Molen De Hoop, Zwolle

Zwolle, Overijssel
v

korte karakteristiek

naam
De Hoop
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
oliemolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01839 a
oude dbnr.
V3825
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Zwolle
plaatsaanduiding
aan de Nieuwe Vecht, wat dichter bij de stad dan molen de Aloƫ en molen de Passiebloem
gemeente
Zwolle, Overijssel
kadastrale aanduiding 1811-1832
Zwolle B (1) 336 Jan Hermanus van Engelen, koopm.
geo positie
X: 204178, Y: 503495
N: 52.51691, O: 6.11171

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verplaatst
verplaatst naar
geschiedenis
ZWOLLE, den 26 Januarij.

Heden in den vroegen morgen , omstreeks zes uren , ontstond alhier een felle brand in de Pel- en Olij - Molen van den heer J.H. van Engelen, welke Molen op de oostzijde binnen deze stad gelegen is.
De brand waarvan de oorzaak onbekend is, was in eenige oogenblikken zoo hevig geworden, dat de geheele Molen, met al wat er in was, beneven al den voorraad, welke in het Pakhuis-Magazijn , onder dezelve, zich bevond, in den tijd van twee uren, door de vlammen verteerd werden. De schade is zeer aanmerkelijk ; doch door de vigilantie en onvermoeide pogingen onzer burgers met de Brandspuiten-, welke door verscheiden manschappen van het garnisoen met ijver en bereidwilligheid geholpen zijn , heeft zich de brand niet verder dan tot deze belangrijke Fabriek uitgestrekt, en zijn de nevensstaande Woningen Fabrieken en Magazijnen, beveilligd geworden.

-----

In de Overijsselsche courant van 28 januari 1817 wordt melding gemaakt van het afbranden van de pel- en oliemolen van J.H. van Engelen.
Het ziet er dus uit dat de molen veel ouder is dan het hier genoemde jaartal. De molen lag aan de oostzijde, binnen de stad en dat komt goed overeen met deze molen.

-----

Overijsselsche en Zwolsche Courant 28-2-1817.

Van Engelen liet zijn afgebrande molen snel herbouwen. al op 25 februari 1817 deed hij een oproep aan aannemers om het bestek van de nieuwe molen te komen bekijken.

De molen werd herbouwd bij de Diezer Poort.

Informatie: Ron Couwenhoven, 12-10-2013

aanvullingen

trivia
De hieronder vermelde gegevens komen uit de archieven van de gemeente Zwolle
Het is de stand van zaken in 1832 tijdens de invoering van het kadaster. De
gegevens zijn in de loop der jaren verzameld door de heer Berkenvelder die
zeer lang op het archief in Zwolle gewerkt heeft.

de Hoop, B336 oliemolen en erf type achtkante stellingmolen, oliemolen

1832 Jan Hermanus van Engelen, koopman te Zwolle
1850 Margaritha Alida van Engelen, e.v. Willem Abraham van Laer, graanhandelaar te
Zwolle
1865 hermeting perceel - B1344
1888 mr Daniel van laar, wijnhandelaar te Zwolle
1888 sloop van de molen