Molen De Zandkraai, Heemskerk

Heemskerk, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Zandkraai
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01799 a
oude dbnr.
V5655
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 01799 a De Zandkraai (Heemskerk)
Foto: n.n. (coll. Hinrich Redinius)

locatie

plaats
Heemskerk
plaatsaanduiding
Kerkweg NO-zijde, thans nr. 126
gemeente
Heemskerk, Noord-Holland
streek
Noord-Kennemerland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Heemskerk D (1) 58 De wed. Jan van Essen, molenaarster
geo positie
X: 105922, Y: 503013
N: 52.51259, O: 4.66425

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1909 gedeeltelijk afgebroken 1969 restant gesloopt
geschiedenis
Oprechte Haerlemsche Courant, 24 april 1708:
"Uyt er hant te koop de Hooge Heerlijkheyt te Marquette, van outs genaemt 't Huys van Heemskerck, zijnde een treffelijck hegt Gebou, voorsien van veel plaisante Zalen, Kamers, Keuckens, Stallingen en Koetshuysen; met alle de Tuynen, boomgaarden, Lanen, Vijvers ; en de Plantagie; groot omtrent 21 Morgen; item 2 sterke Bouwhuysen, met noch omtrent 28 Morgen Lant; alle gelegen aen en omtrent den voorsz. Huyse dicht by den Dorpe van Heemskerck; met de Gerechtigheyt van de Wint- en Koornmolen tot Heemskerck."

Oprechte Haerlemsche courant, 23 aug. 1708:
"De Gerechtigheyt van de Wint- en Koornmolen tot Heemskerck; de Smal-, Sant- en Duyn-Tienden, Hoender-Thijns, en Erfpachten over 't voorsz. Dorp; de Swanendrift met alle de Achterleenen, en de verdere Gerechtigheden daer aen behoorende: Die Gading heeft, adressere sig aen Cornelis van der Sleyden, Not. en Rentmr. to Delft."
-----

Volgens gegevens van wijlen Jan van Egmond werd in 1909 de kap eraf gehaald, waarna in 1969 het restant werd gesloopt.

In "De Molenaar" nr. 32 van 6 augustus 1968 wordt de sloop van dit restant aangekondigd. Volgens hetzelfde bericht was de molen al in 1910 tot op de onderbouw afgebroken.

Volgens Ten Bruggencate/ Boer was er na de onttakeling een elektrische maalderij in de molenstomp.

Alleen het buurthuis 'De Zandkraai' in Heemskerk herinnert nog aan de molen.
-----

De molen stond sinds 1628 als tweede Heemskerkse korenmolen aan de Kerkweg, schuin tegenover de huidige Visserstraat.
Omstreeks 1910 werden de wieken verwijderd; het maalwerk werd daarna aangedreven door een oliemotor. De molenaar was toen Van Rozenbroek.
Halverwege de twintigste eeuw startte de familie Van Someren hier hun fouragehandel. Vanwege de uitbreiding van het dorp werd deze in 1969 verplaatst, en toen werd de molen gesloopt.
In Heemskring 34 (november 2005) schreef Tom Monden een uitgebreid artikel over de geschiedenis van Molen "De Zandkraai".
Bron: Beeldbank Historische Kring Heemskerk, object 12584.