Molen Polder Dirksland, Dirksland

Dirksland, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Polder Dirksland
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01885 a
oude dbnr.
V85
Meest recente aanpassing
| Eigendomsvorm
media-bestand
Molen 01885 a Polder Dirksland (Dirksland)

Ansichtkaart serie 82 nr 2, coll. DVM

locatie

plaats
Dirksland
plaatsaanduiding
Burg. C. Zaaijerlaan 54, 3247 AC Dirksland
gemeente
Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland
streek
Goeree-Overflakkee
kadastrale aanduiding 1811-1832
Dirksland B (2) 600 De Polder van Dirksland
geo positie
X: 65304, Y: 418430
N: 51.74738, O: 4.08832

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
inrichting

Scheprad (v/h)

versieringen

In de romp zijn mooie gevelstenen ingemetseld.

OP DEN 26 APRIL 1731 IS VAN DESE MOOLE DEN EERSTEN STEEN GELEYT DOOR
WILLEM VAN NIEUWENHOVEN ZOON VAN CORNELIS VAN NIEUWENHOVEN BAILLIUYW
EN DIJKGRAAF VAN DESE POLDER EN GECOMMITTEERDEN INGELANDEN D:Hr WITTE VAN DAM

IN HET JAAR NEGENTIENHONDERDVYFTIEN IS IN DEZEN MOLEN EEN DIESELGEMAAL GEPLAATST. HET BESTUUR J. BOSSCHIETER VOORZITTER. D. BUTH, D. KARDUX, C. WARNAER, Mr. C. ZAAIJER, BESTUURSLEDEN. J. ROOY, SECRETARIS

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
1914 - 1915 onttakeld
eigendomshistorie

Vanaf 1764 hebben enkele generaties van de familie Zoon de molen en later het gemaal draaiende gehouden. De eerste molenaar heette Cornelis en was afkomstig uit Nieuwe-Tonge. 

Zijn zoon Hermanus volgde hem op. Bij stormweer op 3 december 1836 werd hij gegrepen door de molen, de klap overleefde hij niet. De weduwe van Hermanus mocht met haar zoon Jan op de molen blijven wonen. Zoon Jan mocht zich gaan bekwamen in het molenaarsvak. 
Zoon Jan werd later de opvolger van zijn verongelukte vader. hij zou 58 jaar lang molenaar zijn. Hij werd in 1894 opgevolgd door zoon Klaas. 
Bron: De Molens van Goeree-Overflakkee, van Jan Both.

De laatste molenaar was J.U. van Nieuwenhuizen.

geschiedenis

Poldermolen van de Polder Dirksland.
Ligging: a/d Molenkreek/ Boezemweg (loopt niet helemaal door tot de molenromp)

De polder Dirksland is de oudste polder van Overflakkee.
Toen de polder bedijkt werd, werd er geloosd op de hanen en de spuikolk, dit was geen succes, daar beide steeds verzandden. Op aandringen van de dijkgraaf, Cornelis van Nieuwenhoven, werd besloten op 22 november 1730 een poldermolen te bouwen. ook de sluizen, de watergangen en de dijken werden onderhanden genomen. In de havendijk maakte men een tweede uitwateringssluis om het uitgemalen water sneller op de haven te kunnen lozen.

's Gravenhaegse courant, 25 december 1730
De Heeren Dykgraef en Gezworens, nevens den Gecommitteerde Ingelande van de Polder DIRKSLAND, geleegen in den Eylande Overflacquee, zullen op Maandag den 15 January 1731, des namiddags ten 2 uren, in de Herberg Sommelsdyk op 'r Steyger te Rotterdam, Besteeden, het maken en zetten van een nieuwe Steene WATER-MOLEN in gemelde Polder, met de Leverantie van het Hout; Alsmede twee Wachten en eenige Steene Heulen; mitsgaders de Leverantie van 't nodige Yzerwerk; breeder volgens de Bestekken te zien in de voorsz. Herberg Sommelsdyk, als mede by den Schout Keyzer tot Maesland, Kornelis de Man tot Saerlois, en ter Secretarye van Dirksland voornt.

Rotterdamsch nieuwsblad, 4 december 1886,
Ook een jubileum! Men schrijft ons uit Dirksland: Op den 6den December hoopt Jan Zoon den dag te herdenken, waarop hij 50 jaar geleden tot watermolenaar alhier benoemd werd. Nadat zijn vader door een noodlottig toeval door den molen getroffen werd waaraan hij op 1 December 1836 overleed, werd Jan, hoewel slechts 17 jaar, in zijn plaats benoemd en heeft hij tot op heden die betrekking met ijver en trouwe plichtsbetrachting vervuld.
Het polderbestuur zal dien dag zeker niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

In 1915 is er een dieselgemaal geplaatst in de molen, terwijl de molen gedeeltelijk werd afgebroken.

In 1942 werd de dieselmotor (80 PK) vervangen door een elektromotor

Sinds 1994 is de romp verkocht aan een particulier en in gebruik als woonhuis.

Volgens sommige bronnen zou hij model hebben gestaan voor de molens van de Nederwaard in Kinderdijk.

nog waarneembaar

Woonhuis in molenromp.

foto's

foto's