Molen De Grenadier, Biezelinge

Biezelinge, Zeeland
v

korte karakteristiek

naam
De Grenadier
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01654 b
oude dbnr.
V748
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 01654 b De Grenadier (Biezelinge)
Foto: n.n., collectie NSR

locatie

plaats
Biezelinge
plaatsaanduiding
tussen De Klinker en de Biezelingse Oude Dijk
gemeente
Kapelle, Zeeland
streek
Zuid-Beveland
geo positie
X: 55959, Y: 388067
N: 51.47295, O: 3.96164

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Fransen ✉︎ g.n. binnen 1906 1906? binnen 1919 21,20
Fransen ✉︎ g.n. buiten 1903 1903? buiten 1919 21,50
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gesloopt
eigendomshistorie

Eigenaar P. van Iwaarden.

geschiedenis

03-07-1830 Opregte Haarlemsche Courant 
Door Sterfgeval UIT de HAND te KOOP:
1o. De CHOCOLAAD-FABRIJK, PEL- en MOSTERD-MOLEN, DEGRANADIER, voorzien met één woord, van alles wat tot eene wel ingerigte Fabrijk behoort, mitsgaders van een zeerlogeabel, en voor weinige jaren bijna geheel herbouwd Woonhuis, bestaande uit acht Beneden-, en vijf Boven-Kamers, ruime Droogzolders, Keuken, Kelder, Strijk- en Wasch-Kamers, met deszelfs wel aangelegde Erve, enz. enz.

2°. De WIND-OLIE-MOLEN ,DE HOOP, met dubbel Werk, ruime en wel ingerigte Zaadzolders, twee Oliebakken, te zamen voor 170 aam Olie, en daarbij behoorende Huizinge.

3°- Het PAKHUIS, genaamd HET ROODE, voor 3000 zakken Graan , zeer voordeelig gelegen.
4°. Het BUITEN-VERBLIJF, RUST NA ARBEID, mee de nombre van ruim 6 Bunders Bosch- en Moestuinen , en eene fraaije voor Winter en Zomer geschikte Woning, bestaande uit drie Beneden- en zes Boven-Kamers , Keuken, Kelder, Stalling, enz. enz. Alles staande en gelegen, (uitgezonderd de vierde Koop, als liggende onder de Gemeente Kappelle) binnen de Stad Goes, Provincie Zeeland. Nadere informatien te bekomen bij den Heer B. STEENDIJK ,te Goes voornd.; Brieven franco.

Na verkoop aan molenaars In 't Anker en van Wingen gesloopt