
oude dbnr.
V1358
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 02484 De Eenhoorn (Amsterdam)
1. Foto: n.n.

locatie

plaats
Amsterdam
plaatsaanduiding
tussen Kostverlorenvaart en Achterweg, nabij de huidige Eerste Hugo de Grootstraat
gemeente
Amsterdam, Noord-Holland
streek
Amsterdam
kadastrale aanduiding 1811-1832
Amsterdam C (3) 228 Claas Claasen, houtkooper
geo positie
X: 119931, Y: 487856
N: 52.37745, O: 4.87219

constructie

modeltype
Paltrokmolen
krachtbron
wind
functie
plaats kruiwerk
onderkruier
kruiwerk
onderkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
1734 vervangen
verdwenen
afgebroken
geschiedenis
Akte van voogdij van Anna van Lier weduwe Klaas Klijn, houtzaagmolenaresse van deze molen, gedateerd 7 februari 1725: Stadsarchief Amsterdam.
Mutueel testament van Claas en Hendrikus Kleijn, de nog minderjarige zonen van wijlen Claas Kleijn en Anna van Lier. Gedateerd 25 februari 1728. Stadsarchief Amsterdam.
Van dezelfde datum ook het testament van hun moeder Anna van Lier: Stadsarchief Amsterdam.
Boedelinventaris gedateerd 29 oktober 1728 van Anna van Lier, houtzaagmolenaresse van deze molen, overleden op 23 september 1728. Stadsarchief Amsterdam, toeg. 5075, inv. 8918, pag. 334 e.v.
Boedelscheiding van de nalatenschap van Anna van Lier, 23 april 1731. Stadsarchief Amsterdam, toeg. 5075, inv. 8923, pag. 335 e.v.

In deze akte worden de namen genoemd van de eigenaren in 1747 van de molens Het Schaap (dbnr. 4586), De Eenhoorn en De Wezel (dbnr. 4585): Stadsarchief Amsterdam.
Het Schaap: Dirk van der Plaat
De Eenhoorn: Charles Touret (en zoon)
De Wezel: Jan Swaeger
De akte zelf gaat over het gebruik van een stuk land dat de eigenaar van Het Schaap in erfpacht had van de stad Amsterdam.
Arjen Lobach, feb.-maart 2022.

"Carel Tore [Toret] an de mol de enhoorn" schreef zich op 18 december 1759 in bij de oprichting van een brandverzekeringscontract voor Amsterdamse molens.
Per 8 februari 1760 nam Johanna Rousset, weduwe van Karel Toret, de verzekering over.
Per 22 november 1762 liet Jan Toret de verzekering op zijn naam overschrijven.
Per 14 maart 1763 liet Arend Bruijn de verzekering op zijn naam overschrijven.
Bron: Stadsarchief Amsterdam.
De op 31 december 1751 afgesloten onderlinge brand- en schadeverzekering werd per 26 februari 1768 geannuleerd, de reden wordt niet vermeld. Frans Taijspel ondertekende de akte uit naam van de wed. Arend Bruijn voor De Eenhoorn.
Bron: Stadsarchief Amsterdam.

De gevelsteen uit het molenaarshuis, voorstellende een eenhoorn in hoog reliëf, is bewaard gebleven en ingemetseld in de buitenmuur van Huize Terra Nova Oostervecht, tussen Vreeland en Loenen. De molen behoorde omstreeks 1900 aan H.J. Kettenis.
Bron: "De Molens van Amsterdam in oude ansichten" deel 2.

1929 afgebroken, medio november.

aanvullingen

trivia
De plaatsaanduiding van deze molen in "Molens in Noord-Holland in oude ansichten", 1980 is onjuist.
-----

Afbeelding 1:
Achterweg, molen 'De Eenhoorn'.
Collectie: Foto-afdrukken, vervaardiger: onbekend.

Afbeelding 2:
Achterweg (voormalig), gezien in westelijke richting. Molen 'De Eenhoorn'. Links: molenaarshuis met gevelsteen.
Collectie: Foto-afdrukken, vervaardiger: onbekend.

Afbeelding 3:
Kostverlorenvaart, gezien in oostelijke richting naar Gillis van Ledenberchstraat. Afbraak molen 'De Eenhoorn'.
Datering: 11.1929 (ca.) collectie: Foto-afdrukken, vervaardiger: onbekend.