Molen De Hoop, Zierikzee

Zierikzee, Zeeland
b

korte karakteristiek

naam
De Hoop
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
herbouwd
1875
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Het malen van graan op professionele basis

adres
Lange Nobelstraat 43
4301 HD Zierikzee
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01878
oude dbnr.
B929
Meest recente aanpassing
| Overig
media-bestand
Molen 01878 De Hoop (Zierikzee)
Marcel van Nies (8-9-2018)

locatie

plaats
Zierikzee
gemeente
Schouwen-Duiveland, Zeeland
streek
Schouwen
kadastrale aanduiding
Gemeente Zierikzee, sectie L, nr. 1471
geo positie
X: 53461, Y: 408059
N: 51.65216, O: 3.91990
biotoopwaarde
4 (aanvaardbaar)
landschappelijke waarde
Zeer groot; domineert tezamen met kerktorens en stadspoorten stad en omgeving, al is de molen door de omliggende bebouwing van veraf beter te zien dan van dichtbij.

contact en bezoek

bezoek/postadres
Lange Nobelstraat 43
4301 HD Zierikzee
molenaar
Teun van der Bok
telefoon
0111-416700
e-mail

website
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
ja
open op zondag
nee
op afspraak
nee
openingstijden

Het gehele jaar door zaterdag 9:00 - 12:00 uur. In juli en augustus bovendien dinsdag en donderdag 9:30 - 16:30 uur.

toegangsprijzen
winkelinformatie

Diverse molenproducten

meelverkoop
ja
museuminformatie
gericht op scholen
nee
AKG lid
ja
bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Hoop via fietsnetwerk.nl

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
Ronde stenen molen, boven de stelling heel licht getailleerd gemetseld
kap
Gedekt met dakleer
inrichting

Eén koppel 17der blauwe en twee koppel 17der kunststenen; mengketel; buil; sleepluiwerk; verder een elektrisch aangedreven maalbedrijf met onder meer elevatoren, snijwals, graanreiniger, borstelmachine, cycloon, filterinstallatie en kleine klopbuil voor het maken van bloem. Op de begane grond een mengketel, een elektrisch aangedreven walsenstoel en een maalstoel met een koppel 16der blauwe stenen.

versieringen

Fraaie baard, overwegend blauw geverfd met rood en geel gestoken lofwerk en de opschriften 'ANNO 1850' en in een cartouche de initialen 'CAVD'.
N.B. Deze baard is tweedehands; de herkomst niet bekend, maar vermoedelijk west-Brabants.

Op de gevelsteen boven de oostelijke ingang staat: GERARD KOOLE LEIDE DEN EERSTEN STEEN VAN DEZEN MOLEN 3 JULY EN OVERLEED 14AUGs 1850.

Een opvallend detail: de plooistukken en vellingen van het bovenwiel zijn Bordeauxrood geverfd (N.B. In de andere Zierikzeese molen 'Den Haas' is het bovenwiel grotendeels blauw geverfd).

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Rollenkruiwerk; 48 ijzeren rollen. Kruilier.
vlucht
23,50 m.
vang
Stutvang; 4 vaste stukken. Vangbalk met haak; vangstok.
overbrenging

Bovenwiel 59 kammen
Bovenschijf 30 staven, steek 13 cm.
Spoorwiel 76 kammen
Steenschijven 30, 30 en 26 staven
Overbrengingsverhouding resp. 1 : 4,98 (2x) en 1 : 5,73

hoogte
van de stelling: 12,30 m.
wiekvorm
Binnenroede systeem Fauël met automatische remkleppen; buitenroede Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Vaags ✉︎ 439 buiten 2018 2018 buiten aanw. 23,50
Vaags ✉︎ 440 binnen 2018 2018 binnen aanw. 23,50
Vaags ✉︎ 340 binnen 2015 2016 binnen 2018 23,50
Vaags ✉︎ 341 buiten 2015 2016 buiten 2018 23,50
Derckx ✉︎ 388 buiten 1981 1982 buiten 2015 23,50
Derckx ✉︎ 389 binnen 1981 1982 binnen 2015 23,50
Pot ✉︎ 1546 buiten 1888 1888? buiten 1981 23,50
Pot ✉︎ 1547 binnen 1888 1888? binnen 1981 23,50
wiekverbeteringen

