Molen van A. Boks, Olst

Olst, Overijssel
v

korte karakteristiek

naam
Molen van A. Boks
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01855
oude dbnr.
V140
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 01855 Molen van A. Boks (Olst)

Ansichtkaart serie 15 nr 2; Foto: Ir. W. Voerman coll. DVM

locatie

plaats
Olst
plaatsaanduiding
Rijksstraatweg 3a/IJsseldijk
gemeente
Olst-Wijhe, Overijssel
geo positie
X: 203917, Y: 483619
N: 52.33832, O: 6.10497

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
inrichting

N.v.t., opslag

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
Borstroeden
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
1931 buiten gebruik/ 1936 onttakeld
voorganger
geschiedenis

Ligging: aan en ten westen van de IJsseldijk, ongeveer 250 m ten zuiden van het veer naar Welsum; Rijksstraatweg 3a

Al in 1720 stond er op deze plaats een korenmolen.

In 1931 liet molenaar Jan Berend Boks een motor plaatsen, waarna de molen buiten bedrijf kwam.
In 1936 brak een roe waarna onttakeling snel naderde.
De as bleef zeker tot juli 1959 in de kap zitten, daarna is deze verwijderd.

Prov. Overijsselsche en Zwolsche courant, 8 dec. 1875
"Johannes Strunk, koopman te Brummen, heeft zich heden in cassatie voorzien tegen een arrest van het provinciaal gerechtshof in Overijssel dd. 4 Dec. jl., waarbij hij, evenals zijn vader Gerrit Jan en zijn broeder Gerrit Strunk, is veroordeeld tot 45 dagen cellulaire gevangenisstaf en geldboete van f 25, ter zake dat zij in 1870 en volgende jaren in den molen te Olst, herhaaldelijk, krijtwit hebben gemengd onder meel, waarvan zij lijnkoeken maakten en dat meel en die koeken, wetende dat een en ander grootendeels uit krijtwit bestond, hebben verkocht."

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 3 juli 1902
Aanbesteding
H. Wissink, bouwmeester te Olst, zal op Woensdag 9 Juli a.s., des voormiddags te 11 uur, namens den Heer B. BOKS te Olst, in het Stations-Koffiehuis van den Heer H. KAMPHUIS aldaar, aanbesteden:
Het bouwen van een PAKHUIS bij den molen.
Bestek en teekening liggen van af 3 Juli ter inzage in voornoemd Koffiehuis.
Aanwijzing 2 uur voor de besteding.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 19 juni 1936
Olst,
Een molen verdwijnt,
Zooals reeds lang bekend, raakte de oude korenmolen van den heer A. Boks aan den dijk in verval. Vooral de kap zag er zeer vervallen uit. Donderdagmiddag brak er echter een wiek af, zoodat de aftakeling nu plotseling in een ver gevorderd stadium is gekomen. Dit valt te betreuren, daar de molen veel bijdroeg tot verfraaiing van het Olster riviergezicht.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 22 mei 1937
Dr. Zwijnenberg rijdt van den dijk.
Donderdagavond reed dr. H.A. Zwijnenberg uit Enschede, die een spreekbeurt alhier had vervuld, met zijn auto op den dijk bij den molen van Boks bij het nemen van een draai achterwaart van den dijk af. Dr. Zwijnenberg wist door krachtig remmen de auto, hangende aan de voorwielen, te houden,. De heer A. van Keulen, alhier, sleepte den wagen weer op den dijk, zoodat dit onaangename incident geen ernstige gevolgen had.

Trouw, 22 december 1967
Recherche denkt aan Van Z. bij moordzaak Allard Boks te Olst
Van onze correspondent
Zwolle - De politiemannen, die het onderzoek naar de moord op de 71-jarige molenaar Allard Boks te Olst, leiden, hebben ook interesse bij de arrestatie van de 25-jarige drievoudige moordenaar Hans van Z. uit Utrecht.
Al vanaf de arrestatie van Z. af onderhoudt men een intensief contact met de recherche van de gemeente politie te Utrecht.
Een speciale recherchegroep heeft zich met het onderzoek belast.
Het ministerie van justitie wacht blijkbaar dit onderzoek niet af, want zij heeft inmiddels een beloning van f 3.000 uitgeloofd voor degene, die inlichtingen kan verstrekken, die zouden kunnen leiden tot de oplossing van de moord op de Olster molenaar.


Op 19 november 1967 werd eigenaar/molenaar Allard Boks in de molen het slachtoffer van roofmoord.

Dat eigenaar/fouragehandelaar/molenaar Allard Boks in de molen werd vermoord is zeer vermoedelijk ook foutief gesteld: Blijkens een art in "de Stentor" d.d. 17 11 2007 [dat gebaseerd is op het boek "Moord en doodslag in West-Overijssel" (Deventer/ en gemaakt op basis v archiefonderzoek over de jaren 1946-2006) v oud-rechercheur Willem Visscher] is de alleenwonende Boks welhaast zeker in z'n huis vermoord. Boks werd eind november 1967 op zondagavond ca. 23.30 u door buren voor 't laatst in leven gezien toen hij een brief ging posten. Allard Boks werd op de maandagochtend erna door z'n knecht Andries Slingerland, m.b.v. de melkboer, een overbuurman en een kantonnier v Rijkswaterstaat, nadat zij de achterdeur hadden geforceerd, dood in zijn kantoortje, waarin de brandkastdeur open stond, aangetroffen. In de woning werden in meerdere ruimten bloedsporen en -spatten aangetroffen. Deze roofmoord bleef onopgelost.
Informatie van G.L. Nienhuis, 1 februari 2018

nog waarneembaar