Molen De Hoop, Nieuwleusen

Nieuwleusen, Overijssel
v

korte karakteristiek

naam
De Hoop
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
korenmolen, zaagmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01846
oude dbnr.
V141
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 01846 De Hoop (Nieuwleusen)
De nog complete molen (Foto: n.n.)

locatie

plaats
Nieuwleusen
plaatsaanduiding
Dommelerdijk 143
gemeente
Dalfsen, Overijssel
kadastrale aanduiding 1811-1832
Nieuwleusen D (3) 506 Hendrik Katoele, landb., of zijne erven
geo positie
X: 216638, Y: 509241
N: 52.56729, O: 6.29632

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
onttakeld
geschiedenis

Sinds 1917 ook zaagmolen.
Eigenaar J. van den Berg, later H. Snijder.

In het boek “Uit de geschiedenis van Dalfsen” (uitgave IJsselacademie, te Kampen/1989/ publicatie nr. 58) staat (op blz. 324 e.v.) een hoofdstuk over de “Windkorenmolens in de gem. Dalfsen” van dhr. A.G. Kleinjan. In dit hoofdstuk wordt ook de molen De Hoop te Nieuwleusen vermeld omdat de in 1797 gebouwde molen welke wel altijd op dezelfde plek stond tot 1 juli 1818 in de gemeente Dalfsen stond.
Sinds de laatstgenoemde datum werd Nieuwleusen een zelfstandige gemeente (en was dat tot 2001).
Kleinjan schrijft o.m. dat De Hoop de eerste zonder windrechten in de gem. Dalfsen gebouwde molen was. Ook citeert hij uit de brief van het bestuur van Dalfsen aan de gewestelijke overheid dat men het verzoek van Gerrit Stolte uit Zwolle en “enige lieden te Nieuwleusen in compagnie” een nieuwe molen te mogen bouwen billijk en gegrond vond.
Informatie van Geert L. Nienhuis, 5 december 2017.

29-01-1918: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant
NIEUWLEUSEN, 28 Jan. Molenaar H. S. heeft het ongeluk gehad, terwijl hij tusschen de wieken van de in gang zijnde molen wilde loopen, een slag van een wiek te ontvangen, zoodat hij bewusteloos met een gapende hoofdwond neer «viel. Na veel moeite werd hij weer bijgebracht. 

28-05-1929:  de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche
NIEUWLEUSEN. Den timmerman H. Snijder aan den Middeldijk, trof een ernstig ongeluk. Terwijl hij bij den molen bezig was, kreeg hij plotseling een hevigen klap van een der wieken tegen het hoofd, waardoor dit hoogst ernstig werd verwond. In allerijl werd dr. van Ravenswaay ontboden, die directe overbrenging naar het Ziekenhuis te Zwolle noodzakelijk achtte, en waarheen de getroffene per auto in zorgwekkend en toestand is vervoerd. De toestand van den patiënt is nog zeer zorgelijk.

09-07-1930: de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche 
NIEUWLEUSEN. Door de aannemer J. Snijder, die in het bezit is van een houtzaagmolen welke gedreven wordt door wind, is besloten deze door electrische kracht te doen bewegen, zulks in verband met het gevaar, dat deze molen steeds opleverde. De wieken gingen nl. over den grond en hebben reeds eenige malen den heer Snijder zelf en een knecht ernstig verwond.
Ingezonden door Caroline Schaeffer, 16 juni 2021

18-07-1930: Zutphensche courant
Te Nieuwleusen zullen de korenmolen aan den Ommerdijk en de windhoutzaagmolen der familie Snijder worden afgebroken en van electrische drijfkracht voorzien.

nog waarneembaar

Maalinrichting nog aanwezig