Sinds 1993 heeft deze molen op de binnenroede het systeem Fauël (fokwieken) met automatische remkleppen, daarvoor was de molen steeds Oud-Hollands opgehekt geweest.

over de wieken

In de zomer van 2018 zijn de gedeelde roeden verwijderd en nieuwe gestoken.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Penn & Bauduin ✉︎ 494 1888 1888? aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Het malen van graan op professionele basis

molenmaker
? (1850) ? (1874/75) Molenmakerij St. Victor (1982)
omwentelingen
geschiedenis

In 1788 richtte Johannes Fitzner ter plaatse een leerlooierij op in de vorm van een houten schors- of runmolen.
In 1820 werd deze molen na veel protest van de overige korenmolenaars omgebouwd tot korenmolen Johan Hendrik. In 1828 verwierf Abraham Jacobus Koole deze molen en liet hem bemalen door Adriaan Wagenaar. Vervolgens moest de bouwvallige houten korenmolen op last van het gemeentebestuur worden gesloopt.

In 1850/51 verrees 30 meter van de plaats waar de eerdere molen stond, een hoge ronde stenen molen. In 1861 werd jonkheer Raimond Schuurbeque Boeye na een publieke verkoping eigenaar; molenaars waren toen Adriaan Wagenaar en zijn zoon Jacobus.

Op 23 oktober 1874 brandde de molen geheel uit maar werd meteen hersteld. Vanaf 1875 was de familie Wagenaar ook eigenaar. In 1881 werd Jacoba Wagenaar eigenaresse, maar Jacobus bleef er tot zijn dood in 1892 malen. In 1894 ging de molen over naar M. de Rijke Lzn. en in 1939 naar diens zoon A.M. de Rijke. In 1945 maalde de molen voor het laatst op grote schaal. Alleen in 1953, vanwege de waternoodramp van 1 februari, is nog even gemalen; daarna werd "De Hoop" alleen als opslagplaats gebruikt.

In 1962 werd een beperkte restauratie uitgevoerd; de molen kwam niet meer in bedrijf, maar dit herstel betekende wel het behoud van kap en gaandewerk, omdat de molen van binnen droog bleef. In 1966 werd de maalinrichting deels verwijderd, evenals de mechanische maalderij in de bijgebouwen.

Nadat de gemeente de molen voor ƒ 1,-- van toenmalig eigenaar Roggeband had aangekocht, onderging deze een grondige restauratie met onder meer een nieuwe stelling en roeden. Op 13 november 1982 werd De Hoop feestelijk in gebruik genomen.

Teun van der Bok paste vervolgens het inwendige van de molen aan om er vanaf 1993 een ambachtelijk korenmolenaarsbedrijf te kunnen exploiteren. De door windkracht aangedreven koppel stenen malen direct in mengketels. Naast meel voor het eigen Korenwinder meergranenbrood worden meelproducten geleverd aan industriële en ambachtelijke bakkerijen en ook aan handelaren in bakkerijgrondstoffen.
Mede door de gunstige maatverhoudingen van de lagere zolders (waar 'big bags' perfect passen) is dit een zeer praktische molen om mee te werken.

In het najaar van 2015 is de molen stilgezet, omdat beide roeden vervangen dienden te worden. Eind oktober werden zij gestreken. Nieuwe roeden kwamen in de tweede helft van 2016, waarna de molen weer in bedrijf kwam.
Helaas duurde dat hier maar kort, want in april 2017 kwam de onheilstijding over de gedeelde roeden. Bij deze molen, waar de verf op die roeden bij wijze van spreken net droog was, betekende dat opnieuw stilstand en een grote tegenvaller voor de molenaar.
Deze molen heeft, zeker in aanmerking genomen dat in bedrijf zijnde molens voorrang zouden krijgen bij de oplossing van het probleem, zeer lang moeten wachten op nieuwe roeden uit één stuk: in de zomer van 2018 zijn de gedeelde roeden verwijderd en de nieuwe gestoken. In september zijn deze opgehekt en in de tweede helft van die maand kon de molen na bijna anderhalf jaar stilstand weer draaien.

 

foto's

foto's