Molen Quadenoordse molen, Renkum

Renkum, Gelderland
b

korte karakteristiek

naam
Quadenoordse molen
modeltype
Watermolen
functie
korenmolen
bouwjaar
herbouwd
2021
bedrijfsvaardigheid
In wederopbouw
bestemming

Binnenkort het malen van graan op vrijwillige basis

adres
nabij Quadenoord 4
6871 NG Renkum
beek
Renkumse beek
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01788 bis
oude dbnr.
B1368
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 01788 bis Quadenoordse molen (Renkum)
Jaap Doets (9-3-2022)

locatie

plaats
Renkum
plaatsaanduiding
beek
Renkumse beek
gemeente
Renkum, Gelderland
kadastrale aanduiding
Gemeente Renkum, sectie B, nr, 1655
geo positie
X: 178817, Y: 445534
N: 51.99768, O: 5.73401
biotoopwaarde
landschappelijke waarde
Groot, fraai gelegen in bosrijke omgeving.

constructie

modeltype
Watermolen
krachtbron
water
kenmerken
functie
romp
Gemaakt van baksteen
kap
Gedekt met blauwe oud-Hollandse dakpannen
inrichting

1 koppel 14der blauwe stenen (de ligger is een originele steen van de molen, die zat ingemetseld) en 1 koppel 14 der kunststenen (kwarts/flint), beide met Engelse rijn.

gangwerk
wateras
rad
rad diameter
1.95 m.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
Herbouwd na in 1874 te zijn afgebrand
bedrijfsvaardigheid
In wederopbouw
bestemming

Binnenkort het malen van graan op vrijwillige basis

molenmaker
Ontwerp/begeleiding EAG Monuments, Montfoort Restauratie gebouw: Bouwbedrijf A. Methorst BV, Renkum Molenmakerswerk: Coppes BV, Bergharen.
omwentelingen
geschiedenis

Deze watermolen is in 2020 en 2021 volledig hersteld in het kader van een groot project rond reconstructie van een beeklandschap.

Op deze plaats staat sinds 1703 een watermolen. Eerst was dit een papiermolen (in 1872 uitgerust met twee bovenslag-raderen) en in dat jaar volgde de ombouw tot koren­molen. Amper twee jaar later brandde die af.

De molen werd niet meteen herbouwd, dit gebeurde pas in 1876. Men bouwde een kleinere korenmolen, uitgerust met twee maalstoelen. Met de ene maalstoel maalde men maïs, dit als voer voor de vier sleperspaarden van de boer/molenaar die ook een sleepbedrijf had, dit koppel maalde naar verluidt dag en nacht. Met de andere maalstoel maalde men rogge. Verder werden een dorsmachine, haksel­machine en een kammolen aangedreven.

Toen de ENKA Ede water uit grote diepte ging oppompen daalde de grondwaterstand sterk, waardoor de beek onvoldoende kracht overhield voor beide maalstoelen. In 1912 werd daarom een machinehuis aangebouwd, waarin een benzinemotor werd geplaatst voor de aandrijving van het roggekoppel.

In 1921 werd de waterkracht definitief niet meer gebruikt en rond 1935 verdween het rad. Kennelijk was het toen met alle activiteit in het gebouw afgelopen want de molen kwam in verval en was tenslotte een ruïne. In 1994 stortte de houten kap in.

In de 21ste eeuw keerde de situatie zich ten goede: in 2003 liet Waterschap Vallei & Eem het traject van de Molenbeek ten noorden van de molen herstellen en opnieuw belemen. Nadat ook de doorgraving naar de Paradijsbeek ongedaan werd gemaakt, stroomde vanaf februari 2004, na tientallen jaren droogstand, weer water bij de molen. In diezelfde periode werd bij de (toen nog zeer vervallen) molen een houten goot geplaatst waar het water overheen kon stromen. Bij elkaar betekende dit de reconstructie van een compleet beekdallandschap. Zelfs heeft men daarvoor een gedeelte van een industrieterrein weer teruggegeven aan de natuur. Eén en ander heeft men kunnen financieren uit allerhande fondsen.

Voor de molen betekende dit, dat in juni 2020 werd begonnen met herstel van het gebouw, later volgde het molenmakerswerk. Op 1 juli 2021 plaatste men het waterrad.
In stijl met hoe de molen ca. 100 jaar geleden functioneerde komt er in het motorhok t.z.t. ook een dieselmotor voor de aandrijving van één van beide koppels. Het hout dat bij de restauratie werd gebruikt, is allemaal afkomstig uit het bosgebied rond de molen.

 

aanvullingen

literatuur

Anne de Jong, "Stroomversnelling bij Watermolen Quadenoord", in: Molens 134 (2020), pp. 20-21.

foto's

foto's