Molen Het Fortuyn, Breda

Breda, Noord-Brabant
v

korte karakteristiek

naam
Het Fortuyn
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Het Fortuyn via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
02003 a
oude dbnr.
V1879
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 02003 a Het Fortuyn (Breda)
Foto: n.n.

locatie

plaats
Breda
plaatsaanduiding
Kerkhofweg - Bavelselaan
gemeente
Breda, Noord-Brabant
plaats(en) voorheen
Ginneken
streek
Baronie en Markiezaat
kadastrale aanduiding 1811-1832
Ginneken en Bavel I (2) 565 De gemeente van Ginneken & Bavel
geo positie
X: 113755, Y: 397610
N: 51.56592, O: 4.79234

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
versieringen
De gevelsteen van Het Fortuyn met daaronder een sluitsteen met het bouwjaar van de molen (1800), ingemetseld in de voormalige maalderij aan de Bavelselaan.
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
op de binnenroede zelfzwichting
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
De molen werd in 1800 gebouwd en was het eigendom van de gemeente Ginneken. In 1871 werd de molen verkocht, getuige de volgende verkoopadvertentie in dagblad "De Grondwet":

De afbraak van de molen vond plaats in 1928.

Informatie ingezonden door Ton Meesters

Artikel van 14 augustus 1827:

Burgemeester en Assessoren der Gemeente van Ginneken en Bavel, als daartoe door den Raad dier gemeente geautoriseerd, zullen, onder nadere approbatie van Hun Edel Groot Achtbare de heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Brabant, op Vrijdag den 31 Augustus 1827, des voormiddags ten tien uren, op het Raadhuis te Ginneken, voor den tijd van zes achtereenvolgende jaren, ingaande den 1 Januarij 1828 en eindigende met 31 December 1835, publiek verpachten:

Den Steenen Wind-, Koren-, Boekweit-, en Moutmolen, genaamd het Fortuin, met de daarbij behoorende Huizinge, Stallinge en Erve, gestaan en gelegen te Ginneken, omtrent de Kuip van het Dorp.
Liggende Konditien van gezegde verpachting, dagelijks, de Zon- en Feestdagen uitgezonderd, des voormiddags van 9 tot 12 uren, ter Secretarie van gemelde Gemeente, voor een ieder te lezen.
Ginneken, den 7 Augustus 1827.
Burgemeester en Assesoren voornoemd Middelaer, vt.
Ter ordonnantie van dezelve, De Secretaries, C. Peypers.

-----


Openbare Verkoop van den wind-koren-boekweit en moutmolen met al het gaande en draaijende werk benevens het daarbij behoorende molenhuis met paardenstal en erven tsamen groot 27 are en 32 centi are staande en gelegen aan den straatweg te Ginneken. De verkoop zou gehouden worden door de te Ginneken gevestigde Notaris Jonckheer ten verzoeken van het gemeente-bestuur van Ginneken en Bavel bij inzet op donderdag 4 januari 1872 des namiddags 5 ure ter herberge van J.P. van Nooten in het dorp Ginneken en bij toewijzging den 18 diezelfde maand mede 5 ure ter herberge van Adriaen Alamings. In gebruik te aanvaarden 1 januari 1873.

Informatie ingezonden door Ton Meesters.

aanvullingen

trivia
foto 1:
Molen Het Fortuyn in Ginneken, gezien vanuit het noordwesten.
Op de balie van de molen links staat de meesterknecht Hendrik Zegger uit Twente met rechts van hem Victor van der Reyt.
Op de wagen voerman en 1e rijknecht Rinus de Koning (er waren nog twee voerlieden, en drie paarden).
Links van de wagen hulpknecht Kees van der Velden (Pennendijk, Ulvenhout).
Links vooraan bij het hek W. van der Reyt.
Na de sloop van de molen in 1925 zijn de hekken bewaard gebleven en staan op de Ulvenhoutselaan tegenover de Allerheiligenweg bij de ingang van de wei.

Informatie van A. Korpershoek, 11 september 2019