Molen Waterschap Stolwijk, boezem bij Stolwijkersluis / De Grote- of Beijerse Molen, Haastrecht

Haastrecht, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Waterschap Stolwijk, boezem bij Stolwijkersluis / De Grote- of Beijerse Molen
modeltype
Wipmolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01795 bis j
oude dbnr.
V5782
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 01795 bis j Waterschap Stolwijk, boezem bij Stolwijkersluis / De Grote- of Beijerse Molen (Haastrecht)
Detail kaart uit 1660 door Jan Jansz. Stampioen
De Stolwijker Boezem

locatie

plaats
Haastrecht
plaatsaanduiding
Grote- of Beijerse molen
gemeente
Krimpenerwaard, Zuid-Holland
streek
Krimpenerwaard
kadastrale aanduiding 1811-1832
Haastrecht A (1) 357 Het Gemeeneland van Stolwijk
geo positie
X: 109875, Y: 446000
N: 52.00054, O: 4.73008

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
romp
vierkante ondertoren
inrichting
Scheprad
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis
De Kleine Molen was in onderhoud bij polder Stolwijk,
De Grote- of Beijerse Molen was in onderhoud bij de polder het Beijerse.

Brandschade op 14 maart 1840, schade ƒ 39, polder het Beijerse.
Bron: archief polder Alblasserdam inv.nr. 115, jaar 1850.

Opregte Haarlemsche Courant, 8 december 1852

OPENBARE AANBESTEDING. De Besturen der Polders STOLWIJK en het VEERSTALBLOK, zijn van meening op Dingsdag den 21sten December 1852, des voormiddags ten 10 ure, in het Gemeentehuis te Stolwijk, voor den tijd van vijfjaren, van 1 Januarij 1853 tot den 31sten December 1857, inliet openbaar aan te besteden :
1e. Het onderhoud van de vijf WIP-WATERMOLENS, benevens WACHTHEULEN, OVERHALEN, BRUGGEN, SLUIZEN, BESCHOEIJINGEN, HUIZINGE en verdere GETIMMERTEN, behoorende aan den Polder Stolwijk, met de vereischt wordende leverantiën en vernieuwingen, in Drie Percelen.
2e. Het maken, leveren en onderhouden van de ZEIL en TOUWWERKEN der genoemde vijf Watermolens, in Een Perceel.
3e. Het onderhoud van de WIP-WATERMOLEN en verdere GETIMMERTEN van den Polder het Veerstalblok, met de daartoe benoodigde leverantiën en vernieuwingen , ook der ZEIL- en TOUWWERKEN, in Een Perceel.
De Bestekken zullen veertien dagen voor den dag der aanbesteding ter lezing liggen, van de Werken sub. 1 en 2 in het Gemeentehuis voornoemd, en ten huize van WILLEM VERHOEK, aan de Stolwijkersluis, en van de Werken sub 3, ten huize van den Secretaris van het Polder-Bestuur W. de JONG, te Gouderak; terwijl de noodige inlichtingen te bekomen zijn, bij den Heer W SCHOUTEN, Architect te Moordrecht.


Dam, Teunis van,, geb. Stolwijk 1764, ovl. Haastrecht 9 augustus 1836
I e huwelijk:
Ouderkerk aan den IJssel 9 september 1785, met Wekkeren, Huibertje van,
geb. 1767, ovl. Ouderkerk aan den IJssel 24 december 1787
Uit deze relatie:
1. Bastiaan

II e huwelijk:
Stout, Aaltje, geb. Ouderkerk aan den IJssel 1761, ovl. Ouderkerk aan den IJssel 1799
Uit deze relatie:
2. Dam, Abraham van, geb. Ouderkerk aan den IJssel 7 februari 1790
3. Dam, Annigje van, geb. Stolwijk 16 januari 1792, ovl. Gouderak 11 september 1847
getrouwd Stolwijk 15 december 1799 Ruitenburg, Maartje, geb. Hazerswoude 1773, ovl. Haastrecht 17 september 1835
Uit deze relatie:
4. Dam, Jacob van, geb. Beijerse molen, Stolwijk 19 oktober 1800
5. Dam, Jacob van,geb. Beijerse molen, Stolwijk 8 augustus 1802
6. Dam, Jan van,geb. Beijerse molen, Stolwijk 27 januari 1804
7. Dam, Lena van,geb. Beijerse molen, Stolwijk 23 mei 1806
8. Dam, Geertje van,geb. Beijerse molen, Stolwijk 13 maart 1808
9. Dam, Cornelis van,geb. Beijerse molen, Stolwijk 18 april 1810
10. Dam, Neeltje van, geb. Stolwijk 4 april 1812
11. Dam, Cornelis van,geb. Gouderak 8 augustus 1814, ovl. Gouderak 7 januari 1815

Informatie van Tjebbe Luijendijk, 26 maart 2017
Bron: GaHetNa, Zuid-Holland Stolwijk, Invent.nr 1.II

Van 1810 tot 1817 was Teunis Willemsz van Dam molenaar
Teunis is door vergiftiging om het leven gebracht door zijn vrouw Niesje

Teunis W. van Dam (geb 16-05-1784 - overl 08-12-1817)
gehuwd in 1810 met
Niesje van den Berg (geb 02-08-1789 - overl 06-05-1818)
uit deze relatie:
Jannigje van Dam (23-10-1810 - 24-07-1849)
Willem van Dam (13-06-1817 - 08-10-1817)

De volgende va 1817 molenaar was Willem Hogendijk
(deze informatie is te vinden in de processtukken tav de moord)

informatie van T. van Gessel