Molen Het Vliegend Hert, Brielle

Brielle, Zuid-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 01908 a Het Vliegend Hert (Brielle)
Anischtkaart, serie 83 nr 1, collectie Rob Pols

korte karakteristiek

naam
Het Vliegend Hert
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01908 a
oude dbnr.
V899
Meest recente aanpassing
|

locatie

plaats
Brielle
plaatsaanduiding
gemeente
Voorne aan Zee, Zuid-Holland
streek
Voorne-Putten
kadastrale aanduiding
Brielle A (2) 73 De Gemeente Brielle
geo positie
X: 71.234, Y: 436.014
N: 51.90632, O: 4.16991

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier

kenmerken windmolens

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

In 1696 werd de standerdmolen vervangen door een grote stenen korenstellingmolen met de naam Het Vliegend Hert.
Deze naam is ontleend aan de molenaarsfamilie Vliegendhart.

Een felle brand in de nacht van 2 op 3 november 1810 legde deze molen in de as. Door snel het vlakbij gelegen Kruithuis te ontruimen, werd de stad voor een ramp behoed.
De Brielse bevolking was door de afgebrande korenmolen een tijdje aangewezen op een rosmolen in Hellevoetsluis voor het malen van het koren voor de broodvoorziening.

Courrier d'Amsterdam = Courier van Amsterdam, 6 november 1810

Brielle, den 3 van Slagtmaand.
In den afgeloopen nacht ia alhier, door welk toeval heeft, men nog niet kunnen ontdekken , onze stads korenmolen ongelukkiglijk in brand geraakt. Onze stad, van eene groote voorraad buskruid aan alle zijden voorzien, heeft hierdoor een zeer dringend gevaar geloopen. Een sterkblazende noord-oosten wind, Welke het vuur over de stad dreef, maakte onzen toestand verschrikkelijk. Door de waakzaamheid der burgers ca van het garnizoen , die zich op de loffelijkste wijze onderscheiden hebben, is, behalve de korenmolen en omtrent 200 zakken graan , die eene prooi der vlammen geworden zijn, deze stad voor eene geheele vernieling, welke haar dreigde, bewaard gebleven; de schade is niettemin voor de stad bijna onherstelbaar.

De korenstellingmolen werd in 1811 herbouwd.

De molen brandde in 1882 op 31 januari nog een keer af, waarna geen herbouw meer plaatsvond.

Bij de laatste grote vestingrestauratie trof men in 1973 twee grote klompen steen aan, dit bleken teerlingen (fundering) te zijn van de standerdmolen die hier in de 17e eeuw had gestaan. Van de later gebouwde stenen molen zijn geen resten meer aangetroffen.

In 1986 werd er toch weer een molen gebouwd, met de zelfde naam.
Het is nu een standerdmolen.

aanvullingen

trivia
Het was een bijzonder fraaie stellingmolen. De romp was enigszins cilindrisch van vorm en er waren grote ramen onder de stelling. De hoogte van de stelling bedroeg ± 10 meter.
afbeelding van onze ondersteuners