Molen Polder De Hoevense Beemden, Hoeven

Hoeven, Noord-Brabant
verdwenen molen

media-bestand
Molen 01863 c Polder De Hoevense Beemden (Hoeven)
Foto: N. Sonneveld

korte karakteristiek

naam
Polder De Hoevense Beemden
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01863 c
oude dbnr.
V534
Meest recente aanpassing
| Links en dbnr's aangepast naar Tenbruggencatenummer

locatie

plaats
Hoeven
plaats aanduiding
Poldersdijk 3, 4741 SR (afrit 24) bij spoorwegovergang
gemeente
Halderberge, Noord-Brabant
streek
Baronie en Markiezaat
kadastrale aanduiding
Hoeven en Sint Maartenspolder B (1) 135 De Ingelanden van Hoevensche beemden
geo positie
X: 99.445, Y: 403.625
N: 51.61875, O: 4.58502

levensloop

toestand
restant
bouwjaar
verdwijningsjaar
1881 deels afgebroken 2011 restant vernield

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
inrichting
Scheprad
versieringen
Blijkens een gevelsteen legde de Schout en Dijkgraaf Christian Rijken op 6 november 1756 de eerste steen voor deze molen.

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

Voor het bemalen van de polders onder Hoeven werden in 1756 twee stenen poldermolens gebouwd voorzien van een rietgedekte kap en een scheprad.
De onttakelde molenromp bemaalde de St. Maartenspolder, die in 1483 werd bedijkt. Deze molen bemaalde de Hoevense Beemden op de Mark die in 1409 werd bedijkt.

De ontginning en droogmaking nam reeds in de 13e eeuw aanvang, toen Hertog Jan I van Brabant deze gronden aan de reeds hiervoor genoemde Cistercienserabdij St. Bernhard van Bornem aan de Schelde schonk.
-----

De molen werd in 1881 gedeeltelijk afgeb'roken en verbouwd tot een wateropvoerwerktuig met stoomaandrijving. Het bestuur van het waterschap bood de niet meer te gebruiken molenonderdelen in de krant aan. Een jaar later bedankte hetzelfde bestuur de ingenieur alsmede de leverancier van het stoomgemaal:
HOEVEN, 7 juli 1881 en 10 juli 1881 Openbare verkooping van afbraak. Het waterschapsbestuur der Hoevensche Beemden zal op woensdag den 13 juli 1881 des voormiddag 10 ure publiek verkopen den geheelen afbraak van de watermolen gestaan hebbende in voornoemden polder beemden nabij de spoorbrug in de rivier De Mark bij Zevenbergen; zijnde hoofdzakelijk twee ijzeren molenassen zoo goed als nieuw, een koning, houten roeden en borsten, een zeer schone windpeuling en verdere zaken aan een molen behoorende. Zegt het voort.

HOEVEN, 5 nov. 1882:
Certificaat. Het waterschapsbestuur van de Hoevensche Beemden onder Hoeven c.a. (prov. N.B.) verklaart dat den in de Beemden onder zijn beheer in 1881 gedeeltelijk gesloopten en afgebroken watermolen, door tusschenkomst van de ingenieur D. van der Made te Dordrecht, tot stoomgemaal is ingericht, waarvan de stoomwerktuigen, ketel enz. door de maatschappij ijzergietreij de prins van Oranje te 's Gravenhage zijn vervaardigd geleverd en daargesteld. Dat de gangvaardige oplevering van het stoomgemaal in het begin der maand october 1881 heeft plaats gehad en dat hetzelfde tot heden uitmuntend voldoet en in alle deele aan zijne verwachting en bestemming blijft beantwoorden. Wij durven mitsdien den genoemden maatschappij voor de levering van dergelijke werktuigen gerust aanbevelen. En brengen onder betuiging onder bijzondere tevredenheid wijders hulde en dank aan den gemelde huur ing. Van der Made voor zijne met nauwgezetheid voldoende werkzaamheden en bemoeiingen aan de daarste lling van het stoomgemaal verbonden. Hoeven den 27 october 1882. Het waterschapsbestuur voornoemd de Dijkgraaf Dr. ing. Housz, De secretaris-Penningmeester C. van Broekhoven.
Ton Meesters.

-----
Het restaurant dat in de molenromp gevestigd is, is thans gesloten na het overlijden van de eigenaar.
Hans van 't Zelfde, 15 sept. 2010.
-----

Vrijdagochtend 21 oktober 2011 ernstig beschadigd na brand.
Leo Endedijk, 21 okt. 2011.

Zie www.bndestem.nl.
nog waarneembaar
Stenen molenromp, deels ingekort/ gemaal, 2011 ruine.
afbeelding van onze ondersteuners