Molen De Dankbaarheid, Herkingen

Herkingen, Zuid-Holland
bestaande molen

media-bestand
Molen 01885 De Dankbaarheid (Herkingen)
Frank Moerland (2-4-2018)

korte karakteristiek

naam
De Dankbaarheid
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Vh. het malen van graan, thans buiten bedrijf

adres
Molendijk 69
3249 AN Herkingen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01885
oude dbnr.
B989
Meest recente aanpassing
| Overig

locatie

plaats
Herkingen
plaatsaanduiding
gemeente
Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland
streek
Goeree-Overflakkee
kadastrale aanduiding
Gemeente Herkingen, sectie B, nr. 242
geo positie
X: 65.382, Y: 414.624
N: 51.71318, O: 4.09043
biotoopwaarde
Groot
biotooptoelichting

contact en bezoek

bezoek/postadres
Molendijk 69
3249 AN Herkingen
molenaar
J. van Damme
telefoon
0187-484650 / 06-1074 6159
e-mail

website
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
ja
open op zondag
nee
op afspraak
nee
openingstijden

Vrijwel iedere zaterdag 10.00-16.00 uur en op afspraak

toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
Ronde stenen molen, tot ca. 40 cm. onder de kuip geheel gepleisterd en gewit
kap
Gedekt met dakleer
inrichting

Eén koppel maalstenen; sleepluiwerk

versieringen

Apart vormgegeven baard met het opschrift „anno 1842" en daaronder in grote letters de naam van de molen (plus enige rozetten ter versiering).

Gevelsteen met het opschrift:
De eerste steen
is gelegd op den
2 aug 1841 door
Willem Voorbeytel
Simons Zoon
Oud 3 jaren

Opmerkelijk hier is de wijze van pleistering: de omlijstingen van ramen en deuren zijn uitgevoerd in schoon metselwerk, dat sterk contrasteert met de grotendeels gepleisterde en gewitte molenromp.

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Rollenkruiwerk; 21 houten rollen. Kruirad.
vlucht
19,00 m.
vang
Vlaamse vang; 4 scharnierende stukken. Vangbalk met haak; vangstok.
overbrenging

Bovenwiel 51 kammen
Bovenschijfloop 23 staven, steek 12,0 cm.
Spoorwiel 58 kammen
Steenschijfloop 25 staven, steek 8,8 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 5,14

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Derckx 995 binnen 2005 n.v.t. binnen 2005 19,00
Straathof 274 buiten 2014 2014 buiten aanw. 19,00
Straathof 211 binnen 2006 2007 binnen aanw. 19,00
Bremer 185 buiten 1971 1971 buiten 2014 19,00
Bremer 184 binnen 1971 1971 binnen 2006 19,00
Pot 2373 buiten 1915 1915 buiten 1970 19,25
Pot 2148 binnen 1910 1910 binnen 1970? 19,25
wiekverbeteringen

Op deze molen is nooit een wiekverbetering toegepast.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
media-bestand
As 546, Penn & Bauduin
Penn & Bauduin
546 1915 1915 aanw. 03,72

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Vh. het malen van graan, thans buiten bedrijf

omwentelingen
eigendomsvorm
Stichting
geschiedenis

De molen heeft vele eigenaars gehad. Onder hen waren bijvoorbeeld: Johannes Gilleszoon Nijpjes en later diens zoon Gilles (in 1913 was deze samen met Cornelis Keyzer eigenaar).

Het grootste drama voor deze kleine korenmolen voltrok zich op 30 augustus 1915: toen raakte deze door blikseminslag zwaar beschadigd, want als gevolg ging het wiekenkruis verloren.
Men ging echter direct over tot herstel: er werden een nieuwe bovenas en roede besteld. Aan te nemen is dat de andere roede, de nog vrijwel nieuwe Pot 2148 uit 1910, het drama overleefde en (mogelijk na reparatie) weer is gestoken.

In 1960 kwam de molen definitief buiten gebruik en raakte in verval. Molenaar C.L. Hogerwerf, de laatste die beroepsmatig de windkracht gebruikte, hield de molen vanaf die tijd alleen nog als pakhuis. Nadat de Kruiningse koopman A. Everdijk de molen in 1963 had gekocht, liet hij in 1966 delen van het gaande werk en de twee koppel stenen verwijderen om de vrijgekomen ruimten in te richten als weekendverblijf.

Bij een restauratie in 1971 kreeg de molen een nieuwe kap en roeden. In latere jaren werd de molen verkocht aan de gebroeders Coeleweij. In 1978 begonnen zij een nieuwe restauratie en slaagden erin, de molen voorlopig draaivaardig te maken. In 1990 volgde verkoop aan de Molenstichting Goeree-Overflakkee.

In 1994 werd de romp gerestaureerd, in 1996/1997 werd de molen door Wim Herrewijnen verder draaivaardig gemaakt. Dezelfde molenmaker leverde de molen in 2000 maalvaardig op. In 2007 werd het spoorwiel vervangen; het oude was sterk door houtworm aangetast.

In het voorjaar van 2014 werd de molen tijdelijk stilgezet: de buitenroede was 'op' en diende vervangen te worden. Later werd die roede gestreken, zodat er met één roede kon worden gedraaid. In oktober 2014 werd een nieuwe buitenroede gestoken en opgehekt.

Opmerkelijk voor een Zuid-Hollandse molen is de lange spruit: die is in het midden van de kap aangebracht en niet voorin. Oorspronkelijk was dit zo; later is deze vervangen door een 'normale' lange spruit, maar bij de laatste grote herstelbeurt is dit teruggerestaureerd.

 

aanvullingen

unieke eigenschap

Deze molen heeft de jongst bekende Penn & Bauduin-as: in 1915 speciaal voor deze molen gegoten.

afbeelding van onze ondersteuners

foto's

foto